Totem – Dům napříč generacemi

Žadatel:TOTEM – regionální dobrovolnické centrum
Celkové výdaje projektu:22 674 206 Kč
Výše podpory z ROP JZ:11 634 571 Kč
Termín realizace:9/2009 – 6/2012

Příprava projektu

V roce 2006 vznikl původní projektový záměr Dům aktivních seniorů. Naší inspirací byl dům aktivních seniorů partnerského centra v Regensburku. V roce 2007 byl záměr rozšířen na projekt multifunkčního mezigeneračního centra TOTEM – Dům napříč generacemi a od roku 2008 jsme pro naši myšlenku hledali vhodné prostory. Přes možnost stavby „na zelené louce“, přístavby na některé stávající budově jsme se dostali k nevyužívanému objektu v Kaznějovské ulici. Shodou šťastných okolností, s velkým úsilím jak nás pracovníků občanského sdružení, především paní ředitelky Vlasty Faiferlíkové, tak s podporou města Plzně se podařilo v červenci 2009 zažádat o finance na rekonstrukci a přístavbu objektu z evropských peněz, konkrétně z ROP Jihozápad.

Předložení projektu

Projekt byl předložen v rámci 5. výzvy ROP NUTS II Jihozápad.

Realizace projektu

Cílem projektu byla rekonstrukce objektu v Kaznějovské ulici č.51 v Plzni a jeho přeměna na multifunkční mezigenerační centrum pro sociálně znevýhodněné klienty s prioritním zaměřením na seniory a zdravotně postižené. Je to první zařízení svého druhu v Plzeňském kraji. Záměr vytvořit toto zařízení reaguje na zjištěnou dlouhodobou potřebu cílových skupin. V rámci rekonstrukce proběhly stavební úpravy prvního a druhého nadzemního podlaží a nástavba třetího nadzemního podlaží. V rekonstruovaném objektu jsou nabízeny volnočasové a vzdělávací aktivity a poskytovány aktivizační služby. V objektu je také umístěno informační a konzultační centrum zaměřené na oblast sociálních služeb. Kromě seniorů a zdravotně postižených navštěvují Totem neorganizované děti a mládež, matky s malými dětmi a cizinci. Informační centrum je rovněž využíváno širokou veřejností. Zařízení výrazně přispívá ke zlepšení infrastruktury pro sociální integraci v Plzeňském kraji.

Kontrola

Projekt prošel zatím sedmi kontrolami, celkem jich je v plánu 12.

Ukončení projektu

Dům napříč generacemi se slavnostně otevřel v září 2012 a nabídnul tak stávajícím i novým klientům krásné místo k setkávání.

Další informace naleznete na http://www.totem-rdc.cz. Zde naleznete podrobnosti o konaných akcích a možnostech různých aktivit. Je zde i detailně popsána realizace projektu a zdroje financování.

Fotodokumentace

--popis obrázku-- --popis obrázku-- --popis obrázku--

poslední aktualizace: 6.5.2011

Provoz těchto webových stránek
je hrazen z Operačního programu Technická pomoc 2014–2020.

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní License.