ROP JIHOZÁPAD - AKTUALITY - 31/3/2015
Revize metodického oznámení č. 27

Upozorňujeme příjemce na revizi Metodického oznámení č. 27 k novele zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů – přenesení daňové povinnosti u příjemců dotací z ROP NUTS II Jihozápad, které bylo vydáno dne 31. 3. 2015. Dokument byl aktualizován na základě novely zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty a informace GFŘ k aplikaci režimu přenesení daňové povinnosti na vybraná plnění v letech 2015 a 2016. Metodické oznámení je k dispozici pod tímto odkazem.

KONTAKTY
ÚŘAD REGIONÁLNÍ RADY

Jeronýmova 1750/21
370 01, České Budějovice

e-mail: info@rr-jihozapad.cz

Provoz těchto webových stránek
je hrazen z Operačního programu Technická pomoc 2014–2020.

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní License.