ROP JIHOZÁPAD - AKTUALITY - 15/8/2014
Dnes se slavnostně otevře Centrum Caolinum Nevřeň

Centrum Caolinum bude dnes v 18 hodin slavnostně otevřeno v Nevřeni. Nově vybudovaný multifunkční prostor, který vyrostl v centru obce na půdorysu požárem zničeného obecního domu, návštěvníkům nabídne expozici věnovanou historii těžby kaolinu v Nevřeni. Centrum poskytne prostor také dalším výstavám a prezentacím. Expozice věnovaná unikátní technické památce je rozdělena na interiérovou a exteriérovou část tak, aby část informací o těžbě kaolinu byla dostupná návštěvníkům i mimo otevírací dobu centra. Rovněž lokalita kaolinového dolu se nachází nedaleko centra na pozemcích obce a je opatřena informačními tabulemi. Vstup do podzemních prostor však není v současné době možný. Výstavba Centra Caolinum Nevřeň byla podpořena v rámci 23. výzvy ROP Jihozápad. Předpokládané výdaje jsou ve výši téměř 13,5 milionu korun.

KONTAKTY
ÚŘAD REGIONÁLNÍ RADY

Jeronýmova 1750/21
370 01, České Budějovice

e-mail: info@rr-jihozapad.cz

Provoz těchto webových stránek
je hrazen z Operačního programu Technická pomoc 2014–2020.

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní License.