ROP JIHOZÁPAD - AKTUALITY - 15/1/2015
Kostel svatého Víta v Dobřanech se dočkal rekonstrukce

Díky podpoře Regionálního operačního programu Jihozápad došlo k obnově kostela svatého Víta, který se nachází na náměstí v Dobřanech, a je jednou z hlavních dominant města. Prostory barokního kostela z první poloviny 18. století jsou využívány jako městská galerie, kde je umístěna stálá expozice „Dobřanské baroko“, a také výstava obrazů autora Oty Janečka. Konají se zde také koncerty, prohlídky s průvodcem a další kulturní akce jako například „Noc kostelů“. Návštěvníci kostela si mohou prohlédnout například dřevěný dvojoltář, který se nachází v samém středu kostela, jehož autorem je řezbář a sochař M. V. Jäckl. Obnova historického kostela spočívala především v odvlhčení objektu, opravy omítek, zateplení stropní konstrukce, restaurování cihelné dlažby a v neposlední řadě také restaurování dřevěného oltáře či celková výmalba interiéru. Celkové způsobilé výdaje projektu, který byl podpořen v rámci 29. výzvy, činí 2,3 milionu korun.

KONTAKTY
ÚŘAD REGIONÁLNÍ RADY

Jeronýmova 1750/21
370 01, České Budějovice

e-mail: info@rr-jihozapad.cz

Provoz těchto webových stránek
je hrazen z Operačního programu Technická pomoc 2014–2020.

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní License.