Rekreační areál města Blatná

Žadatel:Město Blatná
Celkové výdaje projektu:81 417 998 Kč
Výše podpory z ROP JZ:60 000 000 Kč
Termín realizace:08/2011 – 06/2013

Příprava projektu

Předložený projekt řešil odstranění funkční a estetické závady města a nové využití zanedbaného areálu bývalého stavebního podniku pro dlouhodobě chybějící občanskou vybavenost. Tento projekt byl podpořen v rámci prioritní osy Stabilizace a rozvoj měst a obcí.

Předložení projektu

Projekt byl předložen v rámci 13. výzvy ROP NUTS II Jihozápad.

Realizace projektu

Výstavba projektu začala na podzim roku 2011 v bývalém areálu podniku STEKO. Jeho vybudování již několik let patřilo mezi priority města a jeho občanů. Díky projektu bylo vybudováno odpovídající sportovní a rekreační zázemí, došlo k prodloužení sezóny koupání a jiných plaveckých aktivit a rozšíření veřejně přístupných ploch pro sportovní aktivity. Na projektu spolupracovaly s městem Základní škola J. A. Komenského, Základní škola T. G. Masaryka a Svazek obcí Blatenska. Jako dodavatel stavebních prací byl vybrána firma EUROVIA CS a.s. Nynějším provozovatelem areálu jsou Technické služby města Blatné s.r.o. O kvalitě realizovaného projektu a služeb celého areálu se již mohla přesvědčit celá řada návštěvníků. Drtivá většina z nich nešetřila pochvalami. Dnešní nová podoba areálu tak nabízí příjemné podmínky k aktivní relaxaci.

Kontrola

U projektu proběhlo celkem 7 kontrol. Čtyři z nich byly kontroly administrativní a tři kontroly byly fyzické přímo na místě.

Ukončení projektu

Realizace projektu byla ukončena v červnu roku 2013.

Fotodokumentace

poslední aktualizace: 6.5.2011

Provoz těchto webových stránek
je hrazen z Operačního programu Technická pomoc 2014–2020.

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní License.