Obnova a dostavba vycházkových pěších turistických cest a mobiliáře zámeckého parku Lázeň

Žadatel:Czernínská správa majetku s.r.o.
Celkové výdaje projektu:2 919 970 Kč
Výše podpory z ROP JZ:2 078 933 Kč
Termín realizace:2/2012 – 8/2012

Příprava projektu

Žadatel převzal zanedbanou budovu zámku Lázeň a zámecký park v prosinci 2009 od dřívějšího správce - Plzeňských pivovarů a.s., po dlouhodobém úsilí o restituční vypořádání rodového majetku. Prvotním záměrem pak bylo více zpřístupnit tuto unikátní přírodní a kulturní památku široké veřejnosti. Stav pěších stezek v zámeckém parku však byl velmi špatný. Schůdné byly pouze fragmenty cest, periferní části parku byly dostupné obtížně, historické existenci stezek v těchto partiích často napovídalo jen kompoziční řešení výsadeb a terénní náznaky.

Předložení projektu

Projekt byl předložen v rámci 11. výzvy ROP NUTS II Jihozápad.

Realizace projektu

Během rehabilitace parku a mobiliáře, která byla na základě výběrového řízení zadána firmě Zahrada Teplá, spol. s. r. o., byly obnoveny cesty v parku, odpočívadlo a altán ze 30 let min. století, který nechala zřídit babička současného majitele hraběnka Josefína Czerninová z Chudenic, roz. princezna ze Schwarzenberga. Byly pořízeny nové lavičky a na dvou místech byly z důvodu ochrany kořenů zřízeny povalové chodníky. Novým prvkem jsou stojany na kola, odpadkové koše a zejména informační systém o historii parku, zámku a zajímavých dřevinách

Kontrola

Projekt za dobu své realizace podléhal 3 kontrolám ze strany ÚRR Jihozápad.

Ukončení projektu

Projekt byl ukončen v srpnu 2012, následovalo vyúčtování projektu a předložení závěrečné monitorovací zprávy se žádostí o platbu. Finanční prostředky projekt získal z ROP Jihozápad v listopadu roku 2012.

Více zde

Fotodokumentace

--popis obrázku-- --popis obrázku--

Autor fotografií: Jan Dvořák

poslední aktualizace: 6.5.2011

Provoz těchto webových stránek
je hrazen z Operačního programu Technická pomoc 2014–2020.

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní License.