Rekonstrukce víceúčelových hřišť 31. ZŠ

Žadatel:Statutární město Plzeň
Celkové výdaje projektu:9 652 182,84 Kč
Výše podpory z ROP JZ:8 682 167,72 Kč
Termín realizace:3/2011 – 12/2011

Předložení projektu

Projekt byl předložen v rámci 5. výzvy ROP NUTS II Jihozápad.

Realizace projektu

Projektem je řešena výstavba dvou nových hřišť s umělým povrchem, víceúčelové hřiště na házenou a tenis včetně osvětlení a ochranných sítí a dětské hřiště s umělým polyuretanovým povrchem a altánem, vně dětského hřiště se nachází in-line dráha. Součástí projektu je také rekonstrukce tří asfaltových hřišť. Položením umělého povrchu a několika dalšími stavebními úpravami vzniknou tři hřiště – dvě víceúčelová hřiště na házenou, volejbal a nohejbal a jedno na basketbal. Těchto celkem pět hřišť se stalo součástí sportovního areálu 31. ZŠ, který zčásti pokrývá velikou poptávku po hřištích nejenom v městské části Plzeň 1 – Lochotín, ale i v celé Plzni.

Kontrola

Projekt podléhal 3 kontrolám, které konstatovaly soulad realizace projektu s podmínkami ROP Jihozápad.

Ukončení projektu

Slavnostní otevření hřišť se konalo již v říjnu 2011. Žádost o platbu, předložená v řádném termínu společně se Závěrečnou monitorovací zprávou, byla proplacena na účet příjemce v květnu 2012.

Více informací na webových stránkách školy

Fotodokumentace

--popis obrázku-- --popis obrázku--

poslední aktualizace: 6.5.2011

Provoz těchto webových stránek
je hrazen z Operačního programu Technická pomoc 2014–2020.

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní License.