Kulturní, volnočasové a křesťanské centrum Plzeň - Skvrňany

Dokončení rekonstrukce a přístavby objektu zdravotního střediska

poslední aktualizace: 19.4.2012

Provoz těchto webových stránek
je hrazen z Operačního programu Technická pomoc 2014–2020.

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní License.