ROP JIHOZÁPAD - AKTUALITY - 18/5/2015
Výroční zpráva je ke zhlédnutí na internetových stránkách

Rádi bychom upozornili na skutečnost, že na našich internetových stránkách v sekci tiskové centrum, byla vložena výroční zpráva pro veřejnost za rok 2014. V ní se kromě základních informací o Regionálním operačním programu Jihozápad dozvíte stav čerpání finančních prostředků, objem certifikovaných prostředků a představeno Vám bude také několik úspěšně realizovaných projektů napříč všemi oblastmi podpory. Celou výroční zprávu lze zhlédnout zde.

KONTAKTY
ÚŘAD REGIONÁLNÍ RADY

Jeronýmova 1750/21
370 01, České Budějovice

e-mail: info@rr-jihozapad.cz

Provoz těchto webových stránek
je hrazen z Operačního programu Technická pomoc 2014–2020.

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní License.