Vybavení zastávek inteligentními informačními systémy

Žadatel:statutární město Plzeň
Celkové výdaje projektu:8 156 635 Kč
Výše podpory z ROP JZ:4 828 500 Kč
Termín realizace:8/2011 – 6/2012

Příprava projektu

Projekt „Vybavení zastávek inteligentními informačními systémy“ je III. etapou série projektových záměrů „Komplexní řízení prostředků veřejné dopravy v Plzni“ a plynule navazuje na předchozí úspěšný projekt "Dynamický dispečink PMDP". Pilotní projekt spolufinancovaný z ROP Jihozápad vybavil šest párů zastávek, u kterých zastavují nejvýznamnější plzeňské linky MHD. Důvodem pro výběr níže uvedených zastávek je návaznost na předtím čerstvě dokončené rekonstrukce tratí a komunikací, kdy byly připraveny elektrické přípojky i pro tyto elektronické panely. Realizace projektu se tak obešla bez rozsáhlých a neúměrně drahých stavebních prací.

Předložení projektu

Projekt byl předložen v rámci 5. výzvy ROP NUTS II Jihozápad.

Realizace projektu

„Inteligentní zastávka“ je elektronický informační systém, který poskytuje cestujícím na zastávce aktuální textové a zvukové informace o dopravě. Panely zobrazují čísla linek, směr, čas do skutečného odjezdu nejbližších spojů a dále také textové zprávy z dispečinku informující o změnách provozu. Časy předpokládaných odjezdů zasílá dispečink přímo po vlastní rádiové síti, zahrnují tedy aktuální zpoždění jednotlivých spojů. Při výlukách, uzavírkách, nehodách apod. budou panely zobrazovat informace o příčinách přerušení provozu, předpokládané době jeho obnovení, trasách náhradních spojů atd. Pro zobrazení se využívá technologie LED diod s řízením jasu, která zaručuje velmi dobrý kontrast za všech světelných podmínek, a tedy i čitelnost zobrazovaných textů. Přitom zároveň snižuje spotřebu elektrické energie a zaručuje dlouhou životnost panelů. Důraz je kladen i na akustické vybavení pro slabozraké a nevidomé. Panely dokážou přečíst informace o spojích z dané zastávky, stačí povel nevidomého stisknutím tlačítka speciálního ovladače. Akustický systém bude možné využít i pro hlášení v případě závažných situací nebo ohrožení bezpečnosti cestujících. V tomto případě může dispečer mluvit z reproduktoru přímo k cestujícím. Realizace pilotního projektu je klíčová pro možnost dalšího postupného rozšiřování inteligentních zastávek v Plzni na další významné přestupní uzly, např. v sadech Pětatřicátníků, na tramvajových a trolejbusových zastávkách u Hlavního nádraží ČD a autobusového nádraží. Výhodou bude již hotový základ technického řešení, zejména datových komunikací a softwarových aplikací na dispečinku.

Kontrola

Celkem byly zatím ukončeny 4 kontroly z ROP Jihozápad. Žádná z nich nenašla pochybení, nebo problémy.

Ukončení projektu

Nový systém inteligentních zastávek byl předán do rutinního provozu 30. června 2012.

Doplňkové informace o tomto, nebo i některých jiných projektech ROP Jihozápad naleznete na informačním serveru www.risy.cz. Dále si můžete o přínosech projektu přečíst na http://www.pmdp.cz/o-nas/projekty-eu/regionalni-operacni-program/inteligentni-zastavky.aspx

poslední aktualizace: 6.12.2011

Provoz těchto webových stránek
je hrazen z Operačního programu Technická pomoc 2014–2020.

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní License.