Modernizace Základní školy Volary

Žadatel:Základní škola Volary
Celkové výdaje projektu:7 437 254 Kč
Výše podpory z ROP JZ:6 879 459 Kč
Termín realizace:05. 01. 2009 – 31. 08. 2009

Příprava projektu

„Projekt jsme začali připravovat na podzim roku 2007, kdy jsme vybrali zpracovatelskou firmu, která sepsala žádost. Byla to naše první žádost o dotaci z EU. Je třeba vše naplánovat a připravit se tak, aby na projekt zbylo dostatek času, protože jsou chvíle, kdy vedoucí projektu nedělá nic jiného,“ uvedl ředitel školy.

Předložení projektu

Projekt byl předložen v rámci 3. výzvy ROP NUTS II Jihozápad.

Realizace projektu

Projekt Modernizace Základní školy Volary je zaměřen na materiální vybavení školy. Jedná se o:

  1. Vybavení 16 kmenových učeben novým nábytkem. Vybavení splňuje vyhlášku 410 z roku 2005: “O hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení pro výchovu a vzdělávání dětí“. V každé třídě je v současné době nábytek výškově nastavitelný pro 24 žáků + katedra.

  2. Výstavba sportovního víceúčelového areálu. Sportovní areál má běžecký ovál asi 170 m dlouhý, dále čtyři dráhy na sprint 60 m, sektor skoku do dálky, hřiště na malou kopanou a házenou, dvě hřiště na volejbal, jedno na tenis a dva koše na streetball, povrch celého hřiště je umělý (porplastic).

Ředitel školy uvedl: „Žáci a učitelé jsou s realizací tohoto projektu spokojeni. Doposud seděli v lavicích, které byly 30 let staré a nevyhovovaly vyhlášce 410/2005, o estetické stránce se ani nedalo mluvit. Tělesnou výchovu jsme měli na starém pískovém hřišti, kde se dali hrát pouze míčové hry, atletiku jsme nemohli pořádně trénovat. Tento projekt je pro naší základní školu velkým přínosem ve zkvalitnění vyučování a komfortu ve škole a také velkým impulzem pro další získávání dotací z EU.“

Služba příjemci

Ředitel školy uvedl, že absolvovali různé semináře a po celou dobu realizace projektu byli ve spojení s Úřadem Regionální rady, na níž se také dost často obraceli v přípravné části projektu (při tvorbě projektové žádosti).

Kontrola

V rámci projektu byly provedeny dvě kontroly – 18. 9. 2009 administrativní kontrola a 30. 11. 2009 také fyzická kontrola INTERIM. Při žádné z kontrol nenalezla kontrolní skupina žádné zjištění, realizace projektu probíhala dle projektové žádosti.

Ukončení projektu

Fyzická realizace projektu byla ukončena 31. 8. 2009, Žádost o platbu, která byla příjemcem předložena zároveň se Závěrečnou monitorovací zprávou, byla proplacena 16. 12. 2009.

Fotodokumentace

poslední aktualizace: 6.5.2011

Provoz těchto webových stránek
je hrazen z Operačního programu Technická pomoc 2014–2020.

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní License.