ROP JIHOZÁPAD - AKTUALITY - 18/2/2015
Domažlice budují multifunkční centrum

V areálu pivovaru v Domažlicích budují díky dotaci z ROP Jihozápad multifunkční centrum. Realizace bude probíhat ve čtyřech etapách. První etapa, na kterou získalo město dotaci ve výši 15 milionů korun, zahrnuje přestavbu 12 metrů vysokého Hvozdu. Celkové náklady se vyšplhají na částku 27 milionů korun. Bude opravena střecha, instalace, přípojky, kotelna, topení, výtahy pro celou budovu, vzduchotechnika, požární zabezpečení, fasáda a vybudováno bude také sociální zařízení pro celý areál. Úpravy by měli být dokončeny v červnu letošního roku.

KONTAKTY
ÚŘAD REGIONÁLNÍ RADY

Jeronýmova 1750/21
370 01, České Budějovice

e-mail: info@rr-jihozapad.cz

Provoz těchto webových stránek
je hrazen z Operačního programu Technická pomoc 2014–2020.

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní License.