Rozhledna s kovářským muzeem, Slapsko

Žadatel:Venkov a kovárny o.s.
Celkové výdaje projektu:3 097 289,00 Kč
Výše podpory z ROP JZ:2 451 352,17 Kč
Termín realizace:03/2011 – 10/2011

Příprava projektu

Rozhlednu Kovářka vymyslel a následně zrealizoval místní kovář Ladislav Dobeš. Od rozhodnutí k realizaci uplynulo dlouhých osm let, ale výsledek rozhodně stojí za to. První “kopnutí” do země bylo učiněno 16.5.2011 a koncem července 2011 byla stavba téměř dokončena. Následovaly již jen drobnější práce a instalace výstavy v interiéru rozhledny.

Předložení projektu

Projekt byl předložen v rámci 5. výzvy ROP NUTS II Jihozápad.

Realizace projektu

Projekt řeší výstavbu kulturního zařízení - rozhledny s kovářským muzeem v obci Slapsko.

V rámci projektu byla postavena nová rozhledna Kovářka na území obce Moraveč – Slapsko u Mladé Vožice. V interiéru rozhledny je instalována expozice kovářství, slouží totiž rovněž jako kovářské muzeum. Pan Dobeš léta shromažďoval po celém kraji staré tovaryšské a výuční listy, staré fotografie z místních (již zaniklých) kováren a kovářská nářadí. Sbírka pana Dobeše, umístěná ve věži i venku na malém nádvoří, je velmi obsáhlá a pestrá. Věž, postavená z kamene, je vysoká 13 m s ocelovým točitým schodištěm – po kterém vyjdete-li 50 schodů, ocitnete se v dřevěné vyhlídce, ze které se skýtá nádherný výhled do celého kraje.

Prohlídky věže jsou možné každý pátek nebo po předchozí domluvě na tel. čísle 776 849 711

Kontrola

Projekt podléhal prozatím 4 kontrolám ze strany ROP Jihozápad – 2 kontroly se konaly přímo na místě realizace projektu.

Ukončení projektu

Realizace projektu proběhla ve během roku 2011. Administrativně byl projekt ukončen na konci roku 2011. Projekt byl příjemci proplacen v březnu roku 2012.

Další informace o projektu

Článek o projektu v tisku

Fotodokumentace

--popis obrázku-- --popis obrázku-- --popis obrázku--

poslední aktualizace: 6.5.2011

Provoz těchto webových stránek
je hrazen z Operačního programu Technická pomoc 2014–2020.

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní License.