Nástavba mateřské školy a vybudování centra pro mimoškolní činnost dětí v obci Kostelec, okr. Tachov

Žadatel:Obec Kostelec
Celkové výdaje projektu:14869919 Kč
Výše podpory z ROP JZ:11662428 Kč
Termín realizace:10/2009 – 03/2012

Příprava projektu

Prvotní dokumenty k projektu vznikaly již v průběhu března 2008 – nejprve vybráním projektanta a posléze vypracováním projektové dokumentace. Investor provedl všechny aktivity, které věcně naplňují přípravnou (předinvestiční) fázi projektu. Zajistil všechny potřebné dokumenty pro vydání stavebního povolení, zajistil místo realizace projektu, jmenoval kvalitní projektový tým, provedl finanční analýzy potřebné k rozhodnutí, zda investovat či nikoliv, stanovil harmonogram projektu a vypracoval projektovou žádost o finanční dotaci z fondů EU.

Předložení projektu

Projekt byl předložen v rámci 5. výzvy ROP NUTS II Jihozápad.

Realizace projektu

Mateřská škola byla otevřena již v roce 1978 jako jednotřídní MŠ s celodenním provozem. V roce 2011 prošla školka první etapou rozsáhlé rekonstrukce, na kterou přispěla z velké části Evropská Unie prostřednictvím dotace z ROP Jihozápad. Školní rok 2011/2012 byl zahájen v nové třídě pro 27 žáků. Také nová kuchyně zahájila svůj provoz s moderním zařízením a novou paní kuchařkou. Navýšení kapacity kuchyně umožnilo zahájit stravování pro cizí strávníky. Kromě toho byly rekonstruovány i šatny a umývárny.

V prosinci roku 2011 skončila i druhá etapa rekonstrukce – nástavba mateřské školy. Zde vznikla druhá třída mateřské školy, nové zázemí pro učitelky – sborovna, ředitelna a také nově volnočasové centrum pro mimoškolní činnost dětí. Od ledna 2012 je mateřská škola dvoutřídní s kapacitou 48 dětí. Nová budova splňuje všechny normy a požadavky umožňující vzdělávání předškolních dětí.

Projekt se snažil řešit současnou demografickou a sociální situaci obyvatel ve venkovském regionu. Žadatel sídlí na rozhraní tří okresů – Tachov, Domažlice a Plzeň-jih. Všechny tyto okresy jsou oblasti, kde převládají malé vesnice, s řídkou infrastrukturou. Jsou to typické venkovské lokality, a zároveň se vyznačují nejvyšší nezaměstnaností v rámci plzeňského kraje. Žadatel se potýkal s nevyhovující infrastrukturou, nedostatečnými prostorami mateřské školy a naprostou absencí místa pro mimoškolní činnost dětí.

Kontrola

Projekt podléhal během své realizace kontrolám ze strany ÚRR Jihozápad.

Ukončení projektu

Slavnostní otevření mateřské školy spojené se dnem otevřených dveří pro veřejnost proběhlo 28. 1. 2012. Projekt byl finálně proplacen v březnu 2013.

Více o školce naleznete pod tímto odkazem http://skolkakostelec.webnode.cz/. Zde je i fotogalerie z akcí školky.

Fotodokumentace

--popis obrázku-- --popis obrázku--

poslední aktualizace: 6.5.2011

Provoz těchto webových stránek
je hrazen z Operačního programu Technická pomoc 2014–2020.

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní License.