ROP JIHOZÁPAD - AKTUALITY - 12/5/2015
Semináře pro příjemce v Českých Budějovicích a v Plzni

Semináře pro příjemce o podporu 35. výzvy ROP NUTS II Jihozápad se uskuteční ve středu 20. května 2015 od 9 hodin v Českých Budějovicích a od 10 hodin v Plzni. Oba semináře se budou konat v zasedacích místnostech Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad. Účastníci semináře budou seznámeni například s pravidly, která jsou při realizaci projektu povinni dodržovat, nejčastějšími pochybeními při realizaci projektu či s důležitými termíny s ohledem na ukončování programu ROP NUTS II Jihozápad. Podrobnější informace včetně pozvánky naleznete zde.

KONTAKTY
ÚŘAD REGIONÁLNÍ RADY

Jeronýmova 1750/21
370 01, České Budějovice

e-mail: info@rr-jihozapad.cz

Provoz těchto webových stránek
je hrazen z Operačního programu Technická pomoc 2014–2020.

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní License.