ROP JIHOZÁPAD - AKTUALITY - 25/5/2015
Pozvánka na otevření Muzea knihtisku

Společnost NAVA zve dne 27. května 2015 na slavnostní otevření Muzea knihtisku a knihy v Plzni. Program bude zahájen slavnostním přípitkem v 15:30 hodin. V rámci projektu, který byl podpořen ve 29. výzvě ROP Jihozápad, došlo k vybudování Muzea knihtisku a knihy s expozicemi historických knihtiskařských strojů a tiskovin včetně expozice umožňující interaktivní přístup návštěvníků a také k rekonstrukci části průmyslové budovy. Předpokládané celkové způsobilé výdaje projektu činí 12,9 milionů korun a předpokládaná výše dotace činí 11,2 milionů korun.

KONTAKTY
ÚŘAD REGIONÁLNÍ RADY

Jeronýmova 1750/21
370 01, České Budějovice

e-mail: info@rr-jihozapad.cz

Provoz těchto webových stránek
je hrazen z Operačního programu Technická pomoc 2014–2020.

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní License.