Revitalizace náměstí 5. května včetně občanské vybavenosti

Žadatel:Město Holýšov
Celkové výdaje projektu:24 017 234 Kč
Výše podpory z ROP JZ:19 655 096,52 Kč
Termín realizace:03/2009 – 06/2010

Příprava projektu

Celému projektu předcházelo zpracování studie architektonického návrhu řešení nového moderního středu města, který byl projednáván a schvalován zastupitelstvem města Holýšov. Dokončený projekt je prvním rozsáhlým krokem celkové přeměny středu města Holýšov, následovat bude zpracování studie na krok druhý, kterým bude revitalizace objektů lemujících samotné náměstí a jejich postupná proměna na nové moderní budovy určené pro služby a bydlení obyvatel města Holýšov.

Předložení projektu

Projekt byl předložen v rámci 2. výzvy ROP NUTS II Jihozápad.

Realizace projektu

Podstatou projektu byla revitalizace náměstí 5. května v centru města Holýšov a zajištění občanské vybavenosti. Realizací projektu bylo z náměstí 5. května vytvořeno centrum občanské vybavenosti pro občany města i ostatních spádových obcí.

V rámci dokončeného projektu byla postavena nová bezbariérově přístupná moderní budova radnice města Holýšov) a upravena plocha celého prostranství náměstí včetně zpevnění chodníků a pojezdových ploch, vybudování nových parkovacích míst a osázení zeleně. V nové budově radnice se nachází pro obyvatele města nejvíce využívané služby a odbory městského úřadu, tedy podatelna, pokladna, odbor sociální péče a matrika. V nové budově radnice vzniklo místo s volně přístupným internetem, kontaktní místo městské knihovny a informační centrum.

Služba příjemci

Potřebné informace o změnách v administraci projektu v průběhu realizace projektu byly v rámci možností dopředu dohledatelné na www rozhraní Úřadu Regionální rady, případně avizovány přiděleným manažerem projektu. Komunikace s Úřadem Regionální rady probíhala průběžně na profesionální bázi. Případné dotazy byly vykomunikovány buď telefonicky, nebo ve větší závažnosti e-mailovou formou.

Kontrola

Na projektu bylo ze strany Úřadu Regionální rady provedeno 7 kontrol, které konstatovaly bezproblémový průběh projektu.

Ukončení projektu

Díky rychlé a kvalitně odvedené práci všech subjektů podílejících se na projektu, se kompletní obnova náměstí podařila zrealizovat v přesně plánovaném termínu. Slavnostní otevření nové přístavby radnice proběhlo 11. června, finančně byl projekt ukončen v srpnu letošního roku.

Fotodokumentace

poslední aktualizace: 6.5.2011

Provoz těchto webových stránek
je hrazen z Operačního programu Technická pomoc 2014–2020.

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní License.