ROP JIHOZÁPAD - AKTUALITY - 31/7/2014
Začalo formální hodnocení nově přijatých žádostí

Projektoví manažeři začali na počátku tohoto týdne s hodnocením přijatých projektových žádostí, které byly předloženy v rámci 33. výzvy pro oblast podpory 1.1 Modernizace regionální silniční sítě a 34. výzvy pro oblast podpory 2.4 Rozvoj infrastruktury základního, středního a vyššího odborného školství. V souvislosti s tím upozorňujeme žadatele na možnost obdržení výzvy k odstranění formálních nedostatků v týdnu od 4. či 11. srpna. V případě, že statutární zástupce žadatele či kontaktní osoba uvedená v benefitové žádosti obdrží v průběhu hodnocení tuto výzvu, je nutné, aby chybějící doklady předložil ve stanovené lhůtě dvou pracovních dnů. Tato lhůta se počítá ode dne, kdy byla výzva k odstranění formálních nedostatků odeslána.

KONTAKTY
ÚŘAD REGIONÁLNÍ RADY

Jeronýmova 1750/21
370 01, České Budějovice

e-mail: info@rr-jihozapad.cz

Provoz těchto webových stránek
je hrazen z Operačního programu Technická pomoc 2014–2020.

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní License.