ROP JIHOZÁPAD - AKTUALITY - 13/2/2015
Rekonstrukce Dominikánské a Riegrovy ulice v Plzni byla dokončena

V centru Plzně v těsné blízkosti náměstí Republiky došlo díky projektu podpořeného z ROP Jihozápad k rekonstrukci ulice Dominikánské a Riegrovy, která je nyní řešena jako pěší zóna. V rámci projektu byla podpořena snaha o návrat k historickému vzhledu jádra města, vytvoření klidného místa pro setkávání lidí a také vytvoření turisticky atraktivního centra města využívaného pro odpočinek a rekreaci. Konec fyzické realizace byl v souvislosti se slavnostním zahájením Evropského hlavního města kultury 2015 stanoven na polovinu prosince roku 2014. Projekt zahrnoval především rekonstrukci povrchu položením kamenné dlažby a kostek a instalaci historizujícího veřejného osvětlení. Dotace, která činí 85% celkových způsobilých výdajů projektu, je schválena ve výši 8 milionů korun.

KONTAKTY
ÚŘAD REGIONÁLNÍ RADY

Jeronýmova 1750/21
370 01, České Budějovice

e-mail: info@rr-jihozapad.cz

Provoz těchto webových stránek
je hrazen z Operačního programu Technická pomoc 2014–2020.

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní License.