ROP JIHOZÁPAD - AKTUALITY - 16/7/2015
Slavnostní otevření víceúčelového sportovního areálu v Ledcích

Dnes od 17:00 hodin bude slavnostně otevřeno sportovně-rekreační centrum obce Ledce, které vzniklo rekonstrukcí a dostavbou víceúčelového areálu pro sportovní a volnočasové aktivity. Součástí sportovně-rekreačního centra je víceučelové hřiště s umělým povrchem a osvětlením, beach volejbalové hřiště, běžecká dráha s tartanovým povrchem, horolezecká stěna, herní prvky pro děti a parkovací stání. Projekt byl podpořen v rámci 29. výzvy ROP NUTS II Jihozápad a předpokládané celkové způsobilé výdaje projektu činí 12,6 milionů korun.

KONTAKTY
ÚŘAD REGIONÁLNÍ RADY

Jeronýmova 1750/21
370 01, České Budějovice

e-mail: info@rr-jihozapad.cz

Provoz těchto webových stránek
je hrazen z Operačního programu Technická pomoc 2014–2020.

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní License.