ROP JIHOZÁPAD - AKTUALITY - 5/6/2014
Seminář pro žadatele České Budějovice

Seminář pro žadatele 34. výzvy ROP Jihozápad, která je zaměřena na oblast podpory 2.4 Rozvoj infrastruktury základního, středního a vyššího odborného školství, se uskuteční 17. 6. 2014 od 9 hodin v zasedací místnosti Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad v Českých Budějovicích. Na semináři se budou probírat zejména specifika zaměření výzvy a problematika přípravy žádosti a jejích příloh. Více informací naleznete pod tímto odkazem.

KONTAKTY
ÚŘAD REGIONÁLNÍ RADY

Jeronýmova 1750/21
370 01, České Budějovice

e-mail: info@rr-jihozapad.cz

Provoz těchto webových stránek
je hrazen z Operačního programu Technická pomoc 2014–2020.

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní License.