ROP JIHOZÁPAD - AKTUALITY - 14/4/2015
V Chudenicích byly dokončeny stavební úpravy kostela

Gotický farní kostel sv. Jana Křtitele v Chudenicích, který pochází již z druhé poloviny 14. století, nabídne návštěvníkům nový prohlídkový okruh, který doplní prohlídkový okruh Starého zámku. Obnova kostela proběhla v rámci projektu podpořeného ve 25. výzvě ROP Jihozápad, při které došlo k obnově fasády, dveří, oken, slunečních hodin a misijního kříže. V interiéru kostela došlo především k obnově oltáře, vnitřního schodiště či zvonice. Předpokládané celkové způsobilé výdaje projektu činí 9,8 milionu korun.

KONTAKTY
ÚŘAD REGIONÁLNÍ RADY

Jeronýmova 1750/21
370 01, České Budějovice

e-mail: info@rr-jihozapad.cz

Provoz těchto webových stránek
je hrazen z Operačního programu Technická pomoc 2014–2020.

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní License.