ROP JIHOZÁPAD - AKTUALITY - 19/5/2015
ROP Jihozápad přispěl na obnovu venkovního bazénu na Lochotíně

V Plzni proběhlo dne 29. 4. 2015 slavnostní otevření venkovního bazénu na Lochotíně, který mohou obyvatelé i návštěvníci města Plzně využívat již od 8. 5. 2015. V rámci projektu s názvem „Obnova venkovního bazénu Plzeň-Lochotín pro rozvoj cestovního ruchu“ podpořeného z ROP Jihozápad došlo ke kompletní rekonstrukci starého nevzhledného a nefunkčního bazénu včetně zázemí a technologií. Pro rodiče s dětmi bylo v rámci projektu vybudováno i nové dětské brouzdaliště s herními prvky. Projekt byl podpořen v rámci 29. výzvy a předpokládané celkové způsobilé výdaje projektu jsou vyčísleny na 9 milionů korun.

KONTAKTY
ÚŘAD REGIONÁLNÍ RADY

Jeronýmova 1750/21
370 01, České Budějovice

e-mail: info@rr-jihozapad.cz

Provoz těchto webových stránek
je hrazen z Operačního programu Technická pomoc 2014–2020.

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní License.