ROP JIHOZÁPAD - AKTUALITY - 4/3/2015
Muzeum Středních Brd ve Strašicích vzpomíná na realizaci projektu

K příležitosti ukončení pětileté udržitelnosti projektu pořádá Muzeum Středních Brd ve Strašicích výstavu s názvem „Strašickému muzeu je 5 let aneb Tak jsme začínali, tak šel čas“, která bude slavnostně zahájena dne 12. 3. 2015 v 18:00 ve Výstavní síni muzea a potrvá do 24. 5. 2015. Díky výstavě si budou moci návštěvníci připomenout počátky muzea, které vzniklo ve zchátralých budovách po armádě a také realizaci projektu s názvem „Areál zážitkové a poznávací turistiky Střední Podbrdsko, Strašice“, která probíhala ve dvou etapách v rámci 3. výzvy ROP NUTS II Jihozápad. V roce 2009 byla díky podpoře ROP Jihozápad v rámci první etapy projektu zpřístupněna expoziční budova bývalé důstojnické vily. Ve druhé etapě projektu o rok později bylo muzeum zpřístupněno v ucelené podobě ve dvou expozičních budovách včetně turistické ubytovny a upravenou zahradou s venkovními expozicemi. Celkové způsobilé výdaje projektu činily 14, 4 milionu korun.

KONTAKTY
ÚŘAD REGIONÁLNÍ RADY

Jeronýmova 1750/21
370 01, České Budějovice

e-mail: info@rr-jihozapad.cz

Provoz těchto webových stránek
je hrazen z Operačního programu Technická pomoc 2014–2020.

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní License.