Revitalizace městského centra Kralovice – přístavba knihovny a úprava vnitrobloku

Žadatel:Město Kralovice
Celkové výdaje projektu:18 003 958,00 Kč
Výše podpory z ROP JZ:16 653 661,14 Kč
Termín realizace:02/2009 – 05/2010

Příprava projektu

Fond knihovny v Kralovicích se v posledních letech rozrostl a tak nastal velký problém s nedostatkem místa. Byl proto vypracován projekt revitalizace centra města, jehož součástí byla i přístavba knihovny. Na tento projekt získalo město finanční prostředky z fondů EU. V únoru roku 2009 začala výstavba rozšíření knihovny. Od 1. listopadu byla knihovna uzavřena pro veřejnost a celý knižní fond byl přestěhován do areálu bývalých kasáren, aby mohla probíhat rekonstrukce původních prostor.

Předložení projektu

Projekt byl předložen v rámci 2. výzvy ROP NUTS II Jihozápad.

Realizace projektu

Smyslem projektu byla úprava centra města Kralovice. Projektové práce se zaměřily hlavně na městskou knihovnu, která byla přistavěna, čímž bylo umožněno rozšíření jejích služeb. Díky realizaci projektu bylo v rámci vybavení knihovny vytvořeno místo s veřejným přístupem k internetu. Díky projektu došlo k rozšíření podílu zelených ploch ve městě a bylo vybudováno 13 nových parkovacích míst. Projekt byl členěn na dvě základní etapy, tedy vybudování přístavby v etapě první a úprava vnitrobloku spolu s vybavením knihovny v etapě druhé.

Služba příjemci

Projektovou dokumentaci zpracovávala externí firma, která za příjemce zajišťovala i komunikaci s ÚRR.

Kontrola

Úřad Regionální rady provedl na projektu 5 kontrol – všechny proběhly v pořádku, poslední kontrola předcházela finálnímu proplacení projektu. Dotaci příjemce obdržel v prosinci roku 2010.

Ukončení projektu

Dne 22. června 2010 zahájila po slavnostním otevření provoz nová knihovna. Projekt byl ukončen na konci června a v prosinci byla na účet města převedena dotace z Regionálního operačního programu.

Fotodokumentace

poslední aktualizace: 6.5.2011

Provoz těchto webových stránek
je hrazen z Operačního programu Technická pomoc 2014–2020.

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní License.