Revitalizace městské památkové zóny, I. etapa

Žadatel:Město Strážov
Celkové výdaje projektu:7.195.423 Kč
Výše podpory z ROP JZ:6.655.766 Kč
Termín realizace:9/2009 – 8/2011

Příprava projektu

„Revitalizace historického centra je dokončením akce, která začala rekonstrukcí silničního průtahu městem. Dlouho jsme sháněli peníze na rekonstrukci zbývajících ploch v centru města, až se nám podařilo uspět v 5. výzvě Regionálního operačního programu,“ uvedl starosta Strážova Josef Rousek.

Předložení projektu

Projekt byl předložen v rámci 5. výzvy ROP NUTS II Jihozápad.

Realizace projektu

Ve Stražově na Klatovsku byla dokončena revitalizace více než čtvrthektarové plochy historického centra, v jehož bezprostřední blízkosti se nachází radnice, nákupní středisko či pošta. Za 8 milionů korun zde kompletně zrekonstruovali náměstí, veřejné osvětlení, odvodnění a upravili zelené plochy. Celé náměstí bylo vydlážděno žulovou dlažbou. Centrum Strážova je městskou památkovou zónou. Proto se každý krok při rekonstrukci konzultoval s památkáři. S tím souvisí třeba i žulová dlažba, která má na náměstí svoji tradici, první část náměstí byla podle kroniky vydlážděna v roce 1931. V centru města byla položena nová kanalizace, byla obnovena zeleň a vyměněno veřejné osvětlení. Nový asfaltový povrch a zámkovou dlažbu dostala i ulice u školy, která byla zaslepena při rekonstrukci zmiňovaného silničního průtahu městem. Jedním z pozitiv rekonstrukce je i snížení prašnosti náměstí, což si místní občané i turisté velmi pochvalují. Zdroj článku – webové stránky Strážov.

Kontrola

Projekt podléhal 3 kontrolám, které konstatovaly soulad realizace projektu s podmínkami ROP Jihozápad.

Ukončení projektu

Samotná rekonstrukce trvala pouhé tři měsíce. „Nechtěli jsme, aby rekonstrukce trvala dlouho, abychom občany příliš dlouho neomezovali rozkopaným náměstím,“ doplnil starosta. Závěrečná monitorovací zpráva s žádostí o proplacení projektu byla předložena v září 2011 a následně proplacena v únoru 2012.

http://mesto.strazov.cz/web_view.php?cisloclanku=4109

Fotodokumentace

--popis obrázku-- --popis obrázku--

poslední aktualizace: 6.5.2011

Provoz těchto webových stránek
je hrazen z Operačního programu Technická pomoc 2014–2020.

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní License.