ROP JIHOZÁPAD - AKTUALITY - 11/5/2015
Rozsáhlá rekonstrukce divadelních teras v Plzni je u konce

U příležitosti Slavností svobody, které proběhly 1. května, byl oficiálně odhalen pomník generála Pattona. Památník byl odhalen na kompletně zrekonstruovaných divadelních terasách Divadla Josefa Kajetána Tyla, na jejichž rekonstrukci přispěje ROP Jihozápad. V rámci projektu došlo k rekonstrukci části suterénu, byl tak vytvořen prostor s předprodejem vstupenek, stávající severní terasy byly rozšířeny a nyní budou využívání pro různé kulturní akce. Dále došlo také k revitalizaci sadového okruhu. Terasa bude bezbariérově přístupná i pro osoby s omezenou schopností pohybu. Předpokládané způsobilé výdaje činí 46,7 milionů korun, dotace z ROP Jihozápad, která bude činit 85 % z celkových způsobilých výdajů, se předpokládá ve výši 39,7 milionů korun.

KONTAKTY
ÚŘAD REGIONÁLNÍ RADY

Jeronýmova 1750/21
370 01, České Budějovice

e-mail: info@rr-jihozapad.cz

Provoz těchto webových stránek
je hrazen z Operačního programu Technická pomoc 2014–2020.

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní License.