ROP JIHOZÁPAD - AKTUALITY - 19/2/2015
Klatovští obyvatelé se mohou letos těšit na otevření zrekonstruovaného letního kina

Klatovští obyvatelé se mohou letos těšit na otevření zrekonstruovaného letního kina Díky podpoře Regionálního operačního programu Jihozápad došlo k rekonstrukci klatovského letního kina, které budou moci obyvatelé a návštěvníci Klatov využívat již letos. Letní kino bylo vybudováno před více než padesáti lety z historické okrouhlé bašty, která je nedílnou součástí městského opevnění a tvoří historické centrum města. Nově vybudované víceúčelové kulturní centrum, které vzniklo rekonstrukcí starého letního kina, bude možné kromě promítání filmů využívat pro koncerty, festivaly nebo pro divadelní představení pod širým nebem. V rámci projektu došlo především ke stavební úpravě jeviště i hlediště, pořízení nové konstrukce pro promítací pláno, osazení nových laviček a také vybudování zastřešení části hlediště. Nové letní kino bude mít menší kapacitu než doposud, na druhou stranu ale nabídne návštěvníkům nesrovnatelně větší komfort. Předpokládané způsobilé výdaje projektu činí 11,5 milionů korun a dotace pokryje 85% celkových způsobilých výdajů projektu.

KONTAKTY
ÚŘAD REGIONÁLNÍ RADY

Jeronýmova 1750/21
370 01, České Budějovice

e-mail: info@rr-jihozapad.cz

Provoz těchto webových stránek
je hrazen z Operačního programu Technická pomoc 2014–2020.

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní License.