Sanace a revitalizace areálu RYBENA v centru města Tachov

Žadatel:Město Tachov
Celkové výdaje projektu:14 043 498 Kč
Výše podpory z ROP JZ:12 990 236 Kč
Termín realizace:12/2008 – 06/2010

Příprava projektu

K přípravě projektu se vyjádřil Vladislav Krumer – hlavní manažer projektu: „Dotacím z Evropské unie se věnují pracovníci Odboru rozvoje a evropské integrace města Tachov. Projektovou žádost “Rybena“ jsme si tedy napsali sami. O to více nás těší, že projekt uspěl hned na první pokus v ROP Jihozápad. Sanace Rybeny pro nás byla prioritou. Počítalo se s ní i v programu rozvoje města Tachov. Nemohu opomenout ani druhý úspěšný projekt „Výstavba záchytného parkoviště pro přestup na veřejnou dopravu“. Vzhledem k tomu, že spolu projekty souvisejí a místně sousedí, jsme mohli vypsat společné výběrové na dodavatele pro obě stavby. Tento postup se nám velice osvědčil. Stavby se zahájily společně a dokončily se s předstihem.“

Předložení projektu

Projekt byl předložen v rámci 2. výzvy ROP NUTS II Jihozápad.

Realizace projektu

Projekt řešil sanaci a revitalizaci areálu bývalé továrny na zpracování ryb v centru města Tachov. Projekt "Rybena" byl rozdělen na dvě etapy. V rámci první etapy byla vystavěna přeložka a dobudován první úsek jižní komunikační větve průtahu Tachova, včetně inženýrských sítí. Ve druhé etapě byla rekonstruována původní budova Rybeny a vystavěna nová budova komunitního centra, včetně venkovní terasy, která obě stavby spojuje.

Provozovatelem komunitního centra, jehož oficiální název zní Komunitní aktivity Tachov (KAT), je místní akční skupina Zlatá cesta. Smyslem centra je poskytnout prostor k neformálním činnostem neziskových organizací, komunit žijících na Tachovsku, zájmových skupin či spolků. Sídlí zde nízkoprahové centrum pro skupiny dětí a mládeže, kterým hrozí sociální vyloučení. Amatérské hudební skupiny využívají plně vybavené zkušebny a pravidelně zde pořádají koncerty. Velice oblíbené jsou v poslední době farmářské trhy, které se pořádají jedenkrát za měsíc. V klubovně se třikrát do týdne scházejí děti s doprovodem v mateřském klubu, jednou do měsíce se pořádá bazar. Ti, kteří chtějí vyzkoušet venkovní lezeckou stěnu, mohou využít služeb lezeckých instruktorů. Zájemci si také mohou zahrát stolní tenis, nebo tvořit v ateliéru pro malbu a další výtvarné techniky. Každý měsíc se zde konají výstavy amatérských výtvarníků.

V sousedství komunitního centra jsou zastávky autobusů. Děti, kterým skončila škola a čekají na autobus domů, ale i další zájemci, zde mohou denně s pedagogickým vedením od 12,30 do 17,00 hod. využívat prostory centra, případně si zde také napsat úkoly do školy. Dveře jsou otevřeny všem zájemcům, jimž nabízíme smysluplné vyplnění volného času.

Služba příjemci

Vladislav Krumer uvádí: „Snažili jsme se navštěvovat všechny semináře pořádané Úřadem Regionální rady. Vždyť právě informace a průběžné vzdělávání napomáhají úspěšnosti našich projektů. Spolupráci s projektovými manažery úřadu hodnotím na výbornou. Vážím si zejména jejich vstřícnosti a oceňuji jejich profesionalitu. Vše fungovalo tak, jak má.“

Kontrola

V rámci projektu bylo provedeno šest kontrol. Všechny kontroly byly ukončeny se závěrem, že realizace projektu probíhá dle projektové žádosti.

Ukončení projektu

Fyzická realizace projektu byla ukončena dne 30. 6. 2010. Žádost o platbu, předložená v řádném termínu společně se Závěrečnou monitorovací zprávou, byla proplacena na účet příjemce dne 26. 11. 2010.

Fotodokumentace

poslední aktualizace: 6.5.2011

Provoz těchto webových stránek
je hrazen z Operačního programu Technická pomoc 2014–2020.

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní License.