ROP JIHOZÁPAD - AKTUALITY - 1/5/2015
V centru Plzně skončila modernizace tramvajové trati v ulici Pražská a U Zvonu

Díky podpoře z ROP Jihozápad došlo k rekonstrukci historického centra města v lokalitě U Zvonu. Stavební práce započaly v březnu loňského roku a po více než roce došlo tento týden k slavnostnímu předání stavby k užívání. V rámci projektu, který byl podpořen ve 32. výzvě, byla rekonstruována tramvajová trať a projekt zahrnoval i rekonstrukci povrchu s cílem vybudování pěší zóny. Díky projektu dojde zároveň k odlehčení dopravy v centru města. Předpokládané celkové způsobilé výdaje činí 30 milionů korun a předpokládaná výše dotace je stanovena na 25,6 milionů korun.

KONTAKTY
ÚŘAD REGIONÁLNÍ RADY

Jeronýmova 1750/21
370 01, České Budějovice

e-mail: info@rr-jihozapad.cz

Provoz těchto webových stránek
je hrazen z Operačního programu Technická pomoc 2014–2020.

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní License.