ROP JIHOZÁPAD - AKTUALITY - 26/9/2014
Upozorňujeme žadatele na možnost vyzvednutí si originálu projektové žádosti

Neúspěšní žadatelé výzev ROP NUTS II Jihozápad administrovaných v roce 2014, jejichž projekty nebyly doporučeny k financování nebo byly v rámci administrace těchto výzev vyřazeny ve fázi hodnocení formálních náležitostí či hodnocení přijatelnosti, si mohou vyzvednout pare "originál" svých projektových žádostí. Projektová žádost bude vydána pouze statutárnímu zástupci žadatele, který je uveden v žádosti Benefit7, případně jím pověřené osobě, a to vždy na základě pověření/zmocnění k vyzvednutí podepsaného statutárním zástupcem. S případnou žádostí o navrácení originálů předložených projektů se obracejte na projektové manažery oddělení administrace žádostí Úřadu Regionální rady v Českých Budějovicích a v Plzni.

KONTAKTY
ÚŘAD REGIONÁLNÍ RADY

Jeronýmova 1750/21
370 01, České Budějovice

e-mail: info@rr-jihozapad.cz

Provoz těchto webových stránek
je hrazen z Operačního programu Technická pomoc 2014–2020.

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní License.