Vybudování multifunkční učebny a zřízení jazykových učeben

Žadatel:Střední odborná škola rybářská a vodohospodářská Jakuba Krčína, Třeboň
Celkové výdaje projektu:4 620 498,80 Kč
Výše podpory z ROP JZ:4 192 902,90 Kč
Termín realizace:1. 7. 2008 – 30. 11. 2008

Příprava projektu

Žadatel se rozhodl rekonstruovat interiér budovy školy zřízením multifunkční učebny a dvou jazykových učeben. V přípravné fázi projektu tedy v neposlední řadě došlo k výběru nejvhodnější varianty projektu, vyřízení potřebného stavebního povolení a výběru dodavatelů. Podle slov Lubomíra Kohouta, vedoucího manažera projektu, samotnou projektovou žádost zpracovávala specializovaná firma, které většinu podkladů dodala škola.

Předložení projektu

Projekt byl předložen v rámci druhé výzvy ROP NUTS II Jihozápad.

Realizace projektu

Vybudováním multifunkční učebny a zřízením dvou modernizovaných jazykových učeben došlo ke zkvalitnění podmínek pro výuku. Vybavení učeben moderními technologiemi odpovídá současným trendům a potřebám výchovně vzdělávacího procesu ve středním školství.

Multifunkční učebna byla vybudována z nevyužitého služebního bytu a kabinetu. Jazykové učebny byly zřízeny ze stávající učebny a propojením nevyhovující jazykové učebny a kabinetu. Do učeben bylo pořízeno a instalováno technologické zařízení pro potřeby výuky včetně nábytku - osobní počítače, tabule atd.

Úspěšnou realizací projektu odborné učiliště získalo kvalitní a dosud chybějící vzdělávací zázemí pro výuku nejen cizích jazyků, ale i dalších odborných předmětů (základy ekologie, rybářská technologie a rybářství, hydrochemie, základy zemědělské výroby, strojnictví atd.).

Služba příjemci

Příjemce se účastnil několika seminářů na ÚRR. „Spolupráci s pracovníky ÚRR hodnotíme pozitivně, z jejich strany je patrná snaha, aby se projekt realizoval při dodržení všech nařízení a pravidel, které je nutno respektovat,“ dodal Kohout.

Kontrola

V rámci projektu proběhla v červenci 2008 fyzická kontrola ex-ante, v únoru 2009 fyzická kontrola INTERIM a dále administrativní kontrola INTERIM. Všechny kontroly došly k závěru, že realizace projektu probíhá dle projektové žádosti.

Ukončení projektu

Fyzická realizace projektu byla ukončena 30. 11. 2008, žádost o platbu předložená se závěrečnou monitorovací zprávou byla proplacena 31. 3. 2009.

Fotodokumentace

poslední aktualizace: 6.5.2011

Provoz těchto webových stránek
je hrazen z Operačního programu Technická pomoc 2014–2020.

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní License.