ROP JIHOZÁPAD - AKTUALITY - 18/6/2014
Upozornění na vydání revize metodického pokynu

Upozorňujeme na vydání revize č. 9 metodického pokynu Definice indikátorů pro projekty předkládané v rámci ROP NUTS II Jihozápad, účinné ke dni 19. 6. 2014. V metodickém pokynu byly kromě formálních úprav provedeny drobné změny v názvu indikátoru č. 511570 a v definici indikátorů č. 651210, 610110, 4100 dle Národního číselníku indikátorů, který se promítá do Agregační mapy indikátorů ROP NUTS II Jihozápad. Dokument je k dispozici v části Metodické pokyny a oznámení.

KONTAKTY
ÚŘAD REGIONÁLNÍ RADY

Jeronýmova 1750/21
370 01, České Budějovice

e-mail: info@rr-jihozapad.cz

Provoz těchto webových stránek
je hrazen z Operačního programu Technická pomoc 2014–2020.

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní License.