ROP JIHOZÁPAD - AKTUALITY - 18/12/2014
V Chudenicích bude lepší dopravní situace díky nově zrekonstruovaným komunikacím

V Chudenicích bude dne 19. prosince v 10 hodin na prostranství před Starým zámkem slavnostně ukončen projekt podpořený z ROP Jihozápad. Projekt s názvem „Rekonstrukce přístupových komunikací k významným památkám v Chudenicích – I. etapa“ byl podpořen ve 26. výzvě Regionálního operačního programu Jihozápad. Zrekonstruované komunikace slouží jako přístupové cesty k významným památkám v Chudenicích – ke kostelu sv. Jana Křtitele a k často navštěvované památce Starého zámku, který je situovaný v centru Chudenic. Mimo jiné zajistí také nově zrekonstruované místní komunikace bezpečnější a kvalitnější přístup k mateřské škole, poště nebo minipivovaru. Předpokládané způsobilé výdaje projektu činí 6,3 miliónů korun a dotace pokryje 85% celkových způsobilých výdajů projektu.

KONTAKTY
ÚŘAD REGIONÁLNÍ RADY

Jeronýmova 1750/21
370 01, České Budějovice

e-mail: info@rr-jihozapad.cz

Provoz těchto webových stránek
je hrazen z Operačního programu Technická pomoc 2014–2020.

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní License.