Čekejte prosím
Nahrávání

Park U Plzeňské brány Rokycany

Park U Plzeňské brány je prvním navrženým a realizovaným parkem v Rokycanech.

Díky své jedinečné poloze park přímo navazuje na centrum města i na zelený okruh podél původních městských hradeb a na autobusové a vlakové nádraží.

Dominantou staré části parku, kde dříve býval hřbitov, je kostel Nejsvětější Trojice. Další připomínkou bývalého hřbitova jsou 140 let staré vzrostlé lípy, které patří k nejstarším dřevinám v Rokycanech.

V rámci revitalizace parku, ke které přispěl Regionální operační program NUTS II Jihozápad, byl park oživen novými architektonickými prvky. Návštěvníci tak mohou nyní obdivovat dvě nové brány. „Trojitá dřevěná brána“ tvoří monumentální vstup od autobusového a vlakového nádraží a „Kamenná brána“ z tepelského trachytu tvoří nový vstup z Plzeňské ulice. Dalším lákadlem parku je fontána „Kamenná stuha“, ze které do různých výšek tryská voda. Středem fontány se vine kamenná stuha, mezi jednotlivými tryskami tak lze chodit a v horkých dnech se tak osvěžit mezi tryskajícími prameny. Mírně vystupuje nad okolní terén, středem se vine pochozí kamenná stuha obklopená tryskající vodou, sloužící v horkých dnech jako příjemné osvěžení. „Labyrint“ z kvalitních dubových trámů pak vybízí malé i velké návštěvníky nejenom k posezení, ale i k aktivnímu odpočinku.

V parku nechybí ani informační tabule, které seznámí zájemce jak s významem zeleně ve městě, zahradní architekturou, koncepcí  parku, jednotlivými druhy dřevin, rostlinami i živočichy v parku, tak i s historií tohoto místa a především s téměř sto let trvajícím úsilím vybudovat v místě bývalého hřbitova park.

počet hlasů:
85

Více informací o místu

Park je přístupný návštěvníkům denně od 6 do 22 hodin.