ROP JIHOZÁPAD - AKTUALITY - 20/2/2015
V obci Buková bude opravena komunikace

Malá obec, nacházející se na jih od Plzně Buková, byla úspěšná se svou žádostí o dotaci v rámci 31. výzvy ROP NUTS II Jihozápad na rozvoj místních komunikací. Opravovat se bude 530 metrů dlouhý úsek v jihovýchodní části obce. Celkové náklady na výstavbu činí 7 milionů korun, z nichž 6 milionů by měla pokrýt dotace z ROP Jihozápad. Samotná realizace projektu byla zahájena 1. září loňského roku a k jejímu ukončení by mělo dojít v polovině června 2015.

KONTAKTY
ÚŘAD REGIONÁLNÍ RADY

Jeronýmova 1750/21
370 01, České Budějovice

e-mail: info@rr-jihozapad.cz

Provoz těchto webových stránek
je hrazen z Operačního programu Technická pomoc 2014–2020.

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní License.