ROP JIHOZÁPAD - AKTUALITY - 12/3/2015
V Nepomuku bude slavnostně otevřeno Svatojánské muzeum

Dne 21. března 2015 se koná slavnostní otevření Svatojánského muzea, které je věnované sv. Janu Nepomuckému. Nejznámějšího rodáka Nepomuku bude připomínat expozice umístěná v přízemí arcibiskupství, která zahrnuje sochy sv. Jana Nepomuckého a také sbírku uměleckých děl a předmětů, které začalo muzeum sbírat již od roku 1930. Otevření muzea začne v 15:00 hodin mší svatou ve vedlejším kostele. V rámci projektu, který byl podpořen ROP Jihozápad ve 23. výzvě, došlo k obnově expozice svatojánského muzea a k vybudování samostatné badatelny s knihovnou, kde se nachází sbírka církevní a svatojánské literatury. Celkové způsobilé výdaje projektu činí necelých 15 milionů korun.

KONTAKTY
ÚŘAD REGIONÁLNÍ RADY

Jeronýmova 1750/21
370 01, České Budějovice

e-mail: info@rr-jihozapad.cz

Provoz těchto webových stránek
je hrazen z Operačního programu Technická pomoc 2014–2020.

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní License.