ROP JIHOZÁPAD - AKTUALITY - 22/1/2015
Domažlický kostel dostal novou střechu

Kostel Narození Panny Marie, který je dominantou domažlického náměstí, pochází údajně již z 12. století. Původně gotická stavba, která byla koncem 18. století přestavěna v barokním stylu, je využívána kromě bohoslužeb pro různé kulturní akce jako například koncerty, prohlídky pro žáky škol, ale i pro veřejnost. Mezi zajímavosti kostela patří vnitřní klenby, které jsou opatřeny malbami plzeňského malíře Františka Julia Luxe, a oltář Narození Panny Marie, jenž je dílem pražských mistrů. Projekt podpořený z ROP Jihozápad v rámci 25. výzvy byl zaměřen na rekonstrukci střechy a krovu a také zajištění statiky celého kostela. Celkové způsobilé výdaje projektu činí 8 milionů korun, dotace z ROP JZ pokryje 85% celkových způsobilých výdajů projektu.

KONTAKTY
ÚŘAD REGIONÁLNÍ RADY

Jeronýmova 1750/21
370 01, České Budějovice

e-mail: info@rr-jihozapad.cz

Provoz těchto webových stránek
je hrazen z Operačního programu Technická pomoc 2014–2020.

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní License.