ROP JIHOZÁPAD - AKTUALITY - 10/6/2014
Upozornění pro žadatele k aplikaci eCBA pro posouzení finančního zdraví

Z důvodu ukončení aktualizace stávajících systémů ARIS a ÚFIS bude v nejbližších dnech v aplikaci eCBA pro posouzení finančního zdraví žadatele provedena instalace vazby na systém MONITOR, který nově spustilo Ministerstvo financí České republiky. Dosavadní systém obsahuje data pouze do roku 2012. Finanční data obcí a krajů za rok 2013 by dle sdělení dodavatele měla být dostupná po provedené aktualizaci aplikace eCBA po 15. 6. 2014. Upozorňujeme žadatele, že k žádosti o podporu projektu je nutné doložit finanční zdraví za poslední dvě uzavřená účetní období.

KONTAKTY
ÚŘAD REGIONÁLNÍ RADY

Jeronýmova 1750/21
370 01, České Budějovice

e-mail: info@rr-jihozapad.cz

Provoz těchto webových stránek
je hrazen z Operačního programu Technická pomoc 2014–2020.

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní License.