ROP JIHOZÁPAD - AKTUALITY - 28/8/2014
Upozorňujeme úspěšné žadatele, že nejpozději 3. září jsou povinni předložit přílohy požadované před podpisem Smlouvy

Upozorňujeme úspěšné žadatele z 30. výzvy pro oblast podpory 1. 1 Modernizace regionální silniční sítě a 31. výzvy pro oblast podpory 1.5 Rozvoj místních komunikací, že nejpozději 3. září jsou povinni na příslušný územní odbor Úřadu Regionální rady Jihozápad předložit přílohy před podpisem Smlouvy o podmínkách poskytnutí dotace. Předložené dokumenty budou předmětem kontroly a v případě potřeby budou žadatelé vyzváni k doplnění či vysvětlení. Do 24. září všichni úspěšní žadatelé obdrží návrh Smlouvy o podmínkách poskytnutí dotace, aby se k němu následně do 1. října vyjádřili a návrh smlouvy mohla rada či zastupitelstvo obce, města nebo kraje. K podpisu smluv budou následně jednotliví žadatelé vyzváni finančními manažery, předpokládaný termín je 8. října.

KONTAKTY
ÚŘAD REGIONÁLNÍ RADY

Jeronýmova 1750/21
370 01, České Budějovice

e-mail: info@rr-jihozapad.cz

Provoz těchto webových stránek
je hrazen z Operačního programu Technická pomoc 2014–2020.

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní License.