Rekonstrukce areálu kulturního domu na multifunkční komplex

Žadatel:Město Nová Bystřice
Celkové výdaje projektu:47 094 357,90 Kč
Výše podpory z ROP JZ:38 665 825,99 Kč
Termín realizace:04/2010-06/2011

Příprava projektu

Budova kulturního domu pochází z 19. století a od té doby prošly výraznější rekonstrukcí pouze toalety v roce 2003. "Stav budovy je nevyhovující. Do střechy zatéká, stropy jsou vlhké," vysvětlil důvod opravy starosta města Vladimír Bláha. K cílům projektu dále dodává: „Multifunkční centrum by mělo sloužit jak kultuře a společenským událostem, tak především každodenním potřebám místních obyvatel i turistů, kterým budou prostřednictvím informačního centra a knihovny k dispozici běžné služby jako internet či kopírování. Předpokládáme, že v hojné míře budou prostory kulturního domu bezplatně využívány i místními společenskými organizacemi, zájmovými spolky a seniory ke své činnosti tak, aby rekonstruovaný objekt kulturního domu co nejvíce sloužil všem obyvatelům Nové Bystřice“. Se zpracování projektu a jeho realizací pomáhala městu firma G-PROJECT, s.r.o.

Předložení projektu

Projekt byl předložen v rámci 6. výzvy ROP NUTS II Jihozápad.

Realizace projektu

Cílem projektu města byla rekonstrukce Kulturního domu Koruna v Nové Bystřici. Projekt odstranil hlavní funkční a estetické závady areálu kulturního domu a umožnil jeho plné využití pro potřeby města a jeho občanů.

V kulturním domě je nyní možná produkce divadelních a koncertních představení a promítání filmů v malém kinosále. Do rekonstruovaného kulturního domu byla přemístěna městská knihovna a informační centrum, kde je turistům i místním obyvatelům k dispozici internet či možnost kopírování.

„Po dlouhé době se mohou kulturních akcí města zúčastnit i imobilní občané. V rámci rekonstrukce byly odstraněny bariéry kulturního domu,“ uvedla jeden z přínosů rekonstrukce Martina Langerová ze společnosti G-PROJECT, která na rekonstrukci získala dotaci a následně ji řídila.

Služba příjemci

Projekt podléhal 3 kontrolám, které konstatovaly soulad realizace projektu s podmínkami ROP Jihozápad.

Ukončení projektu

Realizace projektu proběhla během let 2010 a 2011. Závěrečná monitorovací zpráva s žádostí o proplacení projektu byla předložena a následně proplacena v prosinci 2011.

Stránky města Nová Bystřice

Tisková zpráva zpracovatele projektu

Článek Deník

Článek iDnes

Fotodokumentace

--popis obrázku--

Fottografie: Jindřichohradecký Deník

poslední aktualizace: 6.5.2011

Provoz těchto webových stránek
je hrazen z Operačního programu Technická pomoc 2014–2020.

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní License.