Čekejte prosím
Nahrávání

Hrad Strakonice

Hrad Strakonice je gotický hrad a barokní zámek na soutoku zlatonosné řeky Otavy a Volyňky. Hrad kombinuje prvky několika architektonických slohů a má tři nádvoří. Hlavní vstup je barokní zámeckou budovou od jihovýchodu na první nádvoří, kde je i kostel. Druhé nádvoří obklopuje starý i renesanční palác, západní hradba s věží Rumpál a bývalé purkrabství. Na třetím nádvoří u řeky jsou hospodářské budovy a západní brána. Během své historie byl dvakrát dobyt a zpustošen – poprvé roku 1620 stavovskými vojsky a podruhé Švédy za třicetileté války (údajně nikoliv vojensky, ale zradou).

Hrad byl založen mezi léty 1220–1235. V první fázi stavby vzniklo hlavní opevnění, včetně hlubokého příkopu na jižní a západní straně, západní část kostela s věží, budova ambitu a palác s kapitulní síní. V letech 1260-1280 za Bavora II. vznikl nový palác s věží a byly zaklenuty ambity. Počátkem 14. století přestavěl zvíkovský purkrabí Bavor III. západní opevnění a původně hranolovou věž na dnešní Rumpál (gotická věž s břitem).

Roku 1402 Johanité získali celý hrad, který byl od roku 1421 (po zničení pražského sídla řádu) sídlem velkopřevorů. Po roku 1500 vybudoval komtur řádu Jan III. z Rožmberka věž Jelenku a severní kamennou hradbu a přestavěl obytný palác. Stavební úpravy hradu byly ukončeny 1714–1721 barokní zámeckou přístavbou. Maltézský řád zde působil až do uvěznění posledního převora a profesora zdejšího gymnázia A. Voráčka komunisty roku 1951, později jen skrytě. Od roku 1958 je hrad chráněn jako kulturní památka ČR.

 

počet hlasů:
109

Více informací o místu

Návštěvní doba:

Muzeum středního Pootaví
Červen–srpen           denně 9.00–17.00

Poslední návštěvníci budou vpuštěni do muzea 30 minut před koncem návštěvní doby.

Základní vstupné:

Prohlídkový okruh č. 1 – Hradní palác, věž Rumpál, kapitulní síň
  • dospělí 50 Kč
  • děti do 15 let, studenti, důchodci 25 Kč
Prohlídkový okruh č. 2 – Hradní areál s průvodcem
(včetně kapitulní síně a černé kuchyně)
Pouze pro objednané skupiny.
  • dospělí 40 Kč
  • děti do 15 let, studenti, důchodci 20 Kč
Prohlídkový okruh č. 3 – Kapitulní síň, ambit
  • dospělí 20 Kč
  • děti do 15 let, studenti, důchodci 10 Kč

Více informací zde: http://www.hradstrakonice.cz/hrad/zakladni.asp