ROP JIHOZÁPAD - AKTUALITY - 26/3/2015
Návštěva okresu Plzeň-sever a projektů podpořených v rámci ROP Jihozápad

Dnes navštíví předseda Regionální rady Jihozápad a náměstek hejtmana Plzeňského kraje Ivo Grüner v doprovodu zástupce Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad Ing. Karla Hrona okres Plzeň-sever, aby shrnuli a zhodnotili dosavadní přínos finanční podpory z Evropské unie prostřednictvím Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad v uplynulém programovém období 2007–2013. Více informací naleznete zde.

KONTAKTY
ÚŘAD REGIONÁLNÍ RADY

Jeronýmova 1750/21
370 01, České Budějovice

e-mail: info@rr-jihozapad.cz

Provoz těchto webových stránek
je hrazen z Operačního programu Technická pomoc 2014–2020.

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní License.