ROP JIHOZÁPAD - AKTUALITY - 26/6/2014
Výpis z Registru osob u příspěvkových organizací

Na základě stanoviska Českého statistického úřadu nejsou z důvodu legislativního pochybení v evidenci Základního registru osob zapsány příspěvkové organizace, které vznikly před 1. 1. 2001 a nejsou zapsány v obchodním rejstříku. Příspěvkové organizace, které žádají o dotaci v rámci ROP JZ a nejsou v evidenci Základního registru osob, proto mohou v rámci povinné přílohy žádosti o podporu projektu č. 1 „Doklad o právní subjektivitě“ místo výpisu ze Základního registru osob doložit doklad Identifikace ekonomického subjektu v registru ekonomických subjektů vystavený Českým statistickým úřadem (v originále nebo úředně ověřené kopii). Více informací bude uvedeno v připravované revizi Metodického oznámení č. 33, která bude v nejbližší době uveřejněna na těchto internetových stránkách.

KONTAKTY
ÚŘAD REGIONÁLNÍ RADY

Jeronýmova 1750/21
370 01, České Budějovice

e-mail: info@rr-jihozapad.cz

Provoz těchto webových stránek
je hrazen z Operačního programu Technická pomoc 2014–2020.

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní License.