ROP JIHOZÁPAD - AKTUALITY - 26/8/2014
Na internetové stránky byl vložen odkaz IROP

Na internetových stránkách Regionálního operačního programu Jihozápad se nyní nachází odkaz na Integrovaný regionální operační program, který je nově vznikající program pro zájemce o dotace z Evropské unie v letech 2014–2020. Pod tímto odkazem naleznete veškeré dokumenty, například podklad pro vymezení programového období 2014–2020 v České republice a aktuálně také programový dokument IROP ze dne 2. 5. 2014. Integrovaný regionální operační program připravuje Ministerstvo pro místní rozvoj ČR spolu s partnery na regionální, místní a národní úrovni.

KONTAKTY
ÚŘAD REGIONÁLNÍ RADY

Jeronýmova 1750/21
370 01, České Budějovice

e-mail: info@rr-jihozapad.cz

Provoz těchto webových stránek
je hrazen z Operačního programu Technická pomoc 2014–2020.

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní License.