ROP JIHOZÁPAD AKTUALITY
ARCHIV 2010

Archiv aktualit 2010 (24/5/2010)

Nové Hrady lákají na nové sportovní vyžití (30/12/2010)

Dne 17. prosince byla v Nových Hradech slavnostně otevřena nová kuželna. Jedná se o zvláštní aktivitu pro sportovní využití dospělých v rámci projektu „Obnova veřejných prostranství a zázemí pro volnočasové aktivity obyvatel města Nové Hrady“. Jádrem investice je rekonstrukce náměstí Republiky - středu historické části města. Dojde i k revitalizaci prostranství v obytných zónách – Navrátilova ulice a osada Údolí, která představuje obnovu ploch a zeleně, vznik zázemí k odpočinku a posezení a instalaci herních prvků pro nejmladší obyvatele města. Pro starší děti a mládež vznikne nedaleko centra města skatepark. Projekt byl v rámci 6. výzvy ROP Jihozápad podpořen částkou téměř 18,3 milionu korun.

Nárůst návštěvnosti webových stránek úřadu (29/12/2010)

Za poslední dva měsíce roku 2010 registrujeme oproti období březen - říjen nárůst návštěvnosti webových stránek Úřadu Regionální rady. V listopadu se počet návštěv vyšplhal téměř ke hranici 20 000 návštěvníků. Nárůst souvisí se schválením projektů přehodnocené 5. a 6. výzvy. Velký zájem očekáváme také v lednu příštího roku, na který je plánováno vyhlášení 13. výzvy ROP Jihozápad. Využijte možnost registrace k odběru novinek.

ROP Jihozápad v polovině dotačního maratónu (28/12/2010)

Shlédněte DVD shrnující 4 roky realizace ROP Jihozápad. Tento záznam shrnuje pokrok v jednotlivých prioritních osách programu. Přináší bilanční rozhovor s předsedou Regionální rady Ivo Grünerem a ukazuje také konkrétní realizované projekty. Nezapomíná ani na názory veřejnosti, která se již setkala s dokončenými projekty. Snímek byl poprvé představen na přelomu listopadu a prosince na výročních konferencích v Plzni a Českých Budějovicích.

Evropská politika soudržnosti v ČR (27/12/2010)

Přečtěte si bulletin „ Evropská politika soudržnosti v České Republice “ Generálního ředitelství Evropské komise pro regionální politiku, jemuž členské státy odpovídají za realizaci politiky hospodářské a sociální soudržnosti Evropské unie. Publikace shrnuje vliv a důsledky politiky soudržnosti v ČR, představuje hlavní priority pro léta 2007- 2013 a ukazuje i konkrétní realizované regionální projekty.

Úřad Regionální rady partnerem diskuse o roli geografie v regionálním rozvoji (22/12/2010)

„Spolupráce vysokých škol a veřejné správy v regionálním rozvoji“, to je název semináře pořádaného 9. prosince Katedrou geografie Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Seminář byl primárně tématicky zaměřen na roli a užití geografie v regionálním rozvoji. O uplatnění absolventů geografie v institucích zabývajících se regionálním rozvojem informoval studenty u kulatého stolu zástupce Úřadu Regionální rady.

  1. ZŠ Plzeň otevřela nové školní prostory (21/12/2010)

Dne 14. prosince 2010 proběhlo v Plzni – Borech slavnostní otevření projektu „Rozšíření a modernizace 2. ZŠ v Plzni - půdní vestavba“. Cílem projektu podpořeného ve 3. výzvě ROP Jihozápad bylo rozšíření kapacity školy a její modernizace. Stavebními úpravami byly rekonstruovány stávající prostory, vybudovány nové kmenové a specializované třídy. Další nové prostory vhodné pro výuku vznikly půdní vestavbou. Ke zlepšení pohybu po škole přispěla instalace výtahu, která spolu s novou nájezdovou rampou zajistila bezbariérový přístup do všech pater školy. Část dotace posloužila rovněž pro úpravu veřejného prostranství před školou včetně parkovacího místa pro postižené osoby.

Projekty ROP Jihozápad očima kamery (20/12/2010)

Nové pracovní příležitosti a ubytovací kapacity pro návštěvníky šumavské Kvildy, to je nový Penzion Kilián. Vyrostl na kraji obce kousek od centra a lyžařských svahů. Hosté se mohou těšit na čtyřlůžkové apartmány, společenskou místnost, tři druhy saun a venkovní relaxační bazén. Výše dotace z ROP Jihozápad přesahuje 10,5 milionů korun. V Plzni se stalo realitou přání navštívit zemi pohádek. Dům pohádek jako jediná stavba svého druhu v České Republice láká malé návštěvníky na postavičky z večerníčků. Projet se ve Večerníkově autíčku, navštívit chaloupku Křemílka a Vochomůrky nebo se svést na dračím kolotoči – v plzeňském Domě pohádek se dětské fantazii meze nekladou. Projekt byl z ROP Jihozápad podpořen částkou 25 milionů korun. Videa jsou ke zhlédnutí pod tímto odkazem .

Jindřichův Hradec zpřístupnil unikátní gotické malby (17/12/2010)

V rámci projektu „Rekonstrukce kostela sv. Jana Křtitele a kláštera minoritů v Jindřichově Hradci - V. etapa“ byla dokončena dlouhodobá rekonstrukce posledních neopravených prostor - 2 dvorů, a zrestaurování gotických nástěnných maleb v kostele sv. Jana Křtitele, které jsou součástí nemovité kulturní památky. Jejich originalita spočívá ve vyobrazení zrůdiček, jaké jsou v bestiářích a které se v žádném jiném kostele v České republice neobjevily. Projekt byl v rámci 2. výzvy ROP Jihozápad podpořen částkou téměř 3,9 milionů korun.

Aktuální směnný kurz Kč/EUR Evropské centrální banky (16/12/2010)

Aktuální směnný kurz Kč/EUR Evropské centrální banky kurz ECB na prosinec je 24,758 Kč za 1 Euro.

Projekty 5. a 6. výzvy můžete konzultovat do konce února (15/12/2010)

Vzhledem k trvajícímu zájmu o konzultace k neúspěšným projektům z 5. a 6. výzvy ROP JZ prodlužujeme termín pro jejich poskytování do konce února 2011 a to od 10. 1. 2011 ve všech pracovních dnech. Konzultace budou i nadále poskytovány na obou územních pracovištích, tj. v Českých Budějovicích a Plzni. Konzultace k projektům předloženým na územním pracovišti v Českých Budějovicích budou poskytovat zaměstnanci územního pracoviště v Plzni, kteří projekty hodnotili, a naopak. Konzultaci je třeba předem telefonicky či e-mailem objednat.

Výbor Regionální rady schválil vyhlášení 13. výzvy (14/12/2010)

Výbor Regionální rady ROP Jihozápad na svém včerejším zasedání schválil vyhlášení 13. výzvy ROP Jihozápad. Výzva pro oblasti podpory 1.1, 1.5 a2.2 bude vyhlášena 4.1. 2011 a žadatelé budou moci předkládat projektové žádosti do 25.3. 2011. Výbor dále schválil aktualizovaný plán výzev na rok 2011 a rozpočet Regionální rady na rok 2011. Více v tiskové zprávě.

Prodlužujeme lhůtu pro předložení příloh před podpisem Smlouvy u projektů 5. a 6. výzvy (13/12/2010)

Úřad Regionální rady prodlužuje termín pro předložení příloh předkládaných před podpisem Smlouvy o podmínkách poskytnutí dotace z 25 na 35 pracovních dnů a to v případě doložení aktualizovaného dokladu o finančním krytí projektu u všech projektů 5. a 6. výzvy. U všech krajských projektů je lhůta na předložení výše uvedené přílohy prodloužena do 20. 2. 2011. Důvodem prodloužení lhůty je vydání usnesení Vlády ČR 675/2010 ze dne 22. 9. 2010, kterým vláda schválila „spolufinancování státního rozpočtu České republiky na Regionálních operačních programech ve výši 0% od roku 2011 pro nově schvalované projekty a u všech krajských projektů“.

Nový pavilon pro malé pacienty (10/12/2010)

Novostavba dětského oddělení Nemocnice České Budějovice je jedním z největších investičních projektů, který byl ve městě úspěšně dokončen za podpory z ROP Jihozápad. Malí pacienti mohou tento pavilon užívat od května letošního roku. V těchto dnech projekt končí i administrativně a na účet příjemce doputovala poslední část dotace z ROP Jihozápad. Pavilon, který se stavěl „na zelené louce“ v letech 2008/2009, byl v rámci 3. výzvy ROP Jihozápad podpořen částkou přesahující 238 milionů korun.

Přečtěte si informaci o realizaci ROP Jihozápad (09/12/2010)

Přinášíme vám výtah ze Zprávy o realizaci programu, která hodnotí pokrok v dosahování cílů programu jako celku i cílů stanovených pro každou prioritní osu. Naplňování stanovených cílů programu či jednotlivých prioritních os je sledováno z hlediska věcného plnění programu (průběžné naplňování věcných indikátorů ROP Jihozápad), dále je pak sledováno a hodnoceno průběžné finanční čerpání alokace společně s predikcí čerpání a certifikace výdajů. Dále se sledují uskutečněné aktivity včetně úspěšně realizovaných projektů, vyskytnuvší se problémy a opatření přijatá k jejich nápravě.

Hlasujte v nové anketě (08/12/2010)

Počínaje dnešním dnem můžete hlasovat v nové anketě. Výsledky předchozí ankety jsme zohlednili při realizaci Výroční konference. Tentokrát se vás ptáme, zda jste spokojeni s upravenou podobou tiskového výstupu monitorovací zprávy v Benefitu po instalaci k 1. 12. 2010

Výbor Regionální rady rozhodne o vyhlášení 13. výzvy (07/12/2010)

Informujeme žadatele, že 13. výzva bude vyhlášena přibližně s měsíčním posunem. Plán výzev, který bude obsahovat termíny pro vyhlášení 13. a dalších výzev schválí na svém zasedání Výbor Regionální rady v polovině prosince. O aktualizované verzi vás budeme informovat.

Výroční konference ROP Jihozápad 2010 úspěšně za námi (06/12/2010)

Ve dnech 29. listopadu a 2. prosince proběhly v Plzni a Českých Budějovicích Výroční konference ROP Jihozápad 2010. Shlédněte fotogalerii a stáhněte si prezentace, které zazněly na programu. S ohlasem účastníků a veřejnosti se setkal také veletrh projektů realizovaných s podporou z ROP Jihozápad. Děkujeme všem příjemcům, kteří prezentovali svůj projekt.

Centrum Dřešína dostalo nový vzhled (03/12/2010)

V rámci projektu „Úprava veřejného prostranství Dřešín - UČS 1 - autobusové zastávky, příjezd a přístup“ byly provedeny úpravy veřejného prostranství v centru obce za účelem vybudování zastávek autobusu vč. navazujícího parkoviště a zřízení bezpečných příjezdů a přístupů.Projekt představoval pro obec Dřešín stavbu probíhající na veřejném prostranství po dobu téměř tří čtvrtin roku, která ovlivnila život všech obyvatel, nejen těch bydlících v těsném sousedství. Projekt byl v rámci 2. výzvy ROP Jihozápad podpořen částkou téměř 2,8 milionů korun.

Žihobecký kostel už slouží veřejnosti (02/12/2010)

V Žihobcích na Sušicku byl v sobotu 20. listopadu slavnostně znovu otevřen opravený farní kostel Proměnění Páně, jehož rekonstrukce stála osmnáct milionů korun. Rekonstrukce zahrnovala krovy, střechy i vše ostatní s výjimkou mobiliáře. Rekonstrukce byla nezbytná, neboť kostel byl v havarijním stavu. Opravený kostel byl veřejnosti předán slavnostní bohoslužbou, kterou spolu s dalšími duchovními celebrovali diecézní biskup Jiří Paďour a generální vikář Adolf Pintíř. Projekt byl v rámci 5. výzvy ROP Jihozápad podpořen částkou 15,6 milionů korun.

Plánovaná odstávka informačního systému Benefit7 (01/12/2010)

Dnes proběhne pravidelná instalace aplikace Benefit7. Aplikace nebude přístupná od 8:00 do 17:00 hodin. Děkujeme za pochopení.

ROP Jihozápad přispěl k povědomí o možnostech podpory podnikání v regionu (30/11/2010)

Evropská podpora podnikání v plzeňském regionu, tak zněl název akce pořádané Europe Direkt Plzeň (EDC) dne 29.11. v prostorách Techmania science center Plzeň v rámci zahajovaného tématického cyklu setkání. Cílem setkání hostů EDC, mezi kterými byli vedle zástupce ROP Jihozápad i přednášející z Czechinvestu a Podnikatelského a inovačního centra Plzeň, bylo přítomným zájemcům o finance na rozvoj podnikání, vědy a výzkumu představit regionální instituce, které mohou podat pomocnou ruku při získávání dotačních prostředků z EU. Příspěvek ROP NUTS II Jihozápad se zaměřil na financované podnikatelské projekty v oblasti CR s dopadem na místní trh služeb, kdy byl podrobněji představen projekt z 2. výzvy „Skiareál Lipno – regionální zimní centrum“, který je dobrým příkladem multiplikačního efektu investic Strukturálních fondů do CR.

Aktualita 30.11. Europe Direct Plzeň

Putování krajem Karla Klostermanna (26/11/2010)

11 km nové cyklostostezky navazuje na stávající projekt „Otavská cyklistická cesta“ – putování krajem Karla Klostermanna. Na trase naleznete 3 odpočinková místa s informacemi pro cyklisty, přístřešky s posezením, kolostavy, lavičkami a herními prvky pro děti. Celá stezka začíná na Modravě, vede podél řeky Vydry a Otavy, prochází přes Sušici, Horažďovice, Strakonice, Písek a končí na Zvíkovském Podhradí. Měří celkem 151 kilometrů. Otavská cyklistická cesta je v terénu vyznačena oficiálním logem a v celé délce je cyklisticky průjezdná. Projekt byl v rámci 2. výzvy ROP Jihozápad podpořen částkou přesahující 24 milionů korun.

Nedostatky v zadávání veřejných zakázek (25/11/2010)

K úspěšnému čerpání prostředků z ROP Jihozápad je nutné zvládnout úskalí veřejných zakázek, které, jak se ukazuje, bývají větším či menším problémem pro mnoho příjemců. Naším společným cílem je eliminovat tyto chyby a předejít finančním sankcím. Zpravodaj, který vám dnes přinášíme, upozorňuje na nejčastější pochybení při přípravě zadávacího řízení i při jeho realizaci. Naleznete zde i odkazy na legislativní a metodické materiály týkající se veřejných zakázek – včetně zakázek mimo režim zákona.

Změna kontaktů pro konzultace (24/11/2010)

Upozorňujeme na aktualizovaný seznam kontaktů zaměstnanců Úřadu Regionální rady. Změny se týkají kontaktů u konzultací pro žadatele z Jihočeského kraje a oddělení kontroly realizace v Českých Budějovicích.

Knihovna v soběslavském hradu - uskutečněný sen Petra Voka (23/11/2010)

Tentokrát se v reportážích podíváme do Spáleného Poříčí, které za podpory z ROP Jihozápad po více než třiceti letech kompletně rekonstruovalo místní polikliniku. Tu navštěvuje čtyři tisíce obyvatel města a deseti spádových obcí. Dalším počinem ve městě je záchrana nejstaršího objektu – budovy špejcharu z roku 1725 za 17 milionů korun, ve které je nyní umístěna expozice brdského kraje a galerie kresleného humoru Jiřího Neprakty. Také přestavba soběslavského hradu zachránila historickou památku ze 13. století. Po rekonstrukci zde sídlí informační centrum a městská knihovna, která pojme až 35 tisíc svazků. ROP Jihozápad podpořil přestavbu částkou 36 milionů korun.

Hodnocení projektových žádostí 11. výzvy se dostalo do poslední fáze (22/11/2010)

Zaměstnanci územních odborů implementace programu v Českých Budějovicích a v Plzni přistoupili k věcnému hodnocení projektových žádostí podaných do 11. výzvy ROP Jihozápad. Výsledkem této poslední fáze hodnocení bude stanovení pořadí projektových žádostí, které následně schválí Výbor Regionální rady.

V Kaplici došlo ke zvýšení bezpečnosti dopravy (19/11/2010)

Cílem projektu „Rekonstrukce komunikací v Kaplici“ byla rekonstrukce čtyř místních komunikací ve městě Kaplice, které byly v nejhorším technickém stavu. Díky rekonstrukci došlo ke zvýšení bezpečnosti dopravy ve městě – především díky novému povrchu silnice, rekonstrukci chodníků a postranních ochranných pruhů a míst k přecházení na těchto komunikacích. Projekt zahrnul čtyři místní komunikace - ulici Školní, ulici Omlenickou - k bytovkám, ulici Tržní a ulici Malšské údolí. Projekt byl v rámci 2. výzvy ROP Jihozápad podpořen částkou přesahující 12,5 milionů korun.

Hasiči na letišti budou nyní soběstační (18/11/2010)

Technické vybavení Jihočeského letiště České Budějovice a.s. posílil nový hasičský vůz, který přispěje ke zvýšení bezpečnosti leteckého provozu. Hasičský speciál bude sloužit zejména při aktivním rychlém zásahu u nehod a požárů letadel. Automobil je tvořen kabinou pro tříčlennou osádku, speciální cisternovou nástavbou s vysoce výkonným čerpadlem, zásobami hasiv a nutným specializovaným příslušenstvím. Praktickým dopadem je navýšení požární kategorie, což umožní odbavování větších letadel bez pomoci Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje. Pořízení vozidla bylo podpořeno v rámci 3. výzvy ROP Jihozápad. Více informací o vozidle pod tímto odkazem.

Konzultace k projektům 5. a 6. výzvy (16/11/2010)

Konzultace k neúspěšným projektům 5. a 6. výzvy předloženým na územním pracovišti v Českých Budějovicích budou podávat zaměstnanci územního pracoviště v Plzni, kteří projekty hodnotili, a opačně. V souvislosti s harmonogramem hodnocení projektů 11. výzvy budou konzultace s neúspěšnými žadateli přehodnocované 5. a 6. výzvy omezeny na pondělí. Podmínkou konzultace je obdržení Oznámení o důvodech zamítnutí projektu společně s rozšířeným stanoviskem a předchozí telefonické či e-mailové objednání si konkrétního času konzultace na příslušném územním pracovišti.

Co čeká příjemce nově schválených projektů (15/11/2010)

Obdržením Oznámení o schválení projektu k financování byli příjemci vyzváni k předložení příloh před podpisem Smlouvy. Příjemci z 5. výzvy jsou povinni předložit přílohy do 14.12. 2010 (projekty v režimu RIP do 30.11. 2010), příjemci z 6. výzvy předkládají přílohy do 2.12. 2010. Bližší specifikaci příloh uvádí Metodické oznámení č. 23 (naleznete jej na www.rr-jihozapad.cz v sekci Vše pro žadatele - Metodická oznámení pro žadatele). V případě nejasností kontaktujte hlavního finančního manažera projektu, jehož jméno naleznete v hlavičce Oznámení o schválení projektu k financování. Předpokládaný termín podpisu Smluv o podmínkách poskytnutí dotace je pro projekty z 5. výzvy v režimu RIP do konce roku 2010, Smlouvy ostatních projektů z 5. a 6. výzvy budou podepsány začátkem února 2011.

Heřmanova Huť má moderní rekreační areál (12/11/2010)

Realizace projektu „Vybudování sportovně-relaxační zóny v rámci revitalizace území“ vyřešila problém chybějícího sportovně-relaxačního areálu v obci Heřmanova Huť na Plzeňsku. Obyvatelé zde mohou využít multifunkční hřiště, dětské hřiště s prolézačkami, cyklistické a in-line stezky, bike a skate park. Nechybí zeleň, altánek s možností odpočinku, nové chodníky či parkovací místa. Pomocí webové kamery si je možno kdykoli prohlédnout areál. Projekt byl v rámci 3. výzvy ROP Jihozápad podpořen částkou přesahující 7,3 milionů korun.

Dům pohádek se připravuje na první návštěvníky (11/11/2010)

Slavnostní vernisáž k připravovanému otevření Domu pohádek v Plzni poprvé nechala nahlédnout pohádkovou atmosféru unikátního objektu určeného především nejmenším dětským návštěvníků a jejich rodičům. Dům je malým pohádkovým světem, kde se návštěvníci na jednom místě, ve stálé expozici, setkají s postavami důvěrně známými z českých večerníčků. Příjemně strávit čas lze rovněž v divadélku, výtvarných a hracích ateliérech či malé cukrárně. Plzeň tak dostává s přispěním dotace v rámci 3. výzvy z ROP Jihozápad další z atraktivních turistických cílů. http://www.dumpohadek.cz/

Projekty podpořené z ROP Jihozápad se představily na ITEPu (10/11/2010)

Ve dnech 21. – 23. října se v Plzni pod záštitou Ministerstva pro místní rozvoj České republiky uskutečnil již 6. ročník Veletrhu cestovního ruchu Plzeňského kraje ITEP 2010. Mottem letošního veletrhu bylo „ITEP 2010 – největší turistický rozcestník světa“. Pro návštěvníky byl vedle kompletních turistických informací připraven i rozmanitý multižánrový program, ochutnávky a interaktivní soutěže. ITEP

ITEP představil některé projekty cestovního ruchu podpořené z ROP Jihozápad - např. Muzeum Středních Brd Strašice s projektem „Areál zážitkové a poznávací turistiky Střední Podbrdsko Strašice“, město Spálené Poříčí představilo projekt „Galerie českého kresleného humoru- nová atraktivita cestovního ruchu jižního Plzeňska“.

Seznam příjemců 5., 6. a 9. výzvy ROP Jihozápad (09/11/2010)

Zveřejňujeme seznam příjemců 5., 6. a 9. výzvy ROP Jihozápad, který schválil Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad na svém zasedání 8. listopadu 2010. Upozorňujeme příjemce, že v návaznosti na jednání ohledně spolufinancování podpořených projektů ze státního rozpočtu, došlo k úpravě finálních alokovaných částek u projektů 5.,6. a 9. výzvy.

Výbor Regionální rady schválil projekty 5. výzvy (08/11/2010)

Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad na svém dnešním zasedání schválil seznam projektů 5. výzvy ROP Jihozápad v oblastech podpory 1.5, 2.4, 2.5, 2.6, 3.1A, 3.1B, 3.1C, 3.2, 3.3., seznam projektů v rámci 9. výzvy v oblasti podpory 1.3 Modernizace vozového parku veřejné dopravy a strukturu financování projektů 6. výzvy zahrnující příspěvek Společenství ve výši 85% i příspěvek ze státního rozpočtu ve výši 7,5%. Dále Výbor schválil harmonogram podpisu Smluv o podmínkách poskytnutí dotace z ROP JZ. Seznam podpořených projektů bude zveřejněn zítra. Více informací naleznete v tiskové zprávě.

V Táboře opravili sportovní halu (05/11/2010)

Dalším úspěšně dokončeným projektem, o kterém vám dnes přinášíme informace je „Nástavba tělocvičny a šaten v ZŠ Husova v Táboře“. Tento projekt umožnil opravu a rozšíření tělocvičny v ZŠ Husova. V rámci opravy bylo zřízeno i vhodné zázemí tělocvičny včetně zřízení sprch, WC a šaten, které zvýší komfort prostoru. Dále došlo k výměně oken, zateplení střechy a byla provedena i kompletní rekonstrukce fasády objektu. Projekt byl podpořen z ROP Jihozápad více než 12 miliony korun.

Projekty podpořené z ROP Jihozápad investičním počinem roku (04/11/2010)

Veletrh realitních, stavebních a investičních příležitostí FINPEX nabídl v třetím říjnovém týdnu vedle přehledu investičních příležitostí v Plzni a regionu Plzeňsko i aktuální témata jako jsou budoucnost stavebního, realitního a investičního trhu, se kterými byla spojena diskusní fóra s makroekonomy i zástupci města a kraje. V rámci doprovodného programu byly uděleny i ceny vyhlášené Okresní hospodářskou komorou Plzeňsko.

Ocenění si odnesly i dva projekty podpořené z ROP Jihozápad. Investičním počinem roku 2009 v Plzeňském kraji v oblasti občanské vybavenosti se stala realizace projektu stavby afrických a asijských expozic v ZOO Plzeň. Cenu za Investiční počin v oblasti dopravy získala realizace projektu výstavby silnice III. třídy Oselce – Chanovice

Vychází desáté číslo zpravodaje HEJ ROP (03/11/2010)

V jubilejním desátém čísle zpravodaje HEJ ROP vám poskytneme informace o problematice spolufinancování Regionálních operačních programů ze státního rozpočtu, o přehodnocení 5. a 6. výzvy a o probíhající 11. výzvě ROP Jihozápad. Také vám představíme nového předsedu Výboru Regionální rady a nezapomněli jsme ani na ukončené projekty podpořené z ROP Jihozápad.

Plánovaná odstávka informačního systému Benefit7 (01/11/2010)

Dnes proběhne pravidelná instalace aplikace Benefit7. Aplikace nebude přístupná od 8:00 do 17:00 hodin. Děkujeme za pochopení.

Kamiony již v Poběžovicích neprojíždí městskou památkovou zónou (29/10/2010)

Cílem projektu „Přeložka komunikace II/196 v Poběžovicích“, který tvoří jihovýchodní 1,6 km dlouhý obchvat města Poběžovice, bylo vyvedení kamionové dopravy mimo město a zlepšení bezpečnosti. Projekt také přispěl k větší ochraně kulturních památek v městské památkové zóně. Nový obchvat Poběžovic plní především důležitou funkci v rámci napojení nové průmyslové zóny na nadřazenou silniční síť (I/26 a potažmo i D5). Projekt byl v rámci 1. výzvy ROP Jihozápad podpořen částkou přesahující 95,3 milionu korun.

Výbor Regionální rady schválil projekty 6. výzvy (27/10/2010)

Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad včera na svém 26. zasedání schválil seznam projektů 6. výzvy ROP Jihozápad v oblasti podpory 2.2, 2.3. Dále výbor schválil k realizaci dílčí projekty IPRM v rámci 4. výzvy ROP Jihozápad a plán výzev na roky 2010 – 2011. Více v tiskové zprávě.

Nové zázemí pro firemní akce na Třeboňsku (22/10/2010)

Cílem projektu „Penzion Hájovna Branná - přístavba a stavební úpravy budovy č.p. 58 - vybudování školicích kapacit“, který se nachází v místní části Třeboně – v Branné, bylo rozšíření původního nevyužitého areálu o prostory pro pořádání kurzů, seminářů, vzdělávacích a prezentačních akcí. Projekt reagoval na aktuální trendy incentivní turistiky (menší prostory včetně možnosti ubytování, kvalitní technika a především příjemné klidové a nezatížené prostředí pro firemní akce). Projekt byl v rámci 3. výzvy ROP Jihozápad podpořen částkou téměř 1,6 milionu korun.

Nahlédněte s naší kamerou do Kašperských Hor a Strakonic (21/10/2010)

Šumavské město Kašperské Hory získalo ve 2. výzvě ROP Jihozápad 11 milionů korun na rekonstrukci náměstí v historickém centru. Jak rekonstrukce dopadla, se můžete podívat v dnešní reportáži. Strakonice se mohou pochlubit hned dvěma úspěšně dokončenými projekty. Za 112 milionů korun postavila strakonická nemocnice nový pavilon operačních oborů a 170 milionů korun využil za posledních šest let Strakonický hrad na svou rekonstrukci. Díky kameře můžete nahlédnout jak do nemocnice, tak do hradu. Vice zde.

Hradební systém zvyšuje atraktivitu Vodňan (15/10/2010)

Cílem projektu „Oprava městských hradeb ve Vodňanech“ byla obnova městského hradebního systému, který obepíná historické centrum města. Na špatném stavu kulturní památky se podepsal čas a nedostatečné opravy. Jedná se přitom o historicky cenný a ojedinělý systém hradeb a strážních věží, jejichž význam přesahuje rámec města i Jihočeského regionu. Obnovou hradeb došlo ke zvýšení atraktivity historického jádra a celého města, které je významným centrem rybářství a rybníkářství. Projekt byl v rámci 2. výzvy ROP Jihozápad podpořen částkou přesahující 3,6 milionu korun.

Eurofestival Plzeň 2010 je úspěšně za námi (13/10/2010)

Eurofestivaly se konají po celé Evropě a mají za cíl informovat občany o regionální politice v rámci Evropské unie. Jednoduše řečeno, lidé se dozví, jakým způsobem může Evropská unie pomoci občanům v jejich regionu.

Na náměstí v Plzni byl proto v pátek 1. října již od 9 hodiny společný propagační stan zástupců Evropské komise, Europe Direct Centra a ROP Jihozápad, ve kterém byli zástupci zúčastněných organizací připraveni zodpovídat návštěvníkům jakékoliv otázky. Více...

Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad hledá nové kolegy (12/10/2010)

Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovních pozic. Podrobnější informace naleznete zde.

Pozvánka na Výroční konferenci ROP Jihozápad 2010 (11/10/2010)

Výroční konference ROP Jihozápad 2010 se koná dne 29. 11. v Plzni a 2. 12. v Českých Budějovicích. Dopolední program bude věnován zejména výsledkům programu, odpoledne přijdou na řadu odborné semináře o realizaci projektů a o veřejných zakázkách. Souběžně s celou akcí poběží veletrh již dokončených projektů v přilehlých prostorách. Podrobnější informace o konferenci a pozvánku naleznete pod tímto odkazem.

Gymnázium na Mikulášském náměstí v Plzni v novém (8/10/2010)

O slavnostním ukončení projektu „Rozvoj vzdělávacích kapacit Gymnázia Mikulášské náměstí 23, Plzeň“ jsme vás již informovali dříve. Dnes vám přinášíme kartu projektu s detailnějšími informacemi, které se tohoto projektu týkají. Díky téměř 30 milionové dotaci z ROP Jihozápad získalo gymnázium 7 nových učeben – vymalovaných dle vkusu vyučujících a vybavených moderní technikou pro výuku. V půdní vestavbě budovy vznikla stupňovitá posluchárna pro humanitní předměty, klubovna pro volnočasové aktivity a tři kabinety pro učitele.

Hlasujte v nové anketě (07/10/2010)

Přinášíme Vám novou anketu ROP Jihozápad, kterou bychom rádi zjistili jaká témata byste uvítali na Výroční konferenci ROP Jihozápad. Výsledky ankety nám napomohou vypracovat program konference tak, aby byl zajímavý a obsahoval aktuální témata, která Vás zajímají.

Návštěvnost webových stránek ROP Jihozápad (06/10/2010)

Během září navštívilo titulní stranu webu ROP Jihozápad 13 514 čtenářů. Oproti předchozímu měsíci tak registrujeme mírný pokles návštěvnosti. Více v grafu.

Novela zákona o veřejných zakázkách (05/10/2010)

Upozorňujeme příjemce především z řad veřejných zadavatelů, že dne 15. 9. 2010 vešla v účinnost Novela zákona o veřejných zakázkách 179/2010 Sb, která mění stávající zákon 137/2006 Sb. O veřejných zakázkách. Důrazně apelujeme na příjemce, aby se při zadávání veřejných zakázek řídili novelou zákona. Více informací…

Rekonstrukce budovy 25. ZŠ v Plzni dokončena (04/10/2010)

Za pomoci finančních prostředků z ROP Jihozápad proběhla, z důvodu očekávané nové bytové výstavby v blízkém okolí, realizace nástavby školy pro potřeby 25. ZŠ a 4. ZUŠ v Plzni, která zahrnovala deset nových žákovských učeben, vybavený koncertní sál, školní dílnu, informační centrum s knihovnou, dvě počítačové učebny, učebnu výtvarné výchovy a výtah pro imobilní žáky. Dále byla rozšířena a zmodernizována školní jídelna a kuchyně. Součástí stavby bylo také relaxační centrum, které budou využívat všichni žáci základní školy. Vznikla tak jedna z nejmodernějších bezbariérových základních škol v Plzni, kterou může nyní navštěvovat 940 žáků ZŠ a více než 800 žáků ZUŠ. Fotografie naleznete pod tímto odkazem.

Vláda obnoví kofinancování ROPů (01/10/2010)

Vláda České republiky po několika týdnech intenzivních vyjednávání podpořila návrh Ministerstva pro místní rozvoj a kofinancování regionálních operačních programů ze státního rozpočtu bude částečně zachováno. Vláda ČR nejprve svým usnesením č. 563 ze dne 11. 8. 2010 kofinancování regionálních operačních programů s okamžitou platností zrušila, ale po intenzivních jednáních a analýze všech dopadů, toto stanovisko přehodnotila, a přistoupila na návrh MMR, který předpokládá snižování kofinancování státu v postupných krocích. Více...

Vimperská Zlatá hvězda znovu ožívá (01/10/2010)

Hotel Zlatá hvězda je ve Vimperku, dá se říci, legendou. Dlouhé roky ale chátral a dostal se dokonce na seznam nejohroženějších jihočeských památek. Před třemi lety se Zdeněk Kutil s manželkou rozhodli ho koupit, připravili projekt, získali bezmála třináctimilionovou dotaci z ROP Jihozápad a za necelých 30 milionů korun ho opravili. Hotel tak již téměř rok znovu poskytuje příjemné ubytování návštěvníkům Šumavy.

Plánovaná odstávka informačního systému Benefit7 (30/09/2010)

Zítra proběhne pravidelná instalace aplikace Benefit7. Aplikace nebude přístupná od 8:00 do 17:00 hodin. Děkujeme za pochopení.

V Kolovči zahájili provoz Kulturního a administrativního zařízení (29/09/2010)

V těchto dnech byl zahájen provoz stavby „Kulturního a administrativního zařízení Koloveč“, které vzniklo s podporou 14,26 mil. Kč z ROP JZ přestavbou objektu bývalé restaurace Šumava v Kolovči. Zařízení tvoří společenský sál s kapacitou 200 lidí, dále spolková místnost a klubovna, prostory úřadu městyse Koloveč a knihovna a technické zázemí. Součástí realizace projektu byla též úprava veřejného prostranství a výstavba parkoviště před vlastním objektem. Úspěšná realizace projektu potvrzuje aktivitu obce, která byla v letošním roce oceněna i vítězstvím v krajském kole soutěže „Vesnice roku 2010“.

V plzeňské čtvrti Skvrňany se dočkali nového volnočasového centra (27/09/2010)

Sakrální stavba Kulturního, volnočasového a křesťanského centra Plzeň – Skvrňany podpořená také z ROP Jihozápad začne od září poskytovat zázemí pro aktivní/občanský život obyvatel městské části Skvrňany. Specifikem tohoto projektu je, že prostor bude nabízet za spolupráce řady partnerů vybrané aktivity s duchovním rozměrem lidského života. Součástí areálu jsou také venkovní hřiště. Centrum je jedním z prvních dokončených investičních projektů Integrovaného plánu rozvoje města – „Plzeň evropské hlavní město kultury 2015“ kofinancovaného z ROP JZ.

Silnice Oselce-Chanovice (24/09/2010)

Smyslem projektu „Silnice III.třídy Oselce – Chanovice“ bylo dopravní napojení přibližně 900 obyvatel venkovských sídel Chanovic a Nové Vsi a oblasti Bezděkov, Dobrotice, Slatina na nadřazenou dopravní síť. Úprava komunikace o délce 5,3 kilometrů odvedla tranzitní nákladní dopravu z Chanovic a Nové Vsi a zvýšila kvalitu života místních obyvatel. Projekt byl v rámci 1. výzvy ROP Jihozápad podpořen částkou 110,5 milionů korun.

Černá kuchyně přiláká návštěvníky (23/09/2010)

Rekonstrukce prostor kanceláří Muzea středního Pootaví, obřadní síně, černé kuchyně a přilehlých prostor mezi druhým a třetím hradním nádvořím – to jsou aktivity realizované v rámci druhé etapy obnovy strakonického hradu. Černá kuchyně postavená pravděpodobně v 16. století byla objevena při průzkumech nejstarších částí hradu. Tvoří ji zachovaný dýmník, přípravna a chlebová pec se sušárnou. Zachoval se i systém odvodných kouřových kanálků. Ke kuchyni přiléhá malý dvorek. ROP Jihozápad přispěl na obnovu v rámci projektu „Revitalizace strakonického hradu“ částkou 11,7 milionů korun.

Regionální rady jednají s vládou o národním podílu na dotaci z EU (22/09/2010)

Usnesením Vlády ČR č. 563 ze dne 11. 8. 2010 dochází k zásadní změně financování projektů v rámci regionálních operačních programů. Povinnou součástí dotace z regionálních operačních programů jsou vedle financí z evropských fondů také prostředky z tzv. národních zdrojů. Stát dosud garantoval přispívat na národní zdroje polovinou ze státního rozpočtu. Tento závazek se však nyní rozhodl nadále neplnit. Pokud se Regionálním radám, jako poskytovatelům dotace, nepodaří při jednání s vládou tento stav zvrátit, pak s velkou pravděpodobností dojde ke zdržení, v horším případě k dočasnému pozastavení čerpání finančních prostředků.

Harmonogram hodnocení projektů 11. výzvy (21/09/2010)

V souvislosti s přehodnocením 5. a 6. výzvy došlo ke změně harmonogramu hodnocení projektů, které jsou předloženy do 11. výzvy. Vzhledem k podmínkám vyplývajícím z legislativy pro režim regionální investiční podpory jsou u projektů předložených v tomto režimu přednostně hodnoceny formální náležitosti a přijatelnost. V pondělí 20. 9. 2010 bude první stupeň hodnocení, tedy hodnocení formálních náležitostí, ukončen. V návaznosti na to proběhne u těchto projektů hodnocení přijatelnosti, které bude ukončeno 6. 10. 2010.

Ze života úspěšných projektů (20/09/2010)

V dnešních reportážích Vás zavedeme na Plzeňsko a do Českých Budějovic. Muzeum a galerie severního Plzeňska v Mariánské Týnici otevřela, díky dotacím z ROP Jihozápad, novou národopisnou expozici. První část je zaměřena na historii regionu, zejména na tradiční řemesla, druhá část představí původní život na venkově. Návštěvníky Českých Budějovic přivítá, téměř po čtyřech letech rekonstrukcí, nová Lannova třída. Ta spojuje vlakové nádraží s centrem města. Její oprava stála téměř 186 mil. korun a řadí se tak mezi nejnákladnější investice města. ROP Jihozápad přispěl na 2 ze tří etap celého projektu.

V Boršově se řidiči nemusejí bát výmolů (17/09/2010)

V rámci projektu „Stavební úprava ulic na Planýrce a U Sila v Boršově nad Vltavou“ byly v obci rekonstruovány komunikace, které byly ve velmi špatném technickém stavu. Nový povrch silnice zvýšil především bezpečnost dopravy a místních obyvatel. Rekonstrukce komunikací také pomohla výrazně zlepšit dostupnost částí obce pro rychlou záchrannou službu či požární techniku. Projekt byl v rámci 3. výzvy ROP Jihozápad podpořen částkou přesahující 13,7 milionů korun.

Označníky zastávek MHD již informují cestují (16/09/2010)

Zjistit na zastávkách městské hromadné dopravy čas příjezdu nejbližšího spoje už není pro obyvatele Českých Budějovic problém. Na 39 zastávkách MHD spustil Dopravní podnik města začátkem září po řadě zkoušek ostrý provoz sedmdesáti nových označníků. Ty ukazují reálný čas příjezdu spojů, který zohledňuje i aktuální zpoždění jednotlivých linek. Operátor dispečinku na ně také může poslat textovou informaci o výlukách nebo odklonech linek. Projekt byl v rámci 3. výzvy ROP Jihozápad podpořen částkou přesahující 18 milionů korun.

ROP Jihozápad podpořil Plzeň v soutěži o titul „Evropské hlavní město kultury 2015“ (15/09/2010)

Plzeňská kandidatura na prestižní titul Evropské hlavní město kultury byla přirozeným vyústěním letitých snah města. K vítězství svým dílem přispěla i realizace projektu „Komunikační kampaň ke kandidatuře města Plzně na titul Evropské hlavní město kultury 2015“, který částkou téměř 9 milionů Kč podpořil ROP Jihozápad.

Sdělte nám, jak jste spokojeni s informacemi (14/09/2010)

Využijte možnosti sdělit nám svůj názor prostřednictvím dotazníku, jehož cílem je zjistit spokojenost žadatelů/příjemců/zpracovatelů s komunikačními aktivitami Úřadu Regionální rady. Hodnocenými aktivitami jsou webové stránky www.rr-jihozapad.cz, tištěné publikace a příručky, semináře pro žadatele/příjemce a konzultace. Vaše názory budou využity pro potřeby evaluace těchto aktivit, kterou zpracovávají zaměstnanci oddělení monitoringu, evaluace a absorpční kapacity. Dotazník se vyplňuje elektronicky a on-line, není nutné jej tisknout, ani předávat další osobě. Naleznete jej pod tímto odkazem a odešlete pomocí tlačítka ODESLAT (SUBMIT). Vyplnit jej můžete do 31. 10. 2010. Další informace Vám poskytneme na emailové adrese noskova@rr-jihozapad.cz, případně na telefonním čísle 389 058 654.

Se začátkem nového školního roku otevřeli gymnazistům nové učebny (13/09/2010)

Za téměř 28 milionů Kč z ROP Jihozápad se v rámci projektu „Rozvoj vzdělávacích kapacit Gymnázia Mikulášské náměstí 23, Plzeň„ podařilo v půdní vestavbě školy vybudovat a vybavit nejmodernější technikou 7 nových odborných učeben pro 176 studentů a 3 kabinety. S pomocí výpočetní techniky, jakou jsou např. dotykové tabule, a rozšířením zázemí tak dojde k dalšímu zkvalitnění výuky. Zajímavostí realizace je, že na výsledném barevném vzhledu interiérů učeben měli podíl sami vyučující. Slavnostního otevření se zúčastnila řada významných absolventů gymnázia, mezi nimiž nechyběl například současný ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil.

Největší investice za posledních 20 let vedla k nálezu pokladu (10/09/2010)

Cílem projektu „Revitalizace náměstí Kašperské Hory“ byla rekonstrukce hlavního náměstí, které tvoří historické jádro města. V rámci největší investice města za posledních 20 let byly provedeny rozsáhlé úpravy povrchu náměstí a vyřešena celková dopravní situace na náměstí. Archeologický průzkum v rámci stavebních prací přinesl překvapující nález - objevení pokladu v podobě stříbrných mincí z přelomu 16. a 17. století! Město Kašperské Hory tak získalo hned dvě nová lákadla pro návštěvníky – opravené městské centrum a objevení vzácného mincovního pokladu. Projekt byl v rámci 2. výzvy ROP Jihozápad podpořen částkou téměř 12 milionů korun.

Nemocnice ve Strakonicích otevřela na konci srpna zbrusu nový pavilon (09/09/2010)

Záměrem projektu „Dostavba lůžkové části“ je přístavba ambulancí a lůžkových oddělení - nový třípodlažní pavilón. Celý pavilon je situován tak, že má přímou návaznost na provoz operačních sálů v původní budově. V přízemí při vstupu jsou umístěny 2 diabetologické ambulance, 1 kalmetizace, 1 onkologická ambulance, 2 neurologické ambulance s přímou návazností na provoz původní budovy chirurgie. V 1. patře nového pavilonu vzniklo neurologické oddělení, ve 2. patře chirurgické oddělení a ve 3. patře oddělení pro novorozence a šestinedělí. Projekt získal dotaci převyšující 32 milionů korun ve třetí výzvě ROP Jihozápad.

Aktuální směnný kurz Kč/EUR Evropské centrální banky (08/09/2010)

Aktuální směnný kurz Kč/EUR Evropské centrální banky na měsíc září je 24,808 Kč za 1 Euro.

Soběslavský hrad nabízí zázemí pro moderní knihovnu (07/09/2010)

Dne 1. 9. 2010 zpřístupnilo Město Soběslav městskou knihovnu v nově zrekonstruovaném severním křídle gotického hradu. V patře, ve volném prostoru palácového křídla, je umístěn prosklený kontejner s vloženým mezipatrem pro knihovnu. Z knihovny je tak vidět celý povrch vnitřku hradu. Každý návštěvník může pozorovat, jak se vrstvily jednotlivé slohy a jakými vývojovými etapami hrad procházel. Více...

Omezení konzultací na oddělení kontroly realizace v Českých Budějovicích (06/09/2010)

Upozorňujeme příjemce na omezení konzultací na oddělení kontroly realizace projektů v Českých Budějovicích z důvodu administrace a kontroly velkého množství Žádostí o platbu u ukončených projektu z 1., 2. a 3 výzvy. Většinu informací, které jsou potřebné pro řízení projektů, naleznete na našich webových stránkách v Příručkách či Metodických oznámeních. Konzultace budou poskytovány pouze po předchozí telefonické domluvě s finančním manažerem.

Třeboňský pivovar láká turisty (03/09/2010)

Díky projektu „Pivovar Třeboň – technická infrastruktura pro rozvoj cestovního ruchu“ byla otevřena další prohlídková trasa venkovním areálem pivovaru, který dlouhodobě zpřístupňuje své prostory veřejnosti. Během prohlídky pivovaru si návštěvníci vyslechnou zajímavý výklad o vaření piva v pivovaru Regent v podání odborníka. Prohlídku je možno zakončit návštěvou schwarzenberské pivnice. Projekt byl v rámci 2. výzvy ROP Jihozápad podpořen částkou přesahující 4,7 milionů korun.

Návštěvnost webových stránek ROP Jihozápad (02/09/2010)

Během srpna navštívilo titulní stranu webu ROP Jihozápad 12 304 čtenářů. Oproti předchozímu měsíci tak opět registrujeme mírný nárůst návštěvnosti. Více v grafu.

Plánovaná odstávka informačního systému Benefit7 (01/09/2010)

Dnes proběhne pravidelná instalace aplikace Benefit7. Aplikace nebude přístupná od 8:00 do 17:00 hodin. Děkujeme za pochopení.

Plzeň zprovoznila novou trolejbusovou trať (31/08/2010)

V pátek 27. 8. 2010 byla v rámci Integrovaného plánu rozvoje města Plzeň otevřena nová trolejbusová trať Borská - Folmavská - U Nové hospody – Teslova. Při této příležitosti byl také představen nový kloubový trolejbus ŠKODA 27 Tr Solaris, který patří v současné době k nejmodernějším trolejbusům v Evropě. Zájemci se také mohli novým trolejbusem svézt. Projekt byl z ROP Jihozápad podpořen částkou téměř 120,2 milionů korun.

533,7 milionů korun pro školy v Plzeňském a Jihočeském kraji (30/08/2010)

V souvislosti s počátkem nového školního roku přinášíme malé ohlédnutí za projekty podpořenými z ROP Jihozápad v oblasti základního a středního školství. 533,7 milionů korun - to je částka, kterou bylo od spuštění programu v roce 2007 ke konci srpna letošního roku na území Plzeňského a Jihočeského kraje podpořeno celkem 34 projektů základních a středních škol. Více...

Výbor Regionální rady v reakci na rozhodnutí vlády odložil schválení dalších projektů z 5. výzvy (27/08/2010)

Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad dnes na svém zasedání odložil schválení dalších přehodnocených projektů předložených v rámci 5. výzvy. Důvodem k tomuto kroku jsou přetrvávající nejasnosti ve způsobu, jakým budou regionální operační programy dále financovány. Výbor tak reagoval na nedávné rozhodnutí vlády zrušit spolufinancování těchto projektů ve výši 7,5 procenta ze státního rozpočtu. Více v tiskové zprávě.

Poznejte dílo slavného malíře Augustina Němejce (26/08/2010)

Návštěvníci jižního Plzeňska mohou od června 2010 shlédnout novou turistickou atrakci. Městu Nepomuk se podařilo rekonstruovat více jak 200 let starý rodný dům známého malíře Augustina Němejce. Kromě samotného domu byly opraveny i přilehlé prostory, které umožní pořádání nejrůznějších kulturních aktivit, přednášek či kurzů. Kromě rozsáhlé expozice díla A. Němejce zde tak vznikl ucelený kulturní stánek pro multifunkční využití zajímavých prostor přímo v centru města, které byly dosud zcela zanedbány a patřičně nevyužity. Projekt byl podpořen částkou více jak 24 mil. Kč ve třetí výzvě ROP Jihozápad.

Techmania pomáhá uchovat historii strojírenství (25/08/2010)

Dne 17. 8. 2010 byla slavnostně odhalena významná technická památka - parní stroj MARX z r. 1909. Jde o druhý z exponátů v rámci první etapy projektu „Techmania science center – Restaurování regionálních průmyslových exponátů“. Tento projekt byl podpořen ve 3. výzvě ROP Jihozápad. Po náročné rekonstrukci mohou parní stroj vidět návštěvníci Techmania science centra v Plzni. Expozice bude trvale doprovázena videoprezentací z průběhu restaurátorských prací a ukázkami provozu stroje.

Nezapomeňte předložit Zprávu o zajištění udržitelnosti projektu v řádném termínu (24/08/2010)

Dne 17. 8. 2010 byla slavnostně odhalena významná technická památka - parní stroj MARX z r. 1909. Jde o druhý z exponátů v rámci první etapy projektu „Techmania science center – Restaurování regionálních průmyslových exponátů“. Tento projekt byl podpořen ve 3. výzvě ROP Jihozápad. Po náročné rekonstrukci mohou parní stroj vidět návštěvníci Techmania science centra v Plzni. Expozice bude trvale doprovázena videoprezentací z průběhu restaurátorských prací a ukázkami provozu stroje.

Poslední možnost předložit žádost o podporu do 11. výzvy (23/08/2010)

Zítřejší dvanáctá hodina je mezním termínem pro podání žádosti o podporu projektu v rámci 11. výzvy ROP Jihozápad. Ta je zaměřena na modernizace regionální silniční sítě, na projekty v oblasti rozvoj infrastruktury cestovního ruchu a na výstavbu turistických cest (pěší stezky a hipostezky) včetně doprovodných prvků a značení. Výsledky budou zveřejněny na webových stránkách pravděpodobně v průběhu ledna 2011.

Rekonstrukce bulváru v Českých Budějovicích ukončena (20/08/2010)

Cílem projektu „Lannova třída - 2. a 3. etapa“ byla kompletní rekonstrukce komunikace, která spojuje historické centrum města s vlakovým a autobusovým nádražím. Projekt přispěl ke značnému zpřehlednění třídy, zvýšení bezpečnosti a zlepšil se její estetický vzhled. Lannova třída má ambice stát se promenádní reprezentativní obchodní třídou. Projekt byl v rámci 2. a 3. výzvy ROP Jihozápad podpořen částkou téměř 45 milionů korun.

Omezení konzultací na oddělení administrace v Plzni a Českých Budějovicích (19/08/2010)

Upozorňujeme žadatele na omezení konzultací na oddělení administrace žádostí v Plzni a Českých Budějovicích z důvodu přehodnocení projektových žádostí 5. a 6. výzvy. Konzultace budou do 30.9. 2010 poskytovány pouze v pondělí po předchozí telefonické domluvě s projektovým manažerem.

Projekty ROP Jihozápad očima kamery (18/08/2010)

Letní plovárna v Českých Budějovicích po rekonstrukci za 57 mil. korun z ROP Jihozápad opět slouží veřejnosti. Plovárnu zatraktivnily nové vodní prvky a atrakce, např. čtyřřadová skluzavka, divoká řeka, chrliče, masážní trysky. Domažlice otevřely domov pro seniory nabízející uživatelům pobytové služby, denní stacionář a odlehčovací službu pro rodiny klientů. Jedná se o přístavbu ke stávajícímu domu s pečovatelskou službou se zázemím pro 70 obyvatel. ROP Jihozápad přispěl částkou 60 mil korun. Reportáže naleznete v sekci „Úspěšné projekty ROP Jihozápad“.

U přehodnocených projektů probíhají fyzické kontroly ex-ante (17/08/2010)

Zaměstnanci Úřadu Regionální rady provádějí v těchto dnech fyzické kontroly ex-ante u přehodnocených projektů 5. výzvy ROP Jihozápad v oblasti podpory 1.1 a 1.2, které schválil Výbor Regionální rady 27. července. Kontroly budou ukončeny koncem srpna, poté započne příprava Smluv o podmínkách poskytnutí dotace z ROP Jihozápad.

Obyvatelům plzeňského kraje slouží nové infrastrukturní projekty (16/08/2010)

V Plzeňském kraji již byly proplaceny všechny projekty schválené v oblasti podpory 1.2 Rozvoj infrastruktury pro veřejnou dopravu. Konkrétně se jedná o výstavbu parkovacích ploch pro přestup na veřejnou dopravu v Tlučné a Tachově, nebo o autobusový terminál v Konstantinových Lázních. Plzeň využívá pro řízení veřejné dopravy nový dynamický dispečink a obec Dešenice - část Milence nové autobusové zastávky a přilehlé parkovací prostory. ROP Jihozápad podpořil těchto pět projektů částkou přesahující 30 milionů korun.

Muzeum Strašice představuje Střední Podbrdsko (13/08/2010)

Cílem projektu „Areál zážitkové a poznávací turistiky Střední Podbrdsko Strašice“ je podnítit rozvoj cestovního ruchu v mikroregionu Pobrdsko vytvořením základní infrastruktury. Ve Strašicích, na ploše bývalého vojenském areálu, tak bylo vybudováno rozsáhlé muzeum a turistická ubytovna. Projekt byl, v rámci 3. výzvy ROP Jihozápad, podpořen částkou přesahující 13,3 milionů korun. Více o muzeu, jeho budování a vystavených expozicích se dozvíte v kartě projekt - sekce "Úspěšné projekty ROP Jihozápad".

Aktuální směnný kurz Kč/EUR Evropské centrální banky (12/08/2010)

Aktuální směnný kurz Kč/EUR Evropské centrální banky na měsíc srpen je 24,763 Kč za 1 Euro.

Zástupci Evropské komise jednali o budoucnosti evropských fondů v České republice (11/08/2010)

Na jižní Moravě v minulém týdnu proběhlo jednání zástupců Evropské komise, ministerstev, krajů a regionálních rad o budoucnosti kohezní politiky, tedy o tom, v jaké podobě, podle jakých pravidel, na jaké priority a v jakých objemech bude možné v příštím programovém období počítat s fondy EU. Představy Evropské komise přednesl ředitel bruselského Generálního ředitelství pro regionální politiku (DG Regio) Nicholas Martyn společně s ředitelem české jednotky Generálního ředitelství pro regionální politiku Evropské komise Jackem Engwegenem.

Přijměte pozvání do regionu Jihozápad (10/08/2010)

Díky vysoké aktivitě žadatelů a prostředkům z Evropské unie vám můžeme v kostce představit první realizované projekty. Regionální rada vydala ve spolupráci s Jihočeským a Plzeňským krajem publikaci s názvem Pozvánka do Evropského regionu Jihozápad. Publikace je koncipována jako turistický průvodce po projektech, které byly v jihozápadních Čechách realizovány právě z prostředků ROP Jihozápad. Průvodce vám usnadní letní putování, nebo vás může inspirovat pro zapojení do fotosoutěže s ROP Jihozápad.

Konzultace v červenci 2010 (09/08/2010)

V současné době přijímáme projektové žádosti do 11. výzvy, která končí 24. 8. 2010. Tato výzva je zaměřena na modernizaci regionální silniční sítě a rozvoj infrastruktury cestovního ruchu. Vzhledem k tomuto úzkému zaměření také žadatelé konzultují své projektové záměry a žádosti výhradně v oblasti cestovního ruchu, kde jsme zaznamenali během července 131 konzultací, z toho 70 e-mailem a 54 telefonem. Osobních konzultací je méně, což lze také přičítat době dovolených.

Nová turistická lákadla v Protivínu (06/08/2010)

Smyslem projektu „Rekonstrukce památkově chráněného objektu v areálu kostela Sv. Alžběty Portugalské v Protivínu čp.37“ je zlepšit stav kulturně historického dědictví a rozšíření nabídky cestovního ruchu v tomto regionu. Chráněný objekt na západní straně náměstí, přezdívaný kaplanka, byl přestavěn na infocentrum a byly zde vybudovány výstavní prostory nabízející trvalou výstavu protivínského rodáka, malíře a grafika Jiřího Koláře. Další část prostor zaujímá Zoologické muzeum vystavující kostry exotických zvířat. Projekt byl v rámci 2. výzvy ROP Jihozápad podpořen částkou přesahující 8,2 milionů korun.

Hlasujte v nové anketě ROP Jihozápad (05/08/2010)

Počínaje dnešním dnem máte možnost vyjádřit svůj názor v nové anketě ROP Jihozápad. V předchozí anketě jsme se vás ptali, jaké změny v projektech nejčastěji nahlašujete Úřadu Regionální rady. Z výsledků ankety vyplývá, že nejčastější jsou stavební změny v projektu, dále změny v haromogramu projektu a nejméně pak změny v rozpočtu. Dnes se Vás ptáme zda byste měli zájem účastnit se veletrhu projektů, který by sloužil k výměně zkušeností s realizací projektů.

Letní fotosoutěž s ROP Jihozápad (04/08/2010)

Léto je doba dovolených a možnosti poznat nové věci a navštívit nová místa. Úřad Regionální rady regionu soudržnosti pro vás proto připravil letní fotosoutěž zaměřenou na projekty realizované s podporou ROP Jihozápad.

Chystáte se na výlety po Jihočeském či Plzeňském kraji? Pak si nezapomeňte s sebou fotoaparát! Pokud navštívíte některou z historických památek, pojedete po nově vybudované silnici, budete spát v novém penzionu, nebo prostě jen narazíte na jiný projekt podpořený z prostředků ROP Jihozápad, vyfotografujte se u něj a fotografii s krátkým popiskem nám zašlete.

Plánovaná odstávka informačního systému Benefit7 (02/08/2010)

Dnes proběhne pravidelná instalace aplikace Benefit7. Aplikace nebude přístupná od 8:00 do 17.00 hodin. Děkujeme za pochopení.

Nové propojení turistických lokalit Šumavy (30/07/2010)

Hlavním problémem, který projekt „Přeložka silnice II/190 Železná Ruda – Špičák“ řeší, je především bezpečnost silničního provozu. Projekt zahrnuje výstavbu přeložky silnice II/190 o délce 963 metrů a stavbu nového železničního mostu s vyhovující podjezdnou výškou. Výstavbou nové silnice došlo k celkovému zlepšení dopravních podmínek v oblasti, bezpečnosti silničního provozu a životního prostředí. Projekt byl v rámci 1. výzvy ROP Jihozápad podpořen částkou téměř 97,6 milionů korun.

Zrekonstruovaná letní plovárna zahájila provoz (29/07/2010)

V úterý 21. 7. 2010 byla slavnostně otevřena letní plovárna na Sokolském ostrově v Českých Budějovicích, jejíž rekonstrukce byla finančně podpořena z ROP Jihozápad. Slavnostního zahájení provozu plovárny se zúčastnili hlavní představitelé města, realizátoři stavby a média. Plovárna je během léta návštěvníkům k dispozici denně od 10 do 20 hodin, od 17 hodin nabízí zlevněné vstupné. Oproti dřívějšku zde dnes naleznete velký moderní tobogán, opravený bazén s umělými vlnami, brouzdaliště s vodotryskem, zařízení umožňující přístup do bazénu hendikepovaným a uzamykatelné skříňky na cennosti.

Aktualizovaný dokument Nejčastější chyby v ŽoP a v realizaci projektů (28/07/2010)

Doporučujeme příjemcům prostudování aktualizovaného materiálu týkajícího se nejčastějších chyb, kterých se dopouštějí příjemci dotací z programu ROP Jihozápad při realizaci svých projektů. Tento dokument je umístěn v sekci Vše pro příjemce.

Domažlice otevřely Městský domov pro seniory (27/07/2010)

V sobotu 24. 7. byl slavnostně otevřen Městský domov pro seniory Domažlice. Díky dotaci z ROP Jihozápad ve výši 48 milionů korun se městu Domažlice podařilo vybudovat komplexní bezbariérové zařízení pro lidi s nízkou soběstačností poskytující ambulantní, pobytové a terénní sociální služby včetně čtyřiadvacetihodinové péče. Zařízení pojme 70 klientů, 20 osob zde pak najde nové pracovní uplatnění.

Budova Městského domu pro seniory v Domažlicích a jeden z pokojů.

Upozorňujeme na aktualizovaný seznam kontaktů (26/07/2010)

Věnujte pozornost aktualizovanému seznamu kontaktů zaměstnanců Úřadu Regionální rady a kontaktů pro konzultace. Podrobnější informace naleznete v sekci „Kontakty“.

Výbor Regionální rady schválil první část projektů 5. výzvy (23/07/2010)

Výbor Regionální rady na svém zasedání 23. července schválil k financování projekty z 5. výzvy ROP Jihozápad. Jedná se o projekty z oblastí podpory 1.1 a 1.2. Více informací naleznete v seznamu příjemců v sekci Výsledky výzev ROP Jihozápad a v tiskové zprávě.

Nová náves ve Staré Pohůrce (23/07/2010)

V rámci projektu „Revitalizace návsi Stará Pohůrka“ proběhla kompletní rekonstrukce návsi ve Staré Pohůrce, která patří k obci Srubec na Českobudějovicku. Obnova návsi přinesla výměnu staré kanalizace a vodovodu, nové chodníky a veřejné osvětlení. Rodiče s dětmi zaujmou prolézačka a lavičky. Úpravou zeleně se zlepšil pohled na místní kapličku. Na návsi se vysadili vedle okrasných keřů a stromů i ovocné dřeviny. Projekt byl v rámci 2. výzvy ROP Jihozápad podpořen částkou přesahující 23,7 milionů korun.

Uveřejněno Metodické oznámení pro žadatele č. 23 (22/07/2010)

Upozorňujeme žadatele na nové metodické oznámení týkající se předkládání příloh před podpisem Smluv o podmínkách poskytnutí dotace a změn v projektech u přehodnocované 5. a 6. výzvy. Toto metodické oznámení naleznete v sekci Metodická oznámení pro žadatele.

Nové koupání v Jindřichově Hradci (21/07/2010)

Dne 13. července 2010 byl proplacen jeden z největších a nejzajímavějších projektů Jindřichohradecka s názvem „Modernizace a přístavba plaveckého bazénu v Jindřichově Hradci“. Cílem tohoto projektu byla modernizace plaveckého bazénu vytvářející podmínky pro trávení volného času ve městě a jeho širokém okolí. Tato rekonstrukce byla zcela nezbytná, jelikož bazén bez provedení této rekonstrukce by již nebyl schopen po delší dobu plnit hygienické normy a splňovat nároky na požadovaný komfort prostředí. Projekt byl v rámci 3. výzvy ROP Jihozápad podpořen částkou přesahující 59,6 milionů korun.

Projekty ROP Jihozápad očima kamery (20/07/2010)

Nový víceúčelový prostor pro kulturní aktivity, galerii, prostory pro pořádání koncertů, kurzů a dalších aktivit získal s přispěním ROP Jihozápad Nepomuk na jižním Plzeňsku. Kamera také zaznamenala návštěvu zástupce Evropské komise Jacka Engwegena, který v rámci červnového pracovního pobytu v Českých Budějovicích navštívil některé projekty podpořené z ROP Jihozápad v rámci IPRM (Integrovaný plán rozvoje města). Reportáže naleznete v sekci „Úspěšné projekty ROP jihozápad“.

Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad hledá nové kolegyně a kolegy (19/07/2010)

Ředitelka Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad vypisuje výběrové řízení na obsazení následujících pracovních pozic:

  • vedoucí územního odboru implementace programu České Budějovice

  • vedoucí územního odboru implementace programu Plzeň

  • tajemník/tajemnice Úřadu RRRSJ

Podrobnější informace naleznete v sekci „Volná pracovní místa“.

Chodová Planá láká turisty na zrekonstruované náměstí (16/07/2010)

Projekt „Rekonstrukce prostoru náměstí Chodová Planá“ se zaměřil na obnovu centrálního prostoru města. Rekonstrukcí tohoto společenského a historického centra Chodové Plané vzniklo reprezentativní prostranství, na kterém je možno konat kulturní a společenské akce. Díky projektu je historické centrum atraktivnější nejen pro občany, ale i pro turisty. Projekt byl v rámci 3. výzvy ROP Jihozápad podpořen částkou přesahující 5,9 milionů korun.

Nový rozměr plzeňské ZOO (15/07/2010)

Poslední školní den byly k veliké radosti všech místních i přespolních otevřeny nové expozice v Zoologické a botanické zahradě města Plzně. V nově vybudovaných pavilonech našli svůj domov například žirafy, nosorožci indičtí, hrošíci liberijští, gepardi súdánští, panda červená a desítky dalších. Na svůj projekt na výstavbu afrických a asijských expozic získala plzeňská ZOO dotaci z ROP Jihozápad ve výši přesahující 120 mil. Kč. Touto částkou se projekt řadí k největším akcím financovaným z ROP Jihozápad. Více informací o expozicích můžete nalézt na webových stránkách ZOO http://www.zooplzen.cz/nove-expozice.php.

Aktuální směnný kurz Kč/EUR Evropské centrální banky (14/07/2010)

Aktuální směnný kurz Kč/EUR Evropské centrální banky na měsíc červenec je 25,753 Kč za 1 Euro.

Strakonice mají nově zrekonstruované komunikace v obytné zóně Na Muškách (13/07/2010)

Dne 30. června 2010 byl úspěšně dokončen projekt s názvem „Obytná zóna Na Muškách - komunikace“ města Strakonice. Hlavním cílem tohoto projektu bylo vytvoření potřebné infrastruktury v obytné zóně Na Muškách a napojení této zóny na hlavní silniční síť. Zároveň došlo k lepšímu propojení okrajových částí města Strakonice. Díky tomu se výrazně zvýšila i bezpečnost pěší a cyklistické dopravy. Projekt byl podpořen v rámci 2. výzvy ROP Jihozápad částkou přesahující 19 milionů korun.

Hotel Romantick v Třeboni sází na moderní prostředí, kvalitní služby a rodinný přístup (09/07/2010)

Cílem projektu „Výstavba hotelu Romantick“ bylo zkvalitnění poskytovaných služeb návštěvníkům Jihočeského kraje a zvýšení návštěvnosti především mimo hlavní sezónu. Hotel Romantick poskytuje hostům kvalitní služby – ubytování (40 lůžek včetně přistýlek), restauraci, konferenční prostory, relax zónu a parkování. Projekt byl v rámci 2. výzvy ROP Jihozápad podpořen částkou přesahující 13,7 milionů korun.

Výpadek telefonického spojení (07/07/2010)

Omlouváme se za dočasný výpadek telefonického a e-mailového spojení na Územním odboru implementace programu v Plzni. Tento výpadek není způsoben ze strany Úřadu Regionální rady. Děkujeme za pochopení. Na odstranění závady pracujeme.

Motel Dačice má novou kongresovou infrastrukturu (07/07/2010)

Dne 28. června 2010 byl úspěšně dokončen projekt s názvem „Vybudování kongresové infrastruktury k motelu Dačice“, společnosti 2 ES, spol. s.r.o. Hlavní prioritou tohoto projektu bylo vytvořit pro návštěvníky Dačicka ucelený areál s nabídkou kongresových služeb a občerstvení. Má pozitivní vliv na zatraktivnění Dačicka pro turisty i mimo hlavní sezónu, rozvíjí kongresovou a firemní turistiku v regionu. Projekt byl podpořen ve 2. výzvě ROP Jihozápad a příjemce žádá o proplacení částky přesahující 1,6 milionů korun.

Senioři ve Vejprnicích získali kvalitnější bydlení (02/07/2010)

Cílem projektu „Domov poklidného stáří Vejprnice“ bylo rozšíření nedostačující infrastruktury domovů pro seniory v oblasti severního Plzeňska a výstavba Domova poklidného stáří Vejprnice. 32 bytů 1 + kk a 6 bytů 2+ kk je vybaveno televizní a telefonní přípojkou, kuchyňskou linkou a sociálním zařízením. Projekt byl v rámci 2. výzvy ROP Jihozápad podpořen částkou přesahující 50 milionů korun.

Plánovaná odstávka informačního systému Benefit7 (01/07/2010)

Dne 1.7.2010 proběhne pravidelná instalace aplikace Benefit7. Aplikace nebude přístupná od 8:00 do 17:00 hodin. Děkujeme za pochopení.

Pro motoristy byla otevřena nová silnice (30/06/2010)

Dne 17. června 2010 v 10.00 hodin byla slavnostně otevřena silnice II/145 Husinec – Běleč. Předmětem stavby byla výstavba nové přeložky silnice II/145. Stávající silnice II/145 byla ve zcela nevyhovujícím stavu. Stavba navazuje na již vybudovanou a provozovanou novostavbu silnice v úseku křižovatka Vitějovice s provizorním ukončením u obce Běleč. Projekt byl v rámci první výzvy ROP Jihozápad podpořen částkou 305 milionů korun.

Do Hrádku u Sušice za kulturou, stylovým ubytováním a výbornou kuchyní (29/06/2010)

Po rozsáhlé rekonstrukci se dne 24. 6. 2010 otevřel veřejnosti zámek v Hrádku u Sušice, který nyní slouží jako společenské, kulturní a ubytovací centrum. Návštěvníci Hrádku mohou navštívit nejen muzeum Františka Pravdy, kapli sv. Valburgy a zámecký park, ale mohou také ochutnat kvalitní českou a staročeskou kuchyni, o kterou se postarají kuchaři ocenění v mnoha domácích i zahraničních soutěžích. Milovníci romantiky by si též neměli nechat ujít ubytování v pokojích vybavených dle jejich historického původu, a to ve stylu Ludvíka XV., francouzského rokoka, tudorovské renesance a anglického chippendalu. Na rekonstrukci a vybavení zámku přispěl ROP Jihozápad v rámci 2. výzvy dotací ve výši 16,52 mil. Kč.

Město Nýrsko zlepšilo díky ROP Jihozápad služby pro obyvatele (28/06/2010)

Dne 10. června 2010 byl slavnostně otevřen projekt s názvem Architektonické řešení městského centra a zkvalitnění služeb občanské vybavenosti, se kterým město Nýrsko uspělo v rámci 2. výzvy ROP Jihozápad. Za téměř 38 mil. Kč byl v rámci tříetapového projektu vystavěn objekt občanské vybavenosti služeb ve zdravotnictví, kterým bylo nahrazeno stávající nevyhovující zdravotní středisko. V objektu je nyní situováno 5 ordinací lékařů ambulantní péče, záchranná zdravotní služba Plzeňské kraje, lékárna a pracoviště zdravotní dopravy. V rámci projektu byly též revitalizovány navazující plochy (parkoviště, chodníky, zelen, atp.). Fotodokumentace z průběhu projektu je možné vidět na webových stránkách města Nýrska.

MŠ Pastelka se pyšní novým podkrovním ateliérem pro předškolní děti (25/06/2010)

Mateřská školka Pastelka v Milevsku využila dotace z ROP Jihozápad k pořízení nové sedlové střechy, díky níž vnikl dostatečný prostor pro vytvoření podkrovního ateliéru. V podkroví byla zřízena kromě ateliéru i denní a víceúčelová místnost s příslušným zázemím. Další informace o projektu naleznete v kartě projektu – sekce „Úspěšné projekty ROP Jihozápad“.

Přečtěte si HEJ ROP 9 (24/06/2010)

Vychází deváté číslo zpravodaje HEJ ROP, které Vám poskytne informace o probíhající 11. výzvě, stejně jako o dalších třech plánovaných výzvách roku 2010. Ústředním tématem je také přehodnocení 5. a 6. výzvy ROP Jihozápad. Rubrika „Peníze z EU pomáhají“ představí šest ukončených projektů podpořených z ROP Jihozápad.

Projekty ROP Jihozápad očima kamery (23/06/2010)

Kamera byla tentokrát u oslav padesátých narozenin otevření Mateřské školy v obci Chrást na Plzeňsku. Díky dotaci z ROP Jihozápad to v obci vypadalo, jako by se otevírala školka úplně nová. Rekonstrukcí totiž omládla nejen navenek, ale i uvnitř, kde si nyní děti užívají moderního vybavení. Zvýšila se také kapacita školky, která tak mohla přijmout dalších 28 dětí. Naše kamera dále navštívila město Trhové Sviny, které uspělo v ROPu hned se třemi projekty. V reportáži jsme se tentokrát zaměřili na rekonstruovanou polikliniku. Reportáže naleznete v sekci „Úspěšné projekty ROP Jihozápad“.

Miladu Emmerovou střídá v čele Regionální rady Ivo Grüner, z funkce odchází i ředitel úřadu (22/6/2010)

Předsedkyně Regionální rady Milada Emmerová rezignovala na svůj post na včerejším jednání Výboru Regionální rady. Ve funkci jí od července nahradí Ivo Grüner, který má v Plzeňském kraji v gesci regionální rozvoj a fondy EU. Svou funkci opouští také ředitel Úřadu Regionální rady Jiří Trnka. „Tento krok nečiním jako vyvození případné osobní odpovědnosti za současný stav, ale zejména jako konstruktivní krok k uklidnění situace kolem ROP Jihozápad,“ vysvětlil důvod svého odstoupení Trnka. Více v tiskové zprávě.

Rodný dům Augustina Němejce byl slavnostně otevřen (21/06/2010)

Nový víceúčelový prostor pro kulturní aktivity - galerii pro kolekci Němejcových obrazů a navazující prostory pro pořádání koncertů, kurzů, výstav a dalších aktivit získal s přispěním ROP Jihozápad Nepomuk na jižním Plzeňsku. Akademický malíř A. Němejc (autor opony v Divadle J. K. Tyla v Plzni) je po světci Janu Nepomuckém druhým nejslavnějším nepomuckým rodákem.

MHD v Plzni využívá nový dynamický dispečink (18/06/2010)

Projekt „Komplexní řízení prostředků veřejné dopravy – I. etapa: Dynamický dispečink PMDP“ získal dotaci ve výši 9,25 mil. Kč v rámci 2. výzvy ROP Jihozápad. Dynamický dispečink v Plzni zlepšuje kontrolu práce řidičů, zvyšuje akceschopnost řídícího personálu při náhlých situacích, ať už jsou to dopravní kolony, nehody, uzavírky nebo živelné pohromy. Díky tomu se daří předcházet delším výpadkům nabídky dopravního spojení a zkracovat délku nepravidelností v dopravě. Více o projektu naleznete v kartě projektu – sekce „Úspěšné projekty ROP Jihozápad“.

Upozorňujeme na aktualizované Metodické oznámení č. 12 (17/06/2010)

Metodické oznámení č. 12 bylo vydáno k upřesnění způsobilosti výdaje odborného a znaleckého posudku pro přípravu projektové žádosti a jejích povinných příloh, výdajů spojených s řízením projektu, supervize projektu a výdajů na technický dozor apod. Aktuální metodické oznámení naleznete v sekci „Vše pro žadatele a příjemce“.

Elektronická Monitorovací zpráva (16/06/2010)

Příjemci podávají nově od června elektronicky Monitorovací zprávy o udržitelnosti projektu prostřednictvím Benefitové žádosti. Zprávu je třeba po vyplnění vytisknout a ve stanoveném termínu odevzdat (nejdéle do 20 pracovních dnů po uplynutí každého kalendářního roku od data ukončení projektu) na Úřad Regionální rady. Monitorovací zpráva o udržitelnosti obsahuje informace o projektu, naplnění a udržení cílů a indikátorů projektu, změnách v projektu, případných vazbách projektu na další chystané nebo realizované projekty a také o kontrolách, jejichž předmětem byl zrealizovaný projekt.

Zveřejňujeme plán výzev na rok 2010 (15/06/2010)

Na rok 2010 jsou, kromě čerstvě vyhlášené 12. výzvy, plánovány ještě další dvě výzvy. 13. výzva by měla být zaměřena na rozvoj místních komunikací, školství a na rozvojové projekty spádových center. 14. výzva bude k synergickým projektům IOP v oblastech podpory 1.2, 1.5, 2.2, 2.3, 3.1. Konkrétní harmonogram a alokace výzev naleznete v sekci „Výzvy ROP Jihozápad – Plán výzev“.

Zasedal Monitorovací výbor ROP Jihozápad (14/06/2010)

V pátek 11. června zasedal Monitorovací Výbor ROP Jihozápad. Na svém sedmém zasedání schválil Zprávu o realizaci ROP Jihozápad, Výroční zprávu za rok 2009, revizi výběrových kritérií, evaluační studii k absorpční kapacitě regionu Jihozápad a dokument Územní aspekty implementace. Živě diskutovaným materiálem byla také evaluační studie vyhodnocující nejčastější důvody vyřazení žádosti o podporu. Jednání se účastnili i zástupci Evropské komise pan Jack Engwegen a Martin Bouška. V rámci svého pracovního pobytu navštívil pan Engwegen i několik projektů podpořených z ROP Jihozápad v rámci IPRM (Integrovaný plán rozvoje měst).

Hotel Přední mlýn nabízí komfort čtyř**** v centru Českých Budějovic (11/06/2010)

Projekt „Hotel Přední mlýn - zkvalitnění nabídky ubytovacích kapacit“ využívá historického památkově chráněného objektu Přední mlýn a jeho mimořádné lokality při slepém rameni řeky Malše na rozhraní historického centra Českých Budějovic a sportovně rekreační zóny ústící v lesopark Stromovka. Rekonstrukcí chráněného objektu vznikl luxusní čtyřhvězdičkový hotel Budweis. Projekt byl v rámci 2. výzvy ROP Jihozápad podpořen částkou přesahující 19,4 milionů korun.

Přehodnocení projektových žádostí 5. a 6. výzvy je v plném proudu (10/06/2010)

Dnešním dnem začalo na obou územních odborech implementace programu v Českých Budějovicích a Plzni přehodnocení projektových žádostí podaných do 5. a 6. výzvy ROP Jihozápad. O přehodnocení projektů rozhodl Výbor Regionální rady na svých zasedáních 30. dubna a 21. května. Projektové žádosti budou vedle interních hodnotitelů bodovat také externí hodnotitelé ze seznamu Ministerstva pro místní rozvoj. Kompletní přehodnocení bude ukončeno do konce září.

Vyhlašujeme 12. výzvu ROP Jihozápad (9/06/2010)

Regionální rada regionu soudržnosti Jihozápad vyhlašuje 12. výzvu k předkládání projektových žádostí do oblasti podpory 1.4 Rozvoj regionálních letišť. Žádosti do 12. výzvy je možné předkládat počínaje dnešním dnem do 15. 12. 2010 do 12:00 hodin. Veškerou dokumentaci k výzvě naleznete v sekci Výzvy.

Upozorňujeme na metodické oznámení č. 22 (08/06/2010)

Metodické oznámení upřesňuje podmínky, za kterých je možné v rámci způsobilých výdajů oblasti podpory 1.1 Modernizace regionální silniční sítě, 1.5 Rozvoj místních komunikací a 2.1 Integrované projekty rozvojových center ROP NUTS II Jihozápad podporovat uvedení objízdných tras do řádného stavebně technického stavu s ohledem na vhodně navrženou technologii. Toto metodické oznámení najdete spolu s ostatními relevantními dokumenty v sekci Metodická oznámení pro žadatele.

Zveřejňujeme FAQ k přehodnocení projektů 5. a 6. výzvy (07/06/2010)

V souvislosti s chystaným přehodnocením projektových žádostí 5. a 6. výzvy ROP Jihozápad jsme pro vás připravili novou sekci FAQ otázky a odpovědi. Zde se dozvíte odpovědi na nejčastější dotazy ohledně dalšího postupu u předložených projektů 5. a 6. výzvy, jako např. zahájení realizace projektů, předkládání monitorovacích zpráv, změny v harmonogramu projektu před podpisem Smlouvy, aktualizace dokumentace apod.

Prášily mají zrekonstruovanou komunikaci (04/05/2010)

Projekt Prášily - rekonstrukce místní komunikace řeší havarijní stav místní komunikace III. třídy a nepřehlednost křižovatky, jež je napojením na sběrnou komunikaci. Celkem bylo zrekonstruováno 360 m komunikace a odstraněna jedna bodová závada. Projekt byl v rámci 3. výzvy ROP Jihozápad podpořen částkou přesahující 8,2 milionů korun.

Rozhledna na Sedle uspěla v soutěži stavba roku (03/06/2010)

Rozhledna na Sedle u Sušice podpořená z ROP Jihozápad uspěla v soutěži Stavba roku Plzeňského kraje. Konkrétně v kategorii Sportovní a volnočasové stavby. Titul byl v tomto případě udělen za vytvoření citlivé krajinné dominanty se zřetelem ke konstrukčnímu řešení a s důrazem na nápadité použití tradičních materiálů. Dřevěná příhradová konstrukce sedmiúhelníkového půdorysu s prkenným opláštěním včetně tvarované střechy je odkazem na tradiční řemesla spojená se zpracováním dřeva. Cenu předal ing. arch. Miloslav Michalec, předseda odborné poroty, převzít si ji přišel ing. Tomáš Míčka ze společnosti Pontex s.r.o.

Rozvoj místních komunikací v Plzeňském kraji díky ROP JZ (02/06/2010)

Více než 230 mil. Kč již přiteklo městům a obcím v Plzeňském kraji na rozvoj místních komunikací z ROP Jihozápad. V měsíci květnu byl zároveň proplacen poslední projekt, který uspěl ve 2. výzvě ROP Jihozápad. Díky této výzvě tak bylo realizováno 14 projektů za více než 137 mil. Kč. Z nových či rekonstruovaných komunikací se mohou těšit například obyvatelé a návštěvníci Nýřan, Konstantinových lázní, Blovic, Klatov, Nepomuku či Mirošova. Ve třetí výzvě na svoje úspěšné ukončení čekají již jen 4 projekty ze 17 podpořených.

Výroční zpráva ROP Jihozápad 2009 je na světě (01/06/2010)

Představujeme vám Výroční zprávu ROP Jihozápad 2009, která shrnuje dosažný pokrok, důležité milníky a zajímavosti z realizace tohoto programu za rok 2009. Podrobněji se zde zabýváme jednotlivými výzvami, které byly v roce 2009 vyhlášeny, čtenáři poskytujeme přehled o tom, kolik financí bylo již rozděleno a do jakých oblastí.

Ve Výroční zprávě se také dozvíte, jaké změny ve snaze pružně reagovat na potřeby regionů rok 2009 přinesl.

Upozorňujeme na změnu v oddělení kontroly realizace v Českých Budějovicích (31/05/2010)

Dosavadní vedoucí oddělení kontroly realizace Územního odboru implementace programu v Českých Budějovicích Mgr. Michaela Šímová byla Výborem Regionální rady dočasně pověřena řízením Úřadu Regionální rady. V rámci agendy oddělení kontroly realizace ji zastupuje Ing. Milena Smržová. E-mail a telefonní číslo naleznete v kontaktech.

Obyvatelé Dačic využijí nové sportoviště (31/05/2010)

Cílem projektu realizace odpočinkové zóny Nivy Dačice byly výstavba víceúčelového sportovního hřiště na tenis, volejbal, basketbal a další sporty; dále bylo vybudováno dětské hřiště se čtyřmi herními prvky a lavičkami, parkovací stání pro 17 automobilů, bylo instalováno nové veřejné osvětlení a upravená stávající zeleň včetně výstavby nových stromů a keřů. Cílovou skupinou projektu jsou zejména děti a mládež, ale i další sportovci. V neposlední řadě je projekt určen pro odpočinek mladých maminek s kočárky a pro seniory. Projekt byl z ROP Jihozápad podpořen částkou 4,3 miliony korun.

S rozvojem venkovské turistiky na jihu Čech vyrůstají kvalitnější ubytovací zařízení (28/05/2010)

V rámci projektu „Výstavba ubytování pro venkovskou turistiku v č. p. 9 Mezilesí“ bylo z bývalých stodol na ustájení koní vybudováno ubytování se 4 apartmány s celkovou kapacitou 16 lůžek. Došlo tak ke zvýšení počtu ubytovacích kapacit v mikroregionu Sdružení Růže, kam spadá i obec Čížkrajice s osadou Mezilesí. Projekt byl v rámci 3. výzvy ROP Jihozápad podpořen částkou přesahující 2,1 milionů korun.

Projekty ROP Jihozápad nominovány na stavbu roku (27/05/2010)

Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže Stavba roku Plzeňského kraje 2009 v celkem 5 kategoriích - novostavby, rekonstrukce budov, dopravní a inženýrské stavby, sportovní a volnočasové stavby, veřejná prostranství se uskutečnilo 20. května 2010 v Plzni. Sedmého ročníku soutěže Stavba roku Plzeňského kraje, nad kterým převzali záštitu hejtmanka Plzeňského kraje Milada Emmerová a plzeňský primátor Pavel Rödl, se zúčastnilo celkem 34 staveb. Mezi 17 nominovanýh staveb se dostaly také čtyři, jejichž realizace byla podpořena z ROP Jihozápad.

Upozorňujeme na aktualizovaný metodický pokyn (26/05/2010)

Upozorňujeme na aktualizovaný metodický pokyn pro projekty vytvářející příjmy. Nově byla upřesněna délka referenčního období, tedy počtu let, pro které se ve finančních analýzách uvádí prognóza. Délka tohoto období byla odstraněna pro infrastrukturu veřejných služeb.

Zbrusu nový pavilon dětského oddělení Nemocnice České Budějovice otevřen (25/05/2010)

Moderní pětipodlažní budova dětského oddělení vyrostla za necelé dva roky na zelené louce v sousedství trauma centra a náklady na její výstavbu dosáhly téměř 290 milionů korun. Nemocnice získala dotaci přibližně 267 mil. Kč z ROP Jihozápad. Malí pacienti, ale i jejich rodiče najdou v novém pavilonu mnohem vyšší komfort, než na jaký byli na dětském oddělení zvyklí. Nová bezbariérová budova nabízí dvou či třílůžkové pokoje s vlastním sociálním zařízením.

Po historickém centru Sušice lépe a bezpečněji (21/05/2010)

Projekt „Sušice – Rekonstrukce místních komunikací v historickém centru – 1. etapa“ zajistil zlepšení stavu místních komunikací ve městě a zvýšil bezpečnost silničního provozu nejen pro motoristy, ale také pro pěší a cyklisty. Ulice jsou navrženy jako zklidněná komunikace v obytné zóně. Povrch je dlážděný, výjezd z obytné zóny je řešen přes zpomalovací práh. Projekt byl v rámci 3. výzvy ROP Jihozápad podpořen částkou téměř 7,5 milionů korun.

Hlasujte v nové anketě (20/05/2010)

Počínaje dnešním dnem máte možnost vyjádřit svůj názor v nové anketě ROP Jihozápad. V předchozí anketě jsme se vás ptali, jakým způsobem zajišťujete administraci realizační fáze a udržitelnosti projektu? Z výsledků ankety vyplývá, že nejčastěji zajišťujete celé projektové řízení vlastními silami. Výsledky ankety naleznete v grafu. V dnešní anketě se vás ptáme jaké změny v projektech nejčastěji nahlašujete Úřadu Regionální rady.

Reportáže z projektů ROP Jihozápad (19/05/2010)

Tentokrát Vás reportáž zavede do nově otevřeného muzea ve Frymburku, které zachycuje historii města a společné soužití Čechů a Němců. Město Dobřany slavnostně otevřelo nově zrekonstruované náměstí, které bude sloužit obyvatelům i návštěvníkům města. Reportáže naleznete v sekci Úspěšné projekty ROP Jihozápad – reportáže.

Mateřská škola v Chrástu oslaví půlstoletí své existence (18/05/2010)

Dne 22. 5. 2010 proběhne v rámci „Chrásteckého dne“ slavnostní otevření nově zrekonstruované Mateřské školy v Chrástu u Rokycan. Na tento den zároveň připadá také výročí půlstoletí její existence. Součástí tohoto dne otevřených dveří pro veřejnost bude také bohatý kulturní program. Projekt Rekonstrukce, modernizace a rozšíření kapacity Mateřské školy Chrást byl v rámci 3. výzvy ROP Jihozápad podpořen dotací ve výši 22,8 mil. Kč.

Jednání Výboru Regionální rady odloženo (17/05/2010)

Opakovaně upozorňujeme příjemce na nový způsob předkládání monitorovacích zpráv (17/05/2010)

Veškeré monitorovací zprávy se od 2. 3. 2010 podávají elektronicky prostřednictvím nového formuláře v elektronické žádosti o podporu - IS Benefit7. Návod k vyplnění formuláře naleznete v aktuální verzi Uživatelské příručky BENEFIT7 v sekci "Vše pro žadatele a příjemce - Ostatní dokumenty“, nebo mezi dokumenty k 11. výzvě.

V Nových Hradech občané oceňují zkvalitnění občanské vybavenosti města (14/05/2010)

Realizací projektu „Investice pro integrovaný rozvoj kultury a kvality služeb veřejné správy v Nových Hradech“ bylo zřízení Czech POINTu v přízemí radnice města, rekonstrukce kinosálu a revitalizace veřejného prostranství s vodní nádrží v historickém centru města. Projekt byl v rámci 2. výzvy ROP Jihozápad podpořen částkou téměř 7,2 milionů korun.

Výbor Regionální rady se znovu sejde až 18. 5. (13/05/2010)

Jednání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad bylo na základě rozhodnutí předsedkyně Doc. MUDr. Milady Emmerové, CSc. přesunuto z původního termínu 14. 5. na úterý 18. 5. 2010.

Aktuální směnný kurz Kč/EUR Evropské centrální banky (13/05/2010)

Aktuální směnný kurz Kč/EUR Evropské centrální banky na měsíc květen je 25,540 Kč za 1 Euro.

Ministerstvo financí doporučilo ROP Jihozápad přebodovat také celou 5. Výzvu (11/05/2010)

Ministr financí České republiky Eduard Janota zaslal na výzvu Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad ze zasedání 30.4.2010 aktualizovanou informaci k postupu Regionální rady ve věci podepsání smluv s úspěšnými žadateli z 5. výzvy ROP Jihozápad. Ministr Janota doporučil Regionální radě přehodnotit všechny projekty, které byly do 5. výzvy ROP Jihozápad přijaty. Více v tiskové zprávě.

Nový penzion v Mezilesí (11/05/2010)

Předmětem projektu byla rekonstrukce chátrající a nevyužívané části objektu v obci Čížkrajice, osadě Mezilesí. Z bývalých stodol na ustájení koní jsou 4 apartmány s celkovou kapacitou 16 lůžek, 1 apartmán je vystavěn zcela bezbariérově. V rámci projektu byly využity OZE, respektive solární panel na ohřev teplé vody. Projekt se zaměřuje na rozvoj venkovské turistiky, která je v současné době na vzestupu. V mikroregionu Sdružení Růže je vyznačeno množství cyklostezek, hipostezek, naučných stezek a začínají se vyznačovat i stezky pro běžecké lyžování. Projekt byl z ROP Jihozápad podpořen částkou přesahující 2 miliony korun.

Seminář Jessica (10/05/2010)

Dne 3. 5. 2010 proběhl na Úřadu Regionální rady v Českých Budějovicích workshop k finančnímu nástroji Jessica. Seminář se konal ve spolupráci se společností PricewaterhouseCoopers Česká republika, s.r.o., která byla vybrána Ministerstvem pro místní rozvoj ČR, aby vypracovala studii hodnotící možnosti využití finančního nástroje Jessica v České republice.

V obci Bdeněves byla vybudována nová komunikace (07/05/2010)

Realizací projektu „Komunikace Za Školou v obci Bdeněves“ došlo ke zvýšení a zkvalitnění občanské vybavenosti v obci, snížení nehodovosti v lokalitě či zlepšení stavu životního prostředí díky snížení hlučnosti a prašnosti. Projekt byl v rámci 3. výzvy ROP Jihozápad podpořen částkou přesahující 7,1 milionů korun.

Frymburk začne využívat spolkový dům (06/05/2010)

Dne 13. 4. 2010 byla na ÚRR přeložena Závěrečná monitorovací zpráva k projektu s názvem „Frymburk – stavební úpravy a přístavba domu č.p. 5“. Projekt si kladl za cíl rozšířit nabídku kulturního využití občanů Frymburku a zkvalitnit tak možnosti spolkové a zájmové činnosti obyvatel. Cílem projektu bylo zrekonstruovat nevyužívaný objekt na náměstí za účelem zřízení muzea, výtvarné galerie a kluboven pro zájmovou a spolkovou činnost fungující v obci. Celkové náklady projektu přesahují 11 miliónů korun, kdy dotace z ROP Jihozápad činí 92,5% způsobilých nákladů.

Návštěvnost webových stránek v měsíci dubnu (05/05/2010)

V měsíci dubnu navštívilo titulní stranu webových stránek ROP Jihozápad 18 982 čtenářů. Návštěvnost jednotlivých měsíců naleznete v grafu.

Plánovaná odstávka informačního systému Benefit7 (03/05/2010)

Dnes proběhne pravidelná instalace aplikace Benefit7. Aplikace nebude přístupná od 8:00 do 17:00 hodin. Děkujeme za pochopení.

Výbor Regionální rady dnes jednal o dalším osudu 5. a 6. výzvy (30/04/2010)

Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad dnes na svém mimořádném zasedání rozhodoval o řešení situace kolem dosud zablokované 5. a 6. výzvy. Po složité diskusi nakonec výbor přijal usnesení, kterým rozhodl o okamžitém zahájení přebodovávání 6. výzvy. V otázce 5. výzvy ROP Jihozápad se výbor přiklonil k variantě podepsat smlouvy u projektů, k jejichž procesu hodnocení nemá Ministerstvo financí České republiky výhrady. Více čtěte v tiskové zprávě.

Park U Popraviště v Táboře opět slouží veřejnosti k rekreaci (30/04/2010)

Cílem projektu „Park u Popraviště – 5. a 6. etapa“ byla rekonstrukce střední části parku. Prostor je k nově vybaven dostatečným množstvím laviček pro posezení jak na sluníčku, tak i ve stínu. U chodníků, které jsou nově trasované, jsou rozmístěny odpadkové koše. Došlo k revitalizaci stávající zeleně a k osazení prostoru novými rostlinami s postupnou dobou kvetení. Projekt byl v rámci 2. výzvy ROP Jihozápad podpořen částkou téměř 12 milionů korun.

Občané v obci Prášily využívají zrekonstruovanou místní komunikaci (29/04/2010)

Dalším příkladem úspěšně dokončeného projektu je projekt Prášily – rekonstrukce místní komunikace. Obec Prášily na něj získala v rámci 3. výzvy ROP NUTS II Jihozápad dotaci ve výši přesahující 8,2 mil. Kč. Realizací projektu došlo k vyřešení havarijního stavu místní komunikace III. třídy, na níž je přímo závislá většina obyvatel obce.

Plzeňský kraj má centrum jednodenní chirurgie (28/04/2010)

Nový pavilon takzvané jednodenní chirurgie otevřela 20. 4. plzeňská soukromá nemocnice Privamed. Jedná se o první samostatné nemocniční pracoviště tohoto typu v Plzeňském kraji. Na zdejších operační sálech budou lékaři provádět jednodušší operace jako je odstranění kýly, křečových žil či žlučníku i snazší operace kloubů.

Dobřany slavnostně otevřely náměstí (27/04/2010)

V pátek, dne 23. dubna 2010 město Dobřany slavnostně otevřelo nově zrekonstruované náměstí. Jeho rekonstrukce probíhala od listopadu 2008 do března 2010 a byla financována za podpory Regionálního operačního programu Jihozápad, tedy prostředků Evropské unie, regionální rady a rozpočtu města Dobřany. Více v tiskové zprávě.

Nemocnice v Rokycanech má nový rentgen (26/04/2010)

Radiodiagnostické oddělení rokycanské nemocnice prošlo rekonstrukcí spočívající v částečné změně vybavení a také stavebních úpravách. Zastaralý rentgen nahradila nová sklopná skiaskopicko - skiagrafická stěna a rentgenový obraz je nyní zpracováván v digitální podobě. Už se tedy nedělají klasické snímky, ale obraz se přenese na monitory. Novým monitorovacím systémem byla vybavena jednotka intenzivní péče. Projekt byl v rámci ROP Jihozápad podpořen téměř 20 miliony korun.

Žáci v oboru strojní mechanik, nástrojař a obráběč mají v Klatovech k dispozici nové pracoviště odborného výcviku (23/04/2010)

Postavení nové budovy rámci projektu „Výstavba pracoviště odborného výcviku strojírenských oborů – Šumavského 150, Klatovy“ vytvořilo zázemí odpovídající potřebám výuky a možnost efektivnějšího využití strojního vybavení. Vybudování dílny CNC včetně učebny umožní spolupráci i s dalšími subjekty. Více o projektu se dozvíte v kartě projektu v sekci úspěšné projekty.

Tachov otevírá nové komunitní centrum (22/04/2010)

Dne 20.4. bylo městu Tachov slavnostně předáno do užívání nové komunitní centrum. Objekty centra vznikly sanací a revitalizací areálu bývalé továrny Rybena v centru města v Pivovarské ulici. Prostory komunitního centra budou moci využívat občané Tachova a blízkého okolí sdružení v neziskových organizacích, zájmových skupinách a komunitách.

Nemocnice v Rokycanech zkvalitňuje své služby (20/04/2010)

Dne 14. 4. 2010 bylo slavnostně otevřeno zrekonstruované radiodiagnostické oddělení Rokycanské nemocnice. Projekt „Nákup a modernizace vybavení zdravotnického zařízení Rokycanské nemocnice, a.s.“ byl ve třetí výzvě ROP NUTS II Jihozápad podpořen částkou téměř 18,5 mil. Kč. Projekt řeší modernizaci lékařského přístrojového vybavení, které bylo již technicky zastaralé. Provedenou modernizací se zkvalitní akutní a ambulantní i intenzivní péče poskytovaná rokycanskou nemocnicí, a to pro celou spádovou oblast, čítající 60 tisíc obyvatel.

Nové reportáže z projektů ROP Jihozápad (19/04/2010)

Další reportáž z projektů podpořených z ROP Jihozápad představuje rekonstruovanou mateřskou školu v Chrástu na Plzeňsku, do které se díky rozšíření kapacity může těšit o dalších 30 dětí více. Na základní škole v Táboře – Měšicích byla zcela nově vybudována jídelna a tělocvična pro žáky i rodiče. Nová polyfunkční místnost poslouží jako jídelna také pro vedlejší mateřskou školu, nebo jako dětská herna. Reportáže naleznete v sekci Úspěšné projekty ROP Jihozápad – reportáže.

Postup v realizaci dalšího zajímavého projektu podpořeného z ROP Jihozápad (14/04/2010)

Dne 31. 3. 2010 byla přijata na pracoviště ÚRR v Českých Budějovicích etapová monitorovací zpráva se žádostí o platbu u projektu Vybudování stomatologického centra v Táboře. Projekt si klade za cíl vybudovat moderní, vysoce profesionalizované stomatologické pracoviště, které bude poskytovat komplexní péči včetně náročných stomatochirurgických výkonů. Více...

Aktuální směnný kurz Kč/EUR Evropské centrální banky (13/04/2010)

Aktuální směnný kurz Kč/EUR Evropské centrální banky na měsíc duben 2010 je 25,443 Kč za 1 Euro.

Městské centrum v Nýrsku prošlo výraznou přestavbou (12/04/2010)

Dne 31. 3. 2010 byla ukončena realizace projektu Architektonické řešení městského centra a zkvalitnění služeb občanské vybavenosti ve městě Nýrsko. Tento tříetapový projekt byl v rámci druhé výzvy ROP NUTS II Jihozápad podpořen částkou necelých 35 mil. Kč.

Nová rozhledna na Sedle nabízí výhled na šumavské hraniční hory (09/04/2010)

Díky projektu „Obnova rozhledny na Sedle“ mohou návštěvníci obdivovat výhled do okolní krajiny, zároveň si mohou prohlédnout unikátní kulturní památku a získat řadu informací o její historii. Projekt byl v rámci 3. výzvy ROP Jihozápad podpořený částkou téměř 5,6 milionu korun.

Město Dobřany dokončuje jeden ze svých velkých infrastrukturních projektů (08/04/2010)

Dne 23. 4. 2010 proběhne na dobřanském náměstí slavnostní ukončení projektu Dobřany – rekonstrukce náměstí T.G.M. Výsledkem tohoto projektu je nová podoba náměstí, které je středem historického centra města. Kromě jiného bylo součástí projektu i nové zadláždění plochy náměstí a obnova kašny, která bude při slavnostním ukončení spuštěna. Projekt byl podpořen ve 2. výzvě ROP NUTS II Jihozápad více než 38 mil. Kč. Zrekonstruované náměstí slouží obyvatelům města a zvýšuje jeho atraktivitu z hlediska cestovního ruchu.

Doložení preference kraje u předkládaného projektu (07/04/2010)

Upozorňujeme žadatele, že akceptovatelnou přílohou doloženou k žádosti o podporu projektu k prokázání preferencí kraje bude jak usnesení zastupitelstva kraje, tak usnesení rady kraje.

Výbor Regionální rady rozhodnutí o dalším osudu 5. a 6. výzvy odložil (06/04/2010)

Na mimořádném videokonferenčním zasedání se dnes dopoledne sešel Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad. Na programu měl především projednání dalšího postupu v otázce případného podepsání smluv s úspěšnými žadateli 5. výzvy a schválení výsledků 6. výzvy. Po dlouhé diskusi nad několika možnými variantami postupů a po zvážení všech rizik, která z nich vyplývají, se Výbor Regionální rady usnesl prozatím rozhodnutí o dalším osudu 5. a 6. výzvy odložit do doby, než bude zpracován právní posudek rizik spojených s takovým rozhodnutím. Více informací naleznete v tiskové zprávě.

Příjemci mohou realizovat změny u projektů 1.- 4. výzvy ROP Jihozápad (06/04/2010)

Předsedkyně Regionální rady Milada Emmerová podepsala v pátek 2. dubna dodatky ke Smlouvám o podmínkách poskytnutí dotace z ROP Jihozápad projektů 1.- 4. výzvy ROP Jihozápad a dále Smlouvy o podmínkách poskytnutí dotace týkající se dílčích projektů IPRM. Příjemci tak mohou realizovat ohlášené změny v projektech.

Předsedkyně Regionální rady Milada Emmerová zatím smlouvy žadatelů z 5. výzvy nepodepíše (02/04/2010)

O dalším postupu rozhodne Výbor Regionální rady, který se sejde v úterý 6. dubna. Úřad Regionální rady poskytne další informace o vývoji v této záležitosti po skončení úterního zasedání Výboru regionální rady. Více v tiskové zprávě.

Táborská nemocnice využívá nový pavilon (02/04/2010)

Dokončení projektu „Přístavba pavilonu akutní medicíny a porodnice“ Nemocnice Tábor pocítí nejen pacienti, ale i zdravotnický personál. Nové uspořádání umožní pohodlnější a rychlejší obsluhu pacientů, lepší zásobování, nekřížení jednotlivých provozů a lepší přístup sanitek. Nové prostory porodnice a šestinedělí zaručují vysoký standard pro pobyt rodiček a jejich dětí v táborské nemocnici. Projekt získal dotaci více jak 67 mil Kč z ROP Jihozápad. Více v kartě projektu.

Návštěvnost webových stránek v měsíci březnu (01/04/2010)

V měsíci březnu navštívilo titulní stranu webových stránek ROP Jihozápad 19 538 čtenářů. Ve srovnání prvního čtvrtletí roku 2009 a 2010 jsme zaznamenali nárůst návštěvnosti. Návštěvnost jednotlivých měsíců naleznete v grafu.

Gynekologie v Písku v novém (31/03/2010)

Úřad regionální rady v současné době administruje monitorovací zprávu s žádostí o platbu projektu Rekonstrukce oddělení gynekologie písecké nemocnice, jehož cílem byla rekonstrukce oddělení gynekologie za účelem zlepšení nevyhovujícího technického stavu objektu zdravotnického zařízení, nedostatečnosti a zastaralosti vybavení. Projekt předložený v rámci 3. výzvy ROP Jihozápad přispěje k modernizaci zdravotnického zařízení v regionu, k optimalizaci systému neodkladné přednemocniční péče a úspoře nákladů.

Proběhly semináře pro žadatele 11. výzvy (29/03/2010)

Ve dnech 24. a 25. 3. realizoval Úřad Regionální rady další kolo seminářů tentokrát pro žadatele do 11. výzvy ROP Jihozápad. Na seminářích byli žadatelé seznámeni s nejdůležitějšími podmínkami čerpání dotace a realizace projektů.

V Sušici se výrazně zvýšila bezpečnost silničního provozu (26/03/2010)

Dnešní projektová karta představuje projekt „Sušice – ul. Křičkova a U Rybníka – rekonstrukce místních komunikací“. Jedná se o zásadní rekonstrukci místních komunikací, která zajistila zlepšení stavu místních komunikací ve městě a zvýšení bezpečnosti silničního provozu nejen pro motoristy, ale také pro pěší. Projekt předložený v rámci 3. výzvy ROP Jihozápad byl podpořen částkou 5,8 milionů korun.

Upozorňujeme na novou tiskovou zprávuz jednání Výboru Regionální rady (25/03/2010)

Dnes dopoledne proběhlo mimořádné zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad. Výbor vyzval Ministerstvo financí k vydání stanoviska k auditu, který provádělo u 5. výzvy a doporučil žadatelům z 5. výzvy zatím nerealizovat projekty. Stanovisko ministerstva je klíčové pro podepsání smluv s úspěšnými žadateli z 5. výzvy předsedkyní Regionální rady Miladou Emmerovou a pro schválení 6. výzvy. Více v aktuální zprávě.

Přečtěte si první letošní číslo zpravodaje ROP Jihozápad (25/03/2010)

Přinášíme vám osmé číslo zpravodaje HEJ ROP, ve kterém vás seznámíme s výsledky sedmé a desáté výzvy. Dozvíte se, že ROP Jihozápad od svého spuštění rozdělil žadatelům v Jihočeském a Plzeňském kraji již 2 miliardy korun a že nejvíce žádostí z regionálních OP podaly nestátní neziskové organizace právě do ROP Jihozápad. V tomto vydání představujeme vybrané úspěšně realizované projekty a informace o vyhlášené jedenácté výzvě, ve které ROP Jihozápad rozdělí téměř 1,3 miliardy korun. Aktuální číslo zpravodaje je k dispozici v sekci Elektronický bulletin

Proběhly semináře pro příjemce 5., 7. a 10. výzvy (24/03/2010)

Semináře pro příjemce, který se konal v Českých Budějovicích minulý týden, se zúčastnil rekordní počet osob. Na semináři se probíraly především závazné postupy pro zadávání veřejných zakázek.

Pozor na členění financí mezi investicemi a neinvesticemi v rozpočtu projektu (23/03/2010)

Apelujeme na žadatele, aby dopředu dostatečně zvážili zařazení financí v rozpočtu projektu do investic a neinvestic a toto zařazení v projektové žádosti měli účetně ověřeno. Změna přesunu financí mezi investicemi a neinvesticemi v rozpočtu projektu je změnou v rámci ROP Jihozápad obecně nepřípustnou.

Nové reportáže z projektů ROP Jihozápad (22/03/2010)

V dnešní reportáži vás zavedeme do Blovic na Plzeňsku. Zde byly z ROP Jihozápad podpořeny všechny tři podané projekty. Reportáž pojednává především o právě dokončené rekonstrukci tamní polikliniky. Ta byla podpořena částkou více jak 23 mil. Kč. Ve druhé reportáži uvidíte novou lávku vedoucí přes řeku Otavu. Lávka spojuje odpočinkovou zónu Podskalí se středověkým hradem ve Strakonicích. Projekt představil místostarosta Strakonic, svůj názor vyjádřili i občané. Reportáže naleznete v sekci Úspěšné projekty ROP Jihozápad – reportáže.

Hotelu MAS v Sezimově Ústí se vrací zašlá sláva (19/03/2010)

Dnes Vám přinášíme projekt „Rekonstrukce hotelu MAS“, který navázal na historii v minulosti známého a oblíbeného hotelu s možností kvalitního ubytování v Sezimově Ústí. Projekt byl v rámci 3. výzvy ROP Jihozápad podpořen částkou téměř 5,2 miliony korun. Více v sekci Úspěšné projekty ROP Jihozápad.

Aktuální směnný kurz Kč/EUR Evropské centrální banky (18/03/2010)

Aktuální směnný kurz Kč/EUR Evropské centrální banky na měsíc březen 2010 je 25,935 Kč za 1 Euro.

Dodržování termínů pro nahlašování změn v projektech z páté výzvy (17/03/2010)

Vzhledem k tomu, že Smlouvy o poskytnutí dotace projektů z páté výzvy zatím nebyly podepsány, nebudou až do okamžiku jejich podpisu administrovány žádné změny v projektech. Příjemci by přesto měli dodržovat termíny stanovené pro nahlašování změn a změny v projektech referentům oddělení kontroly oznamovat prostřednictvím k tomu určených formulářů (přílohy Příručky pro příjemce č. 8 a 9). Referenti se v případě potřeby samozřejmě vyjádří k tomu, zda je změnu v navrhované podobě vůbec možné schválit, popř. ke změnám poskytnou konzultaci.

Přihlaste se na seminář pro příjemce z ROP Jihozápad (15/03/2010)

Kapacita semináře pro příjemce podpory u projektů, které byly schváleny k financování v rámci 5., 7. a 10. výzvy ROP Jihozápad, který proběhne dne 17. 3. 2010 v Českých Budějovicích, je zcela naplněna. Z důvodu velkého zájmu příjemců se tento seminář uskuteční také 17.3. 2010 od 13:00 hodin. Podrobnější informace naleznete v pozvánce.

Nové autobusové zastávky a veřejné parkoviště zatraktivnily Dešenice (12/03/2010)

V sekci úspěšné projekty ROP Jihozápad dnes přinášíme projekt „Rozvoj infrastruktury veřejné dopravy v městysi Dešenice“, který byl předložen v rámci 3. výzvy ROP NUTS II Jihozápad a podpořen částkou téměř 2,8 milionů Kč.

Přihlaste se na semináře pro žadatele z ROP Jihozápad (11/03/2010)

V souvislosti s vyhlášením jedenácté výzvy ROP Jihozápad připravujeme workshopy pro žadatele, které proběhnou 25.3. v Českých Budějovicích, 24. a 25. 3. 2010 v Plzni. Na seminářích budou příjemci podpory seznámeni s nejdůležitějšími podmínkami čerpání dotace a realizace projektů. Více informací naleznete v pozvánkách.

Stanovisko ke Smlouvě o podmínkách poskytnutí dotace (10/03/2010)

Upozorňujeme na nové stanovisko ke Smlouvě o podmínkách poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad, zveřejněné v souvislosti s vyhlášenou 11. výzvou ROP Jihozápad. Stanovisko č. 2 se týká čl. VI, odst. 1 Smlouvy, ve kterém je ustanovení „Doba udržitelnosti projektu činí 5 let (3 roky v případě malého a středního podniku) ode dne ukončení fyzické realizace projektu“. Tímto stanoviskem se mění datum pro zahájení doby udržitelnosti nikoli od ukončení fyzické realizace, nýbrž od ukončení projektu z důvodu jednoznačnosti a zřejmé prokazatelnosti tohoto data. Celé stanovisko naleznete v sekci Výzvy ROP Jihozápad v dokumentech k 11. výzvě.

Informace o současném dění kolem ROP Jihozápad (09/03/2010)

Policejní šetření - v minulém týdnu se v médiích v souvislosti s ROP Jihozápad objevila řada informací týkajících se policejního prověřování blíže nespecifikovaného trestního oznámení. V této souvislosti si již na počátku listopadu 2009 vyžádala policie určité dokumenty a také údaje ze 4 počítačů, které byly opět po několika dnech pracovníkům Úřadu Regionální rady navráceny. „Nevíme, co konkrétně policie prověřuje. Podle informací, které máme k dispozici se pravděpodobně jedná o šetření trestního oznámení některého z neúspěšných žadatelů z roku 2008. Nikdo z vedení Úřadu nebyl v této souvislosti pozván ani k podání vysvětlení,“ vysvětluje ředitel Úřadu Regionální rady Jiří Trnka.

Mateřskou školku v Chrástu může od ledna využívat více dětí (08/03/2010)

V Chrástu u Plzně byl v lednu 2010 zahájen provoz rekonstruované budovy Mateřské školy Chrást. Projektem, na který obec Chrást obdržela dotaci z Regionálního operačního programu ve výši téměř 23 mil. Kč, tak mimo jiné došlo k navýšení kapacity mateřské školy z původního počtu 56 na cílový stav 75 dětí a k vytvoření dalších dvou nových pracovní míst. Svým rozsahem se jedná o velmi významný projekt v místním i regionálním měřítku, od něhož lze očekávat středně i dlouhodobý ekonomický dopad a dopad pro výchovnou práci

Kasejovičtí občané využívají nové společensko-kulturní centrum (05/03/2010)

V dnešní kartě projektu se dozvíte o přestavbě bývalé školy na společensko-kulturní centrum ve městě Kasejovice u Nepomuku. Tento projekt byl podpořen ve 2. výzvě ROP Jihozápad částkou 10,6 mil. Kč. Více v sekci Úspěšné projekty ROP Jihozápad.

Přihlaste se na semináře pro příjemce z ROP Jihozápad (04/03/2010)

Dne 17. 3. 2010 proběhne v Českých Budějovicích seminář pro příjemce podpory u projektů, které byly schváleny k financování v rámci 5., 7. a 10. výzvy ROP Jihozápad. Na seminářích budou příjemci podpory seznámeni s postupem realizace zadávacího řízení dle „Závazných postupů k veřejným zakázkám mimo režim zákona“. Podrobnější informace naleznete v pozvánce.

Hlasujte v nové anketě (03/03/2010)

Počínaje dnešním dnem máte možnost vyjádřit svůj názor v nové anketě ROP Jihozápad. V předchozí anketě jsme se Vás ptali, jakým způsobem zajišťujete předfinancování projektu? Z výsledků ankety vyplývá, že nejčastěji usnesením zastupitelstva kraje/obce o zajištění financování projektu. Výsledky ankety naleznete v grafu. V dnešní anketě se vás ptáme: „Jakým způsobem zajišťujete administraci realizační fáze a udržitelnosti projektu?“

Senioři na Plzeňsku se mohou těšit na klidné stáří (02/03/2010)

Dne 18. 2. 2010 proběhlo slavnostní otevření Domova poklidného stáří ve Vejprnicích. Občanské sdružení Baculus získalo v rámci druhé výzvy ROP NUTS II Jihozápad na tento čtyřetapový projekt dotaci ve výši 50,5 mil. Kč. Výstavbou domova pro seniory tak vzniklo pobytové zařízení pro osoby, které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Vybudováno zde bylo 32 garsoniér a 6 bytů 2 + kk, ve kterých může být ubytováno až 44 osob.

Plánovaná odstávka informačního systému Benefit7 (01/03/2010)

Dnes proběhne pravidelná instalace aplikace Benefit7. Aplikace nebude přístupná od 8.00 do 17:00 hodin. Děkujeme za pochopení.

Centrální zóna Písku (Bakaláře) - má novou tvář (26/02/2010)

Obsahem projektu "Písek - regenerace centrální zóny Bakaláře", který byl podpořen ve třetí výzvě ROP Jihozápad částkou 27,4 mil. Kč., byla celková-komplexní regenerace prostoru historického jádra Městské památkové zóny Písek před gotickým Děkanským kostelem Nanebevzení Panny Marie. Kromě rekonstrukce historické kamenné dlažby došlo k regeneraci veřejné zeleně, osazení nového městského mobiliáře a prostorové regulaci dopravy. Více o projektu se dozvíte v kartě projektu - sekci „Úspěšné projekty“.

Upozorňujeme příjemce na nový způsob předkládání monitorovacích zpráv (25/02/2010)

Veškeré monitorovací zprávy se od 2. 3. 2010 podávají elektronicky prostřednictvím nového formuláře v elektronické žádosti o podporu - IS Benefit7. Návod k vyplnění formuláře naleznete v aktuální verzi Uživatelské příručky BENEFIT7 v sekci "Vše pro žadatele a příjemce - Ostatní dokumenty“, nebo mezi dokumenty k 11. výzvě.

Reportáže z projektů ROP Jihozápad (24/02/2010)

Dnešní reportáže vás seznámí se dvěma projekty podpořenými z ROP Jihozápad. První reportáž vás zavede do města Kasejovice na Plzeňsku, kde z objektu bývalé školy vybudovali „Společensko-kulturní centrum města“. Druhá reportáž představuje projekt Nemocnice České Budějovice, kde díky financím z EU vzniká nová, moderní budova dětského oddělení. Tato reportáž představí mimo jiné i systém kontrol u projektu. Obě reportáže naleznete v sekci Úspěšné projekty ROP Jihozápad - reportáže.

Odpočinková zóna Jordán prochází kontrolou (23/02/2010)

V těchto dnech dochází k administrativní kontrole první etapové monitorovací zprávy projektu Odpočinková zóna Jordán první etapa. Cílem projektu je zlepšení stavu kulturně technické památky Jordán pro rozšíření nabídky cestovního ruchu ve městě Tábor. Zmíněná lokalita bude mít poměrně široké využití pro trávení volného času, relaxaci (procházky, koupání), cykloturistiku či pěší turistiku. Požadovaná dotace pro první etapu projektu je ve výši téměř 11 milionů korun.

Termín pro vyzvednutí projektů neúspěšných žadatelů v 5. výzvě (22/02/2010)

V případě, že chtějí žadatelé neúspěšní v 5. výzvě předložit stejný projekt do 11. výzvy, mohou si po telefonické domluvě s administrátorem projektu vyzvednout originál projektové žádosti na územních pracovištích v Českých Budějovicích a Plzni do konce února. Žádost bude vydána pouze statutárnímu zástupci žadatele, který je uvedený v benefitové žádosti, případně jím pověřené osobě. Forma pověření je libovolná, přípustný je i e-mail statutárního zástupce hlavnímu hodnotiteli projektu ve věci pověření jiné osoby pro vyzvednutí projektové žádosti.

Vyhlašujeme 11. výzvu a zveřejňujeme seznam příjemců 7. a 10. výzvy ROP Jihozápad (19/02/2010)

Regionální rada regionu soudržnosti Jihozápad vyhlašuje 11. výzvu k předkládání projektových žádostí do oblastí podpory 1.1, 3.1A a 3.1B. Žádosti do 11. výzvy je možné předkládat počínaje dnešním dnem do 14. 5. 2010 do 12:00 hodin. Veškerou dokumentaci k výzvě naleznete v sekci Výzvy. Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad nezařadil do 11. výzvy oblasti podpory 1.5 a 2.4 a obrátí se na Monitorovací výbor ROP Jihozápad s žádostí o navrácení možného procenta dotace v těchto oblastech podpory zpět na 92,5%.

Zároveň byl na jednání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad dne 19. 2. 2010 schválen seznam příjemců podpory v rámci 7. a 10. výzvy ROP Jihozápad. Úplný seznam projektů naleznete v podobě dané Nařízením EK č. 1828/2006, v sekci Výzvy ROP Jihozápad. Výbor Regionální rady dále rozhodl, že výsledky šesté výzvy schválí na zvláštním zasedání, které se uskuteční po dokončení procesu komunikace s Platebním a certifikačním orgánem (Ministerstvo financí ČR). Zpoždění je způsobeno velkým počtem projektů přijatých v 6. výzvě. Ukončení tohoto procesu se očekává v horizontu 3 týdnů. Za vzniklou situaci se omlouváme.

Upozornění pro úspěšné žadatele 5. výzvy ROP Jihozápad (18/02/2010)

Upozorňujeme úspěšné žadatele 5. výzvy ROP Jihozápad, aby u projektů, kde je vyžadováno stavební povolení s nabytou právní mocí (resp. ohlášení), byla platnost těchto povolení (ohlášení) prodloužena na celou dobu fyzické realizace projektu, pokud tomu tak již není.

Odborní lékaři v Blovicích budou ordinovat ve zrekonstruované poliklinice (17/02/2010)

Dne 8. 2. 2010 proběhlo slavnostní otevření projektu „Rekonstrukce polikliniky ve městě Blovice. Město Blovice získalo na rekonstrukci objektu, který byl již v havarijním stavu, v rámci 3. výzvy ROP NUTS II Jihozápad dotaci přesahující 23 mil. Kč. Předmětem tohoto dvouetapového projektu je kompletní rekonstrukce objektu včetně vnitřních prostor polikliniky ve městě Blovice. Zařízení polikliniky nyní přispěje ke zlepšení pohybu osob se sníženou mobilitou, zvýší se také kvalita služeb pro seniory a rodiče s dětmi.

Aktuální verze často kladených dotazů (16/02/2010)

Upozorňujeme žadatele a příjemce na aktualizaci sekce Často kladených otázek FAQ.

Odpočinková zóna Komora dějištěm Mistrovství světa v cyklokrosu (15/02/2010)

Projekt Odpočinková zóna Komora byl podpořen ve 2. výzvě ROP Jihozápad částkou téměř 60 mil. Kč. V rámci odpočinkové zóny byl mimo jiné vybudován cyklistický ovál, komunikace v rámci areálu a zázemí areálu. Právě na tomto oválu bojovali čeští cyklokrosaři poslední víkend v lednu o tituly mistrů světa. Po neskutečném výkonu zbytek světa porazil rozdílem třídy Zdeněk Štybar.

V obci Jílovice se podařilo zkvalitnit dopravní infrastrukturu (12/02/2010)

Výsledkem realizace projektu „Jílovice – rekonstrukce místních komunikací“ je obnova vybraných úseků místních komunikací obce Jílovice a jejích místních částí Těšínov a Vlachnovice. Došlo nejen ke zlepšení dopravní obslužnosti obyvatel Jílovice a jejích místních částí, ale také k lepšímu napojení na nadřazenou silniční síť řešených komunikací. Zrekonstruováno bylo celkem 5,86 km místních komunikací. Projekt předložený v rámci 3. výzvy ROP Jihozápad byl podpořený částkou 13,5 milionu korun.

Návštěvnost webových stránek ROP Jihozápad (11/02/2010)

V měsíci lednu 2010 navštívilo webové stránky ROP Jihozápad celkem 12 195 čtenářů. Graf, který porovná návštěvnost jednotlivých měsíců naleznete pod odkazem.

Muzeum čokolády a marcipánu v Táboře (10/02/2010)

Dne 1. února se v Táboře uskutečnilo zahájení fyzické realizace projektu „Vybudování Muzea čokolády a marcipánu v Táboře“. Virtuální prohlídka budoucí podoby Muzea čokolády a marcipánu proběhla v prostorách bývalé galerie Kodet v Kotnovské ulici, kam bude nové muzeum umístěno. Projekt z oblasti cestovního ruchu, který uspěl v 5. výzvě ROP Jihozápad, přispěje ke zvýšení turistické atraktivity regionu.

Aktuální směnný kurz Kč/EUR Evropské centrální banky (09/02/2010)

Aktuální směnný kurz Kč/EUR Evropské centrální banky na měsíc únor 2010 je 26,232 Kč za 1 Euro.

Zasedání Výboru Regionální rady se uskuteční 19. 2. 2010 (08/02/2010)

Zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti NUTS II Jihozápad se z rozhodnutí předsedkyně výboru uskuteční dne 19. 2. 2010. Výbor má na programu vyhlášení 11. výzvy a schválení seznamu příjemců 6., 7. a 10. výzvy. Veškerá dokumentace k 11. výzvě bude zveřejněna na webových stránkách úřadu po jejím schválení, stejně tak seznam příjemců 6., 7., a 10. výzvy.

Městské muzeum v Horažďovicích oživila interaktivní dílna (05/02/2010)

V rámci projektu „Návrat k tradicím“ byla v Městském muzeu vytvořena turisticky atraktivní interaktivní dílna rukodělných řemesel, která netradiční formou rozšiřuje kulturně vzdělávací cestovní ruch a rozšiřuje nabídku cestovního ruchu v regionu. Část vybavení dílny slouží k prezentaci řemeslných prací, kterými jsou výroba ze dřeva, předení a paličkování. Projekt byl předložen v rámci 3. výzvy ROP Jihozápad a podpořen částkou téměř 300 tisíc korun.

Další z projektů v Plzeňském kraji slouží veřejnosti (04/02/2010)

V nově otevřeném Společensko-kulturním a vzdělávacím centru v Kasejovicíh se 27. 1. 2010 konalo slavnostní ukončení Virtuální výuky Univerzity třetího věku realizované v regionech ČR. Na slavnostním ukončení se sešlo 110 seniorů – studentů z celé republiky, kterým byly předány pamětní listy od realizátorů projektu. Podle slov starostky města ing. M. Čápové začne již od 17. 2. 2010 letní semestr kurzu se zaměřením na Lesnictví, o který je v Kasejovicích velký zájem. Město Kasejovice získalo na výstavbu tohoto centra v rámci 2. výzvy ROP NUTS II Jihozápad dotaci ve výši 10,6 mil. Kč.

Upozornění pro příjemce 3. výzvy ROP Jihozápad (03/02/2010)

Upozorňujeme příjemce 3. výzvy ROP Jihozápad, že 31. 1. 2010 skončilo monitorovací období jejich projektů. Dle Příručky pro příjemce je příjemce povinen předložit průběžnou monitorovací zprávu do 5 pracovních dnů od ukončení monitorovacího období. Tato povinnost neplatí jen v případě, že příjemce předložil či předloží etapovou/závěrečnou monitorovací zprávu jeden měsíc před nebo po tomto termínu. Nepředložení průběžné monitorovací zprávy může být považováno za porušení podmínek Smlouvy o poskytnutí dotace z ROP Jihozápad.

Úspěšní žadatelé 5. výzvy ROP Jihozápad podepíší smlouvy (02/02/2010)

V těchto dnech finišují přípravy Smluv o podmínkách poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad mezi žadateli z 5. výzvy a Úřadem Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad. Návrhy Smluv byly schváleny téměř všemi žadateli a nyní jsou podepisovány za Regionální radu její předsedkyní doc. MUDr. Miladou Emmerovou, CSc. V následujícím týdnu budou žadatelé vyzváni, aby se dostavili na Úřad Regionální rady k podpisu Smlouvy o poskytnutí dotace.

Nemocnice v Písku opravila gynekologii (01/02/2010)

Písecká nemocnice otevřela 21. ledna zrekonstruované lůžkové gynekologické oddělení. Zastaralé prostory, které za posledních 50 let doznaly jen nepatrných úprav, se po devítiměsíční přestavbě zásadně změnily. Nemocnice nyní může hospitalizovat na gynekologickém oddělení najednou 22 pacientek, pro něž má připraveno deset nových moderně vybavených pokojů. Nyní získalo ženské oddělení výrazně větší prostory, protože mohlo pro pokoje využít i místnost bývalého operačního sálu. Nemocnice obdrží z ROP Jihozápad dotaci téměř 21 milionů korun.

Místní komunikace v Mladém Smolivci se dočkaly své rekonstrukce (29/01/2010)

Další z realizovaných projektů s podporou ROP Jihozápad se zaměřil na rekonstrukci místních komunikací v zastavěném území obce Mladý Smolivec a její části Dožice. Původní stav komunikací neumožňoval bezpečný a plynulý provoz. V Mladém Smolivci řeší rekonstrukce dostupnost zdejší podnikatelské zóny. V Dožicích vedou dotčené komunikace obytnou zónou, součástí jedné je točna autobusu a rekonstrukce řeší i problémovou křižovatku. Projekt byl podpořen v rámci 3. výzvy ROP Jihozápad částkou téměř 5,6 milionu korun.

Žadatelé mohou konzultovat žádosti do 11. výzvy (28/01/2010)

Od ledna letošního roku mají žadatelé možnost na oddělení administrace žádostí v Českých Budějovicích konzultovat své projektové záměry do nadcházející 11. výzvy, která bude vyhlášena v termínu od 12. 2. do 14. 5. 2010. Konzultace se budou týkat oblastí podpory 1.1, 1.5, 2.4, 3.1 A a 3.1 B. Kontakty na konkrétní projektové manažery naleznete na www.rr-jihozapad.cz, v sekci „Kontakty pro konzultace“.

Reportáže z projektů a výroční konference (27/01/2010)

V sekci Úspěšné projekty ROP Jihozápad si můžete shlédnout reportáž ze slavnostního otevření rekonstruovaného centra Konstantinových Lázní, jediného lázeňského města v Plzeňském kraji. Projekt byl podpořen z ROP Jihozápad částkou téměř 25 milionů korun. Dále přinášíme reportáž z Výročních konferencí ROP Jihozápad 2009, které proběhly v Českých Budějovicích a Plzni 30. 11. 2009.

Žáci strojírenských oborů mají nové pracoviště (26/01/2010)

Dne 10. prosince 2009 bylo v Klatovech slavnostně představeno pracoviště odborného výcviku strojírenských oborů. Nově vystavěná budova je náhradou za původní pracoviště v areálu závodu Škoda Klatovy, které bylo zdemolováno v souvislosti s výstavbou obchodního centra. Projekt si výstavbou moderních prostor slibuje zvýšení zájmu absolventů ZŠ o strojírenské obory, zvýšení kvality výuky v souladu s požadavky firem v regionu a umožnění dalšího vzdělávání v souladu s požadavky trhu práce. Integrovaná střední škola Klatovy na tento projekt získala v rámci 2. výzvy ROP Jihozápad dotaci ve výši téměř 28 mil. Kč.

Aktualizace kontaktních údajů (25/01/2010)

Upozorňujeme žadatele a příjemce na zadávání aktuálních kontaktních údajů do aplikace Benefit7, nebo nahlášení při změně údajů. Pracovníci územních odborů implementace vycházejí při komunikaci z kontaktních údajů uvedených v benefitové žádosti. Nedoručení korespondence z důvodů neplatného kontaktu může být ke škodě především žadateli či příjemci. Děkujeme za pochopení.

Výpadek telefonického spojení (23/01/2010)

Omlouváme se za dočasný výpadek telefonického spojení na Územním odboru implementace programu v Plzni. Tento výpadek není způsoben ze strany Úřadu Regionální rady. Děkujeme za pochopení.

Žáci ZŠ ve Volarech trénují atletiku na novém hřišti (22/01/2010)

Projekt „Modernizace Základní školy Volary“ se zaměřil na materiální vybavení školy. Jednalo se o vybavení 16 kmenových učeben novým nábytkem. Vybavení nyní splňuje hygienické požadavky na prostory a provoz zařízení pro výchovu a vzdělávání dětí. Dále byl postaven sportovní víceúčelový areál s běžeckým oválem. Projekt předložený v rámci 3. výzvy ROP NUTS II Jihozápad byl podpořen částkou téměř 6,9 milionů korun.

Posun termínu podepsání Smlouvy pro příjemce 5. výzvy (21/01/2010)

Upozorňujeme příjemce 5. výzvy na možný posun podpisu Smlouvy o podmínkách poskytnutí dotace z ROP NUTS II Jihozápad. Dle harmonogramu stanoveného v Příručce pro žadatele ROP Jihozápad by měl být proces podpisu Smluv dokončen do 140 pracovních dnů od konečného termínu pro předkládání žádostí 5. výzvy, tedy do 21. 1. 2010. Vzhledem k velikému počtu Smluv s příjemci 5. výzvy však může dojít k prodloužení tohoto termínu. Posun termínu Smlouvy nemá žádný vliv na obdržení dotace z ROP Jihozápad.

Změna finančních limitů pro účely zákona o veřejných zakázkách (20/01/2010)

Upozorňujeme, že nařízením vlády č. 474/2009 Sb. ze dne 21. prosince 2009, které nabylo účinnosti dnem 1. 1. 2010, došlo ke změně finančních limitů pro účely zákona o veřejných zakázkách v nařízení vlády č. 77/2008 Sb. o stanovení finančních limitů pro účely zákona o veřejných zakázkách, o vymezení zboží pořizovaného Českou republikou - Ministerstvem obrany, pro které platí zvláštní finanční limit, a o přepočtech částek stanovených v zákoně o veřejných zakázkách v eurech na českou měnu, a nařízení vlády č. 78/2008 Sb., kterým se stanoví finanční limity pro účely koncesního zákona.

Zástupci Regionálních rad podepsali přidělení dotace (19/01/2010)

Dne 14. 1. 2010 proběhlo v rámci veletrhu Regiontour v Brně slavnostní podepsání dokumentu Rozhodnutí o poskytnutí dotace na rok 2010. Dokument podepsal za MMR, jako poskytovatele dotace, ministr pro místní rozvoj Ing. Rostislav Vondruška s předsedy jednotlivých regionálních rad. Za Regionální radu regionu soudržnosti Jihozápad podepsala dokument předsedkyně Výboru Regionální rady Doc. MUDr. Milada Emmerová, CSc. Přečtěte si tiskovou zprávu.

Obec Adamov vybudovala nový základní komunikační systém (15/01/2010)

Předmětem projektu "Základní komunikační systém Rudolfov – Adamov – Hůry, úsek I" byla výstavba a rekonstrukce místních komunikací v obci Adamov s cílem napojení nových rozvojových ploch na stávající síť místních komunikací a komunikací vyšší třídy. Základní komunikační systém obce, jehož 1. úsek byl předmětem tohoto projektu, umožnil přímé napojení nových rozvojových ploch obcí Adamov a Hůry na státní komunikaci České Budějovice - Třeboň. Projekt předložený v rámci 2. výzvy ROP NUTS II Jihozápad byl podpořen částkou téměř 15,5 milionů Kč.

Vyhodnocení počtu konzultací v roce 2009 (14/01/2010)

Pracovníci územních odborů implementace programu v Českých Budějovicích a v Plzni uskutečnili v uplynulém roce 4779 konzultací s žadateli o podporu z ROP Jihozápad. Zájemci o datace se nejčastěji obraceli na Úřad Regionální rady v období vyhlášení výzev, v květnu a červnu. Žadatelé konzultovali v tomto období své projektové žádosti s příslušnými referenty. Největší zájem byl o konzultace prioritní osy 2 Stabilizace a rozvoj měst a obcí, zejména o oblasti školství a revitalizace částí měst a obcí. Dotazy také často padaly na oblast rozvoje infrastruktury cestovního ruchu, nebo na oblast rozvoje místních komunikací.

Městskou hromadnou dopravu vPlzni řídí dynamický dispečink (13/01/2010)

Plzeňským městským dopravním podnikům, a.s. se díky podpoře projektu z ROP NUTS II Jihozápad ve výši 9,25 mil. Kč podařilo zkvalitnit systém řízení městské hromadné dopravy. Dynamický dispečink, který začal naplno sloužit 18. 12. 2009, umožňuje dokonalý přehled o dopravě v celém městě a díky tomu je možné lépe a operativněji řešit výpadky v provozu. Dynamický dispečink poskytuje i mnoho možností dalšího rozvoje jako jsou například tzv. inteligentní zastávky, které cestující informují o nejbližších spojích.

Aktuální směnný kurz Kč/EUR Evropské centrální banky (12/01/2010)

Aktuální směnný kurz Kč/EUR Evropské centrální banky na měsíc leden 2010 je 26,400 Kč za 1 Euro.

Nejčastější chyby v realizaci projektů (11/01/2010)

Přinášíme Vám Přehled nejčastějších nedostatků v realizační fázi projektu, které zjistili pracovníci Úřadu Regionální rady při kontrolách projektů. Jedná se především o pochybení v Žádostech o platbu a o další nedostatky v realizační fázi projektů.

GARNI HOTEL ALBATROS zlepšil kvalitu služeb (8/01/2010)

V dnešní kartě projektu Vám představujeme úspěšně dokončený projekt Novostavba GARNI HOTEL ALBATROS v Lipně nad Vltavou, díky němuž se rozšířila a zkvalitnila nabídka ubytovacích služeb v jihočeském regionu. Celkové výdaje na projekt činily téměř 22 milionů Kč, přičemž realizátor získal z programu ROP Jihozápad finanční podporu ve výši 10 584 000 Kč. Více informací k tomuto projektu naleznete v sekci Úspěšné projekty.

V Plzeňském kraji byl dokončen další významný dopravní projekt (07/01/2010)

  1. prosince 2009 byla slavnostně otevřena a zpřístupněna řidičům téměř dvoukilometrová silnice kolem Poběžovic za více než 110 milionů korun. Jedná se o jeden z největších dopravních projektů, který byl regionálním operačním programem podpořen. Realizací projektu „Přeložka komunikace II/196 v Poběžovicích“, s nímž uspěla v rámci 1. výzvy ROP Jihozápad Správa a údržba silnic Domažlice, došlo k výraznému zlepšení dopravního spojení Plzeň - hraniční přechod Lísková bez nutnosti průjezdu městem Poběžovice. Významným efektem projektu je též zpřístupnění rozvojových zón.

Prodloužení lhůty pro vyzvednutí neúspěšných žádostí do 5. 2. 2010 (06/01/2010)

Žadatelé, jejichž projekty nebyly v rámci páté výzvy ROP Jihozápad schváleny k realizaci, a kteří si ještě nevyzvedli originální složku svého projektu do stanoveného termínu 6. 1. 2010, mají možnost si toto pare vyzvednout na příslušném územním pracovišti v Českých Budějovicích a v Plzni, a to až do 5. 2. 2010. Pokud tak neučiní, dojde dle podmínek ROP Jihozápad k nucené skartaci kopie projektové žádosti. Termín vyzvednutí projektu si žadatel musí předem telefonicky domluvit s projektovým manažerem.

Plánovaná odstávka informačního systému Benefit7 (05/01/2010)

Dnes proběhne pravidelná instalace aplikace Benefit7. Aplikace nebude přístupná od 8:00 do 17:00 hodin. Děkujeme za pochopení.

Metodické oznámení č. 18 ke zvýšení procenta sazby DPH (04/01/2010)

Upozorňujeme žadatele a příjemce z ROP Jihozápad, že od 1.1.2010 vstupuje v platnost nové Metodické oznámení č. 18 týkající se změn v DPH od 1. 1. 2010 a jejich dopad na přípravu a realizaci projektů. Tato změna se může týkat všech projektů v přípravné fázi i v realizaci! Toto metodické oznámení stejně jako další relevantní dokumenty naleznete v sekci Vše pro žadatele a příjemce.

KONTAKTY
ÚŘAD REGIONÁLNÍ RADY

Jeronýmova 1750/21
370 01, České Budějovice

Recepce tel: +420 389 058 600

e-mail: info@rr-jihozapad.cz

Provoz těchto webových stránek
je hrazen z Operačního programu Technická pomoc 2014–2020.

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní License.