ROP JIHOZÁPAD - AKTUALITY - 31/7/2015
Pozvánka na slavnostní otevření nových prostor muzea v Horažďovicích

Město Horažďovice zve návštěvníky na slavnostní otevření nových prostor muzea, které bylo vybudováno v rámci projektu s názvem „Prácheňské marionety – oživlá lidová kultura“. Slavnostní otevření se bude konat dne 1. srpna 2015 v 16.00 hodin v přízemí zámku Horažďovice. Při otevření proběhne křest stálé loutkové scény Tyjátru Horažďovice a můžete se těšit i na hudební doprovod v podání Musical Friendship. Projekt byl podpořen ve 29. výzvě ROP NUTS II Jihozápad a zahrnoval vybudování sálu pro kulturní akce a jako součást expozice loutek, vybudování recepce pro muzeum včetně bezbariérového přístupu a sociálního zařízení pro muzeum. Předpokládané celkové způsobilé výdaje projektu činí 11,1 milionů korun.

KONTAKTY
ÚŘAD REGIONÁLNÍ RADY

Jeronýmova 1750/21
370 01, České Budějovice

e-mail: info@rr-jihozapad.cz

Provoz těchto webových stránek
je hrazen z Operačního programu Technická pomoc 2014–2020.

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní License.