Rekonstrukce a rozšíření atletického sportoviště 1. ZŠ v Plzni a výstavba zázemí pro sport

Žadatel:statutární město Plzeň
Celkové výdaje projektu:30 199 058,60 Kč
Výše podpory z ROP JZ:27 934 128,72 Kč
Termín realizace:03/2011 – 07/2012

Příprava projektu

Sportoviště 1. ZŠ v Plzni bylo před rekonstrukcí v nevyhovujícím stavu. Atletický ovál byl škvárový a nesplňoval standardní délku běžeckých oválů. Fotbalové hřiště bylo pískové a rovněž nesplňovalo rozměrové parametry. Povrchy hřišť nevyhovovaly dnešním požadavkům na kvalitní sportovní výuku a efektivní trénink sportovních tříd. Hřiště v tomto stavu vyžadovaly náročnou a pravidelnou údržbu. V suchém období bylo sportoviště prašné, po deštivém počasí se tvořily kaluže a povrch byl blátivý. Areál je využívaný k výuce tělesné výchovy základní školy, zejména pak specializovaných tříd tělocviku od 6. do 9. ročníku, což představuje celkem 770 žáků, dále na sportovišti probíhají tréninkové hodiny pod vedením atletického oddílu AC Škoda s počtem 100 žáků a fotbalového odd. SK ZČE Plzeň se 150 žáky. Areál je využíván také Centrem dětí a rodičů s celkem 50 dětmi.

V blízkém okolí neexistuje jiné sportoviště, které by mohlo uspokojovat potřeby cílových skupin. Jedná se o jediné dostupné sportoviště v Plzni - Bolevci, kde mohou probíhat tréninky specializovaných sportovních tříd a sportovních oddílů.

Předložení projektu

Projekt byl předložen v rámci 5. výzvy ROP NUTS II Jihozápad.

Realizace projektu

Díky projektu bylo rekonstruováno atletické sportoviště při 1. ZŠ v Plzni - Bolevci. Škola získala: - atletický ovál 400 m dlouhý s umělým povrchem, - sprinterská rovina 100 m dlouhá se 6 drahami, - fotbalové hřiště 100x68 s umělou trávou, - atletické sektory: skok do dálky, výšky, hod koulí, vše s umělým povrchem, - tribuna (doposud neexistovala), - sportovní a sociální zázemí, - 8 parkovacích stání.

Kontrola

Projekt podléhal doposud 5 kontrolám ze strany úředníků ROP Jihozápad – všechny kontroly proběhly v pořádku a nebyly zjištěny pochybení.

Ukončení projektu

Stavební práce skončily v červenci 2012, v srpnu předložila škola závěrečnou monitorovací zprávu se žádostí o platbu. Dotace byla proplacena v únoru 2013.

Fotodokumentace

--popis obrázku-- --popis obrázku--

poslední aktualizace: 6.5.2011

Provoz těchto webových stránek
je hrazen z Operačního programu Technická pomoc 2014–2020.

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní License.