Čekejte prosím
Nahrávání

ROP JIHOZÁPAD

Regionální operační program NUTS II Jihozápad sloužil k čerpání dotací z fondů Evropské unie. Podporoval projekty v oblastech dopravy, školství, zdravotnictví, sociálních služeb a cestovního ruchu v Jihočeském a Plzeňském kraji. ROP Jihozápad nabídl v letech 2007–2013 subjektům jak veřejného, tak soukromého sektoru 633,7 milionů eur.

Programové období ROP Jihozápad skončilo a celkem bylo realizováno 1147 projektů za více než 17,4 miliard korun. Naším cílem, potažmo cílem i této soutěže je prezentovat alespoň hrstku z velkého počtu zajímavých projektů. Chtěli bychom také vyzdvihnout kladný přínos celé řady z nich. Doufáme, že nezůstanete pouze u těchto projektů, ale navštívíte, nebo využijete i další.

Celkový přehled podpořených projektů ROP Jihozápad a podrobné informace o programu naleznete na www.rr-jihozapad.cz.

Kontaktní osoba soutěže: Bc. Filip Bicenc, bicenc@rr-jihozapad.cz, +420 389 058 682