ROP JIHOZÁPAD - AKTUALITY - 18/11/2014
Změna plánu výzev ROP NUTS II Jihozápad na rok 2014

Upozorňujeme potencionální žadatele na změnu Plánu výzev na rok 2014 schválenou Výborem Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad dne 14. 11. 2014. S ohledem na aktuální stav čerpání alokace ROP Jihozápad a značné úspory v rámci implementace programu, byla do Plánu výzev na rok 2014 nově zařazena další v pořadí již 35. výzva pro oblast podpory 1.5 Rozvoj místních komunikací. Žádosti o podporu je možné do této výzvy předkládat od 20. 11. 2014 do 22. 12. 2014, přičemž plánovaná výše alokace ERDF činí 115 mil. Kč. Do Plánu výzev byla dále promítnuta i aktualizace alokovaných částek pro již ukončenou 30. a 31. výzvu, které byly navýšeny před schválením seznamu projektů ve VRR. Upraveny byly rovněž dle skutečnosti termíny a výše alokací u již proběhlé 33. a 34. výzvy. Nový Plán výzev na rok 2014 je k dispozici pod tímto odkazem.

KONTAKTY
ÚŘAD REGIONÁLNÍ RADY

Jeronýmova 1750/21
370 01, České Budějovice

e-mail: info@rr-jihozapad.cz

Provoz těchto webových stránek
je hrazen z Operačního programu Technická pomoc 2014–2020.

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní License.